REVISTA PRO LEGE NR. 1/2024

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins și poate fi descărcată în format .pdf

EDITORIAL

Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor – o simplă recomandare sau ceva mai mult ?
Autor: Tamara MANEA

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Combaterea traficului ilicit și a spălării bunurilor culturale în spațiul judiciar european. Jurisprudența operațiunii judiciare “Aurul dacic”
Autor: Augustin LAZĂR

Unele aspecte jurisprudențiale referitoare la infracțiunea de agresiune sexuală prevăzută de art. 219 din Codul penal
Autor: Ioana Elena CÎMPEAN

Incitarea la violență, ură sau discriminare – considerații teoretice în lumina noilor modificări legislative
Autor: Cătălin-Andrei POPESCU

Infracțiuni motivate de ură și discursul incitator la ură în legislația română
Autor: Oana CHICHERNEA

Infracțiuni noi prevăzute de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
Autori: Remus JURJ, Vasile DRĂGHICI

Competența parchetelor și instanțelor militare asupra militarilor români în străinătate și asupra militarilor străini pe teritoriul României
Autor: Irinel ROTARIU

Mijloacele procesual penale care pot fi utilizate în faza de urmărire penală pentru a opri activitatea infracțională ce presupune publicarea online a unor texte, fotografii sau filme
Autor: Remus-Damian BUDĂI

Punerea în executare a sentințelor Curții Penale Internaționale
Autor: Alina I. SZABÓ

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Oana CHICHERNEA

A. COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII

Cazul de luare a măsurii arestării preventive prevăzut de art. 223 alin. (1) lit. d) teza I din Codul de procedură penală. Obiectul propunerii de arestare preventivă – infracțiunea pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpat în cauza mai întâi sesizată. Motivul luării măsurii preventive – infracțiunea comisă ulterior, instrumentată într-un alt dosar

B. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Controlul de legalitate efectuat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 asupra hotărârii colegiului de conducere al instanței, prin care a fost schimbată componența completului de judecată

C. SECȚIA I CIVILĂ

Competența teritorială prevăzută de art. 541 alin. (3) din Codul de procedură penală. Competență teritorială alternativă, consacrată prin norme de ordine privată. Consecințe asupra invocării excepției de necompetență din perspectiva aplicării dispozițiilor art. 130  alin. (3) din Codul de procedură civilă. Imposibilitatea invocării excepției din oficiu

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 521 din 5 octombrie 2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2-11 din Legea privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Răzvan-Horațiu RADU

Articolul 5 paragrafele 1 și 5 din Convenție. Încălcare. Arestare în vederea executării unei pedepse privative de libertate care a fost executată în străinătate. Punere în libertate după admiterea contestației la executare. Respingerea acțiunii civile pentru repararea prejudiciului cauzat de privarea nelegală de libertate prin aplicarea Deciziei în interesul legii nr. 15/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de Remus JURJ

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a opta) în cauza C-722/22 din 25 ianuarie 2024. „Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Cooperarea judiciară în materie penală – Decizia‑cadru 2005/212/JAI – Confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea – Articolul 1 a treia liniuță – Noțiunea de «instrument» – Articolul 2 alineatul (1) – Obligația statelor membre de a lua măsuri pentru a permite confiscarea instrumentelor infracțiunilor – Vehicul utilizat pentru transportul de produse accizabile fără timbru fiscal, cu încălcarea legii”

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de Tamara MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

MEMORIE INSTITUȚIONALĂ – Rubrică realizată de Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Decorație acordată în 1877 Președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție

Pro-Lege-1_2024

Ultimele numere ale revistei

Căutare