REVISTA PRO LEGE NR. 1/2011

I. Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Probleme juridice legate de exercitarea controlului în unitățile Ministerului Public
Autor: Vasile Luha

Conducerea și supravegherea exercitate de procuror în activitatea de urmărire penală – cadrul legal, direcții metodologice și standarde europene –
Autor: Augustin Lazăr

Înșelăciunea în raporturile comerciale
Autor: Constantin Sima

Există limită în timp în analiza probelor biologice pentru determinarea alcoolemiei?
Autor: Simona Brădiceanu 

Medierea judiciară
Autor: Daniela Brița

Traficul de influență în noul Cod penal sub forma corupției pasive
Autori: Valerică Dabu, Gabi Teodor Manuc

Aspecte controversate în criminalitatea economico-financiară
Autor: Dragoș Muntean 

Controverse

I. Dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice în condițiile art. 111 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002; acordarea dreptului sau prelungirea dreptului; act administrativ; competența de rezolvare a contestației
Autor: Liviu Popescu

II. Natura juridică a actului de prelungire a dreptului de circulație de către procuror
Autor: Dorinel Oancea

2. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Aplicarea principiului „non bis in idem” în cursul activității desfășurate de organele de urmărire penală
Autor: Ioan-Dorel Șoica-Duma

II. Jurisprudență

Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I 2010 în materie penală
Autor: Daniela Moraru

Practica judiciară a Curții Constituționale vizând problemele de drept mai importante în trimestrul al IV-lea al anului 2010
Autor: Cătălina Carmen Gliga

Pro-Lege_2011_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2011 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare