Concursul de infracțiuni. Calculul sporului

ABSTRACT

In the appeal declared by the Prosecutor’s Office and the defendant, the appeal court proceeded to verify the punishment imposed on the defendant, occasionally finding that the applied 1 year and 4 months imprisonment applied was wrongly calculated, according to the provisions of art. 39 par. (1) lett. b) of the new Criminal Code; according to them, the court, after applying the most severe punishment, must add one third of all the other penalties set in question.

In the present case, in addition to the 2 year imprisonment, one third of all other sentences, namely one third of 42 months, i.e. 1 year and 2 months imprisonment, instead of 1 year and 4 months (as calculated by the court of first instance), the defendant executing a 3 years and 2 months imprisonment sentence, not 3 years and 4 months imprisonment.

Key words: crime, punishment, race.

I. Prezentare speță. Hotărârea instanței de fond. Prin Sentința penală nr. 267/2014, pronunțată de către Judecătoria Carei, s-au dispus, printre altele:

A. În baza art. 228 alin. (1) din noul Cod penal (în continuare C.pen.) cu aplicarea art. 41 alin. (1) din același cod raportat la art. 396 alin. (10) din noul Cod de procedură penală (în continuare C.pr.pen.), condamnarea inculpatului B.A., recidivist, la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru infracțiunea de furt.

B. În temeiul art. 228 alin. (1) și art. 229 alin. (1) lit. b) și d) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din același cod raportat la art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de furt calificat.

C. În baza art. 228 alin. (1) și art. 229 alin. (1) lit. b) și d) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din același cod raportat la art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de furt calificat.

D. În temeiul art. 228 alin. (1) și art. 229 alin. (1) lit. b), d) și (2) lit. b) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din același cod raportat la art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnarea inculpatului la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracțiunea de furt calificat.

E. În baza art. 193 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) din același cod raportat la art. 396 alin. (10) C.pr.pen., condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

F. În temeiul art. 38 alin. (1) raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., condamnarea inculpatului B.A. la pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate, respectiv 1 an și 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare.

Apelul declarat. Împotriva sentinței penale sus-menționate s-au formulat următoarele apeluri de către:

– Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei, acesta solicitând admiterea apelului formulat, desființarea sentinței apelate și pronunțarea unei noi hotărâri prin care să se aplice un spor de pedeapsa calculat conform dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. În motivarea apelului, s-a arătat ca sporul aplicat de către instanța de fond, de 1 an și 4 luni închisoare, a fost calculat greșit, raportat la dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., cuantumul corect fiind de 1 an și 2 luni închisoare;

– inculpatul B.A. care a solicitat admiterea apelului formulat, desființarea sentinței apelate și reducerea pedepsei aplicate. În motivarea apelului, s-a subliniat că pedeapsa aplicată este prea aspră.

Apelul soluționat. Examinând sentința apelată din oficiu și prin prisma motivelor invocate, instanța de apel a relevat următoarele:

Sporul de 1 an și 4 luni închisoare aplicat inculpatului a fost calculat greșit, raportat la dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., potrivit cărora, instanța, după ce aplică pedeapsa cea mai grea, trebuie să adauge un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite în cauză.

În speță, pe lângă pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare aplicată inculpatului, instanța trebuia să adauge un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv o treime din 42 luni, adică 1 an și 2 luni închisoare, în loc de 1 an și 4 luni închisoare, cât a calculat instanța de fond, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 2 luni închisoare.

Nu se impune reducerea pedepselor care au fost aplicate inculpatului pentru fiecare infracțiune în parte, reducerea sporului de pedeapsă aplicat în cauză fiind suficient și necesar pentru realizarea scopului pedepsei, în condițiile în care inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, nu are loc de muncă, împrejurări ce dovedesc că pedepsele aplicate anterior nu și-au atins scopul de îndepărtare a acestuia din câmpul infracțional.

Ca urmare, instanța de apel, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a admis apelurile penale declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei și inculpatul B.A. împotriva Sentinței penale nr. 267/2014 a Judecătoriei Carei pe care a desființat-o, în sensul că:

1. A descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani și 4 luni închisoare în pedepsele componente și sporul de 1 an și 4 luni închisoare.

2. A redus cuantumul sporului aplicat în cauză de la 1 an și 4 luni închisoare la 1 an și 2 luni închisoare.

3. A recontopit pedepsele aplicate în cauză în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 1 an și 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 2 luni închisoare.

4. În temeiul art. 422 C.pr.pen., a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestării preventive până la zi.

5. A menținut restul dispozițiilor sentinței penale apelate.

6. A lăsat în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de către acesta în apel, urmând ca suma de 200 lei reprezentând contravaloarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, avocatul M.A., să fie virată din fondurile Ministerului Justiției.

(C. Ap. Oradea, S. pen., Dec. pen. nr. 3/2015)

II. Notă aprobativă. Într-adevăr, dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen.[1] au fost aplicate greșit de către instanța de fond. Aceasta putea apela la art. 186 C.pen.[2], transformând anii în luni și apoi extrăgând a treia parte.


[1] ,,Art. 39. Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni

(1) În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează:

[…]

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

[…]

[2]  ,,Art. 186. Calculul timpului

[…]

(2) Dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracția de majorare sau reducere ce ar urma să se aplice, fracția se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obținută se transformă în luni. În acest caz, luna se socotește de 30 de zile și se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea fracției.

(3) În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (2), transformarea făcându-se între ani și luni.

Concursul de infracțiuni. Calculul sporului was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare