Conferința națională „Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal”

Pentru prima dată în istoria Ministerului Public, la data de 15 noiembrie 2016, a fost organizată o manifestare științifică cu o temă de mare interes și omniprezentă pe buzele tuturor: mediul în ansamblul său trebuie apărat, prin toate mijloacele, inclusiv prin cele penale, pentru a ne asigura condiții de viață cât mai adecvate. *

Organizator a fost Ministerul Public – Parchetul de le lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –, în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

La lucrările conferinței au participat: reprezentanți ai Administrației Prezidențiale – Departamentul Reformă Instituțională și Constituțională (prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, consilier prezidențial), ai Curții Constituționale (prof. univ. dr. Valer Dorneanu, președinte), ai Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (Erika Stanciu, secretar de stat), ai Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic – Camera Deputaților (Lucia Ana Varga, vicepreședinte), membrii Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori (procuror Luminița Palade, vicepreședinte; procuror Gheorghe Muscalu, membru; procuror Bogdan Gabor, membru; procuror Florentina Gavadia, membru), reprezentanți ai Academiei Române (acad. Cristian Hera, vicepreședinte), ai Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” (prof. univ. dr. Mircea Duțu, director), ai Ministerului Justiției, ai Consiliului Legislativ, ai Inspectoratului General al Poliției Române, ai Serviciului Român de Informații, ai Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, ai Gărzii Naționale de Mediu, ai Universității Ecologice din București, ai Universității     Româno-Americane, ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, ai Societății Române de Criminologie și Criminalistică, ai Asociației Criminaliștilor din România, ai Asociaților Forestierilor din România (ASFOR), ai Federației Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România (Nostra Silva), ai Editurii Universul Juridic, procurori șefi din cadrul Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori șefi ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și ai Direcției Naționale Anticorupție, procurori generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, precum și alți procurori cu funcții de conducere.

Fiind moderată de domnul prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, conferința națională ,,Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal” și-a început lucrările prin alocuțiunile rostite de:

– prof. univ. dr. Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

– Erika Stanciu, secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

– acad. Cristian Hera, vicepreședintele Academiei Române;

– prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;

– prof. univ. dr. Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale;

– procuror Luminița Palade, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii.

În discursul său, domnul prof. univ. dr. Augustin Lazăr a subliniat: ,,Criminalitatea contra mediului ambiant a devenit astăzi o realitate evidentă deopotrivă în plan local, național și internațional, iar prevenirea și combaterea sa, o preocupare permanentă și chiar o prioritate pentru autoritățile publice, marele public și specialiștii domeniului. Potrivit ultimelor evaluări, criminalitatea contra mediului se plasează, la nivel mondial, pe locul patru al activităților ilicite internaționale, generatoare de profit criminal, după traficul de stupefiante, contrafaceri și traficul de ființe umane. Toate studiile ne arată însă că această criminalitate este pe cât de gravă, pe atât de puțin cunoscută, rar urmărită și sporadic pedepsită de autoritățile naționale competente”.

Doamna secretar de stat Erika Stanciu, prezentând mesajul doamnei Cristiana Pașca-Palmer, ministrul mediului, apelor și pădurilor, a relevat: ,,Considerăm că nu întotdeauna în activitatea de protecție a mediului rezultatele obținute la nivel național sunt conforme cu așteptările. Ca și cauze ale rateurilor înregistrate, din experiența ministerului pe care îl reprezint, precizez câteva din lacunele identificate, pe de o parte, în sistemul normativ, fără a avea pretenția unei liste exhaustive, pe de altă parte, în ceea ce privește relațiile interinstituționale ale instituțiilor statului. În sistemul normativ sunt norme care au o fundamentare inadecvată, nu prezintă consecvență, nu au coerență și sunt incomplete. În ceea ce privește relațiile interinstituționale, cred că eforturile trebuie conjugate pentru atingerea obiectivelor fundamentale care trebuie să domine obiectivele strict instituționale, uneori alterate de caracterul lacunar pe care îl au normele”.

Domnul academician Cristian Hera a pus în evidență ,,schimbările climatice globale, amplificate de măsurile nechibzuite de exploatare nerațională a resurselor naturale, distrugeri masive de păduri, toate acestea conducând la amenințarea supremă, zic eu: securitatea și siguranța alimentară. Din nefericire, fenomenul nu este unic în România. Ia amploare la nivel global. Anual se distrug șapte milioane ha de pădure, printre care și cele amazoniene, care sunt considerate pământul planetei noastre. Se distrug cinci până la șapte milioane ha de teren agricol. Se reduce substanțial biodiversitatea. Se diminuează resursele de apă, în timp ce populația țării crește substanțial.

Domnul prof. univ. dr. Mircea Duțu a arătat: „Conferința națională cu tema <<Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal>> reprezintă un experiment științific inedit, deopotrivă prin promotorii săi, modul de desfășurare, rezultatele obținute și valorificarea lor și, nu în ultimul rând, tema abordată. Într-adevăr, este pentru prima dată când un institut de cercetare științifică fundamentală în parteneriat cu Ministerul Public, chemat constituțional să reprezinte interesele generale ale societății, precum și să apere drepturile și libertățile cetățenilor în activitatea judiciară, colaborează în realizarea unui proiect în care cercetarea științifică fundamentală se combină și se completează cu cea aplicativă, teoria dreptului cu practica judiciară, iar rezultatele se exprimă în soluții posibile sub forma propunerilor de lege ferenda în atenția legiuitorului, măsuri de adecvare, adaptare și eficientizare a răspunsului penal concret, recomandate celor chemați să aplice legea și, nu în ultimul rând, în noi piste de cercetare menite să ofere suportul necesar al evoluțiilor viitoare.

Domnul prof. univ. dr. Valer Dorneanu a precizat: ,,Mă bucur că aici s-a vorbit de Constituție, de faptul că această cartă fundamentală consacră dreptul la mediu și multe lucruri folositoare. Poate ar fi trebuit să treacă și pădurea și râurile alături de bogățiile subsolului[1], ca să aibă acest regim sacru. E un lucru la care vă invit să vă gândiți la următoarea revizuire a Constituției. Pentru că am vorbit de Constituție și pentru că s-a invocat aici rolul Curții Constituționale, vă asigur că ori de câte ori vom avea cauze care să pună în discuție textele menite să apere mediul, să apere pădurea, le vom trata cu toată atenția”.

Doamna procuror Luminița Palade a remarcat: ,,Nu am vorbit niciodată despre violența împotriva mediului pentru că nu am fost conștienți că această violență împotriva mediului ne afectează ușor și insidios pe toți, pe fiecare dintre noi, și efectele nu sunt imediate, ci pe termen lung.

În continuare, domnul prof. univ. dr. Mircea Duțu a prezentat Raportul general I ,,Protecția mediului prin dreptul penal: experiențe, inadecvări și transformări necesare”.

Raportul special I ,,Analiza cauzelor penale având ca obiect, în principal, soluțiile de renunțare/scoatere de sub urmărirea penală/clasare/neîncepere a urmăririi penale, cu aplicarea unei sancțiuni administrative, pentru infracțiunile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și în Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului” a fost prezentat de domnul prof. univ. dr. Augustin Lazăr și doamna Elena Giorgiana Hosu, procuror la Serviciul de îndrumare și control din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Apoi, a urmat prezentarea Raportului general II ,,Considerații asupra protecției fondului forestier prin dreptul penal” de către domnul prof. univ. dr. Mircea Duțu.

Raportul special II ,,Analiza cauzelor având ca obiect infracțiunile silvice în care s-au pronunțat hotărâri rămase definitive” a fost prezentat de domnul prof. univ. dr. Augustin Lazăr și doamna procuror Elena Giorgiana Hosu.

O speță interesantă intitulată ,,Gunoiul european” a fost prezentată de domnul Teodor Niță, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Pe marginea rapoartelor prezentate s-au purtat discuții și s-au exprimat puncte de vedere, formulându-se propuneri pertinente de modificare a legislației pentru a se asigura o apărare eficientă a mediului și a fondului forestier.

În final, au fost formulate ,,Concluziile generale” de către domnul procuror general Augustin Lazăr și domnul prof. univ. dr. Mircea Duțu, iar lucrările conferinței au fost închise de către domnul procuror general Augustin Lazăr.

La Editura Academiei Române și Editura Universul Juridic a fost publicat volumul conferinței ,,Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal”, autori fiind prof. univ. dr. Augustin Lazăr (coordonator), prof. univ. dr. Mircea Duțu (coordonator), Elena Giorgiana Hosu și Andrei Duțu.


* Rubrică realizată de dr. Gheorghe Ivan, redactor-șef adjunct – revista ,,Pro Lege”, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de documentare și statistică judiciară, prof. univ. – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, cercetător științific asociat − Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, e-mail: ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan_gheorghe@mpublic.ro.

[1] Potrivit art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, ,,bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice” (nota noastră – Gh. Ivan).

Conferința națională „Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal” was last modified: decembrie 29th, 2016 by Costache Adrian

Căutare