Confiscarea extinsă. Necesitatea existenței unor probe indubitabile

ABSTRACT

At first instance, under art. 1182 of the previous Criminal Code (1969), extended confiscation from defendant C.D.P. sums of 1,260 lei and 1,380.55 euros, as well as amounts of 33,500 euros and 122,060 lei (sums transferred (on 11 February 2013) to their mother’s account).

On appeal, the Timișoara Court of Appeal removed from the sentence of the first instance the provision regarding extended confiscation.

It is apparent from the reasoning of the court of judicial control that it has not been proven, through indisputable evidence, the difference between the sums of illicit money accumulated by the defendant over time and the expenses incurred by him, in the course of which an accounting expertise was drawn up.

Key words: extended confiscation, safety measure, sample.

I. Prezentare speță. Prin Sentința penală nr. 462/2013 a Tribunalului Timiș, s-a dispus, printre altele, pe lângă condamnarea inculpatului C.D.P. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în temeiul art. 1182 din Codul penal anterior (în continuare C.pen. din 1969), confiscarea extinsă de la acesta a sumelor de 1.260 lei și 1.380,55 euro, precum și a sumelor de 33.500 euro și 122.060 lei [sume transferate (la data de 11 februarie 2013) în contul mamei sale].

Considerentele care au stat la baza sentinței sus-menționate sunt următoarele:

În fapt, s-a reținut că inculpatul, cadru didactic al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, titular al disciplinei „Biologie celulară și moleculară”, a pretins și a primit în mod repetat diverse sume de bani de la studenții (în număr de 24) care urmau să susțină examenul la această disciplină, în vederea promovării, sumele încasate fiind între 100 și 200 euro de la fiecare.

Cu ocazia percheziției domiciliare, au fost găsite sumele de 4.290,55 euro și 1.260 lei.

În cursul cercetărilor, au fost obținute date privind sumele existente în conturile deschise pe numele inculpatului la diverse societăți bancare, astfel:

– la Banca Comercială Română, unde inculpatul încasa și salariul: suma de 24.504,76 lei, iar în contul de salariu: suma de 9.168,26 lei;

– la Banca Română de Dezvoltare, Group Société Générale: depozit în valoare de 40.000 lei;

– la Bank Leumi România: două depozite de 153.747,06 lei și 69.550,92 lei;

– la Banca Transilvania: sumele de 33.500 euro și 122.060 lei.

După luarea măsurii arestării preventive a inculpatului, acesta a transferat ultimele două sume (sus-menționate) în conturile mamei sale, C.A.

Conturile indicate anterior au fost deschise începând cu anul 2009.

Din relațiile obținute a rezultat că, în perioada 2007-2012, inculpatul a realizat venituri din salariu și cercetări în sumă totală de 499.216 lei.

În atari condiții, prin rechizitoriu s-a solicitat, în temeiul art. 1182 C.pen. din 1969, confiscarea extinsă, cel puțin în privința sumelor de 33.500 euro și 122.060 lei, sume transferate (la data de 11 februarie 2013) în conturile mamei inculpatului.

Curtea de Apel Timișoara, Secția penală a admis apelul inculpatului, a desființat sentința penală atacată și, rejudecând, a fost înlăturată dispoziția referitoare la confiscarea extinsă.

Din motivarea instanței de control judiciar rezultă că nu s-a făcut dovada prin probe indubitabile a diferenței dintre sumele de bani ilicite acumulate de către inculpat de-a lungul timpului și cheltuielile efectuate de către acesta, în cauză fiind întocmită o expertiză contabilă.

(C. Ap. Timișoara, S. pen., Dec. pen. nr. 465/A/2014)

II. Notă aprobativă. Și noua reglementare [art. 1121 din noul Cod penal (în continuare C.pen.)[1]] impune existența unor probe indubitabile referitoare la valoarea:

a) bunurilor dobândite de către persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței;

b) veniturilor obținute de către persoana condamnată în mod licit, în perioada sus-menționată;

c) cheltuielilor făcute de către persoana condamnată și/sau membrii familiei acesteia, tot în perioada indicată mai sus.

Așa cum se prevede în art. 1121 alin. (5) C.pen., se stabilește diferența dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite de către persoana condamnată; în acest sens, se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor, precum și cheltuielile făcute de către persoana condamnată și/sau membrii familiei acesteia.

Confiscarea extinsă vizează doar valoarea bunurilor dobândite în perioada sus-precizată, care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate [art. 1121 alin. (8) C.pen.].


[1] ,,Art. 1121. Confiscarea extinsă

(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

a) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori;

b) infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

c) infracțiuni privind frontiera de stat a României;

d) infracțiunea de spălare a banilor;

e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei;

f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului;

g) constituirea unui grup infracțional organizat;

h) infracțiuni contra patrimoniului;

i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați;

j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri;

l) infracțiuni privind jocurile de noroc;

m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

n) infracțiuni de evaziune fiscală;

o) infracțiuni privind regimul vamal;

p) infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice;

q) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;

b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Confiscarea extinsă. Necesitatea existenței unor probe indubitabile was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare