Confiscarea specială, și nu confiscarea extinsă. Nestabilire prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei

 ABSTRACT

In the guilty recognition agreement it was stated that from the defendant D.M.D. the sums of 850 lei and 605 euros, money from the drug trafficking activity were lifted, and the court would decide on the large confiscation of these amounts.

The first court accepted the agreement to recognize the guilt of the defendant D.M.D., inter alia, in addition to sentencing to 2 years imprisonment for committing the continuing drug-related offense of continuing drug trafficking, the extended confiscation of the aforementioned amounts.

However, the amounts involved came from committing the offense referred to precisely in the agreement on the recognition of guilt; therefore, the court had to order the special confiscation under art. 112 par. (1) lett. e) from the new Criminal Code, and not the extended confiscation.

Key words: agreement on guilty recognition, extended confiscation, special confiscation, safety measure.

I. Prezentare speță. În baza dispozițiilor art. 485 alin. (1) lit. a) din noul Cod de procedură penală (în continuare C.pr.pen.), prima instanță a admis acordul de recunoaștere a vinovăției privind pe inculpatul D.M.D., dispunând, printre altele, pe lângă condamnarea la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, confiscarea extinsă a sumelor de 850 lei și 605 euro, consemnate conform chitanței nr. (…) din 30 mai 2016, emisă de către CEC Bank, respectiv nr. (…) din aceeași dată, emisă de către BCR.

Instanța de judecată a relevat:

Pe parcursul urmării penale, între inculpat și procuror a intervenit următorul acord de recunoaștere a vinovăției:

,,În conformitate cu art. 478 și următoarele C.pr.pen., s-a încheiat prezentul acord de a recunoaștere a vinovăției de către inculpatul D.M.D., având ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

În fapt,

Conform hărții relaționale întocmite în cauză, inculpatul D.M.D., zis ,,Cultură”, îi aprovizionează pe inculpații R.V.V. și T.R.M. și își procură drogurile de la inculpata N.M.L. În acest sens, la datele de 19 aprilie 2016 și 6 mai 2016, așa cum rezultă din procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice înregistrate în baza mandatelor de supraveghere emise de către Tribunalul Argeș, precum și a procesului-verbal de investigații întocmit de către lucrătorii B.C.C.O. Pitești – Serviciul Antidrog, inculpatul D.M.D. s-a deplasat în municipiul București, împreună cu inculpatul R.V.V., de unde au achiziționat aproximativ 30 de grame de cannabis, destinate comercializării. De asemenea, pe parcursul cercetărilor, au fost identificați consumatori de droguri care se aprovizionează de la acesta, și anume D.R.A., L.A.N., M.L.G., N.I.E., N.A.M., R.D.G. și U.M. din orașul Mioveni.

Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului D.M.D., a fost identificată cantitatea de 2,73 grame cannabis, destinată comercializării conform rapoartelor de constatare tehnico-știintifică nr. (…) din data de 17 mai 2016.

De asemenea, de la inculpatul D.M.D., au fost ridicate sumele de 850 lei și 605 euro, bani proveniți din activitatea infracțională de trafic de droguri, urmând ca instanța să se pronunțe cu privire la confiscarea extinsă a acestor sume, indisponibilizate conform Ordonanțelor nr. 58/D/P/2016 din data de 30 mai 2016.

Prin Ordonanța nr. 58/D/P/2016 din data de 8 martie 2016, a fost începută urmărirea penală în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri[1].

Prin Ordonanța din data de 6 mai 2016, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul:

– D.M.D., fiul lui (…), născut la data de (…) în (…), domiciliat în (…), CNP (…), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din noul Cod penal (în continuare C.pen.).

Prin Ordonanța din data de 11 mai 2016, s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpatul:

– D.M.D., fiul lui (…), născut la data de (…) în (…), domiciliat în (…), CNP (…), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C.pen.

Prin Ordonanța din data de 11 mai 2016, s-a dispus reținerea, pe o durată de 24 ore, față de inculpatul D.M.D., până la data de 12 mai 2016, ora 17:50.

Prin Încheierea nr. 65 din data de 12 mai 2016 a Tribunalului Argeș, emisă în dosarul nr. 2325/109/2016, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului D.M.D. pentru săvârșirea infracțiunii descrise mai sus, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 mai 2016 până la data de 10 iunie 2016 inclusiv, conform mandatului de arestare preventivă nr. 29/UP/2016.

Prin Ordonanța din data de 30 mai 2016, s-a dispus disjungerea cauzei față de inculpatul D.M.D. în vederea continuării cercetărilor penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C.pen.

Prin Ordonanța din data de 1 iunie 2016, s-a dispus extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale față de inculpatul:

– D.M.D., fiul lui (…), născut la data de (…) în (…), domiciliat în (…), CNP (…), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C.pen.

Faptele inculpatului D.M.D. care, în realizarea aceleași rezoluții infracționale, la datele de 19 aprilie 2016 și 6 mai 2016, s-a deplasat în municipiul București, împreună cu inculpatul R.V.V., de unde au achiziționat aproximativ 30 de grame de cannabis, destinate comercializării, iar la data de 11 mai 2016, a fost identificat deținând în vederea comercializării, la domiciliul său, cantitatea de 2,73 grame cannabis, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C.pen.

Din probele și mijloacele de probă administrate în cauză rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului.

Astfel, săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C.pen., este dovedită cu următoarele probe și mijloace de probă administrate:

– procesele-verbale de redare convorbiri telefonice, întocmite în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise de  către Tribunalul Argeș;

– procesele-verbale de supraveghere operativă;

– procesul-verbal de predare a drogurilor;

– procesele-verbale întocmite de investigatorul sub acoperire;

– rapoartele de constatare tehnico-știintifică întocmite de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor;

– procesul-verbal de percheziție domiciliară;

– declarațiile martorilor;

– declarațiile suspectului și ale inculpatului.

Fiind ascultat, în prezența apărătorului ales, avocatul D.P., inculpatul D.M.D. a declarat expres că recunoaște săvârșirea infracțiunilor prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, republicată, cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) C.pen. și că este de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității.

Se aplică inculpatului D.M.D. pedeapsa închisorii de 2 ani, în condițiile art. 91 C.pen., cu termen de supraveghere a executării pedepsei de 2 ani. Conform art. 65 alin. (1) din același cod, se aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b), h), j) și k):

– dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

– dreptul de a ocupa o funcție care implica exercițiul autorității de stat;

– dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de armă;

– dreptul de a părăsi teritoriul României;

– dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., pe o perioada de 2 ani.

În conformitate cu dispozițiile art. 93 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și alin. (2) lit. b) și d) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul D.M.D. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere și obligații:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Argeș, la datele fixate de către acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;

f) să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de probațiune,

g) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanței.

Potrivit art. 65 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), h), j) și k) C.pen., se aplică inculpatului D.M.D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor sus-menționate, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de admitere a încheierii a acordului ca urmare a recunoașterii vinovăției și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei aplicate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul D.M.D. va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile.

În baza art. 404 alin. (2) C.pr.pen., inculpatul D.M.D. urmează să presteze muncă neremunerată în folosul comunității la Administrația Domeniului Public din cadrul Primăriei orașului Mioveni sau în cadrul Primăriei comunei Stîlpeni, județul Argeș.

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor, conform referatului din data de 2 iunie 2016.”

(Trib. Argeș, S. pen., Sent. pen. nr. 433/2016, rămasă definitivă prin respingerea, ca tardiv, a apelului declarat de către inculpatul D.M.D.[2])

II. Notă parțial aprobativă. 1. Cu ocazia încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorul nu poate să stabilească și felul măsurii de siguranță, modul său de acțiune fiind limitat de către art. 479 și art. 482 C.pr.pen.[3]; numai instanța de judecată este îndreptățită să dispună în acest sens, procurorul propunând doar luarea vreunei măsuri.

2. În speța prezentată, Tribunalul Argeș nu a analizat dacă sunt îndeplinite condițiile legale (art. 1121 C.pen.[4]) pentru a dispune confiscarea extinsă a sumelor ridicate de la inculpat, în timpul percheziției domiciliare[5]. De pildă, alin. (2) al articolului menționat anterior prevede în mod expres că măsura confiscării extinse se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții; cuvântul sunt este imperativ. Oricum, condiția de la lit. a) a textului sus-invocat nu era îndeplinită, nefiind dovedit faptul că valoarea bunurilor a depășit în mod vădit veniturile ce fuseseră obținute de către inculpat în mod licit; mai mult, trebuie respectată perioada indicată – 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței.

Sumele respective proveneau din săvârșirea infracțiunii la care se referea tocmai acordul de recunoaștere a vinovăției; așadar, instanța trebuia să dispună confiscarea specială, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen.[6], și nu confiscarea extinsă.


[1] Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

[2] A se vedea C. Ap. Pitești, S. pen. și pentru cauze cu minori și de familie, Dec. nr. 1138/2016, disponibilă pe site-ul http://portal.just.ro/46/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10900000000115330&id_inst=46 (accesat la 14 iunie 2016).

[3] ,,Art. 479. Obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției

Acordul de recunoaștere a vinovăției are ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și privește felul și cuantumul pedepsei, precum și forma de executare a acesteia, respectiv felul măsurii educative ori, după caz, soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.

,,Art. 482. Conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției

Acordul de recunoaștere a vinovăției cuprinde:

a) data și locul încheierii;

b) numele, prenumele și calitatea celor între care se încheie;

c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);

d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;

e) încadrarea juridică a faptei și pedeapsa prevăzută de lege;

f) probele și mijloacele de probă;

g) declarația expresă a inculpatului prin care recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală;

h) felul și cuantumul, precum și forma de executare a pedepsei ori soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat;

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului și ale avocatului.

[4] ,,Art. 1121. Confiscarea extinsă

(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

a) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori;

b) infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;

c) infracțiuni privind frontiera de stat a României;

d) infracțiunea de spălare a banilor;

e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei;

f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului;

g) constituirea unui grup infracțional organizat;

h) infracțiuni contra patrimoniului;

i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați;

j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri;

l) infracțiuni privind jocurile de noroc;

m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

n) infracțiuni de evaziune fiscală;

o) infracțiuni privind regimul vamal;

p) infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice;

q) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;

b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

[5] În același mod, au procedat: Trib. Argeș, S. pen., Sent. pen. nr. 438/2016, rămasă definitivă prin neapelare, disponibilă pe site-ul http://portal.just.ro/109/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10900000000115334&id_inst=109 (accesat la 14 iunie 2018); C. Ap. Constanța, S. pen. și pentru cauze cu minori și de familie, Dec. nr. 1100/2016, disponibilă pe site-ul http://portal.just.ro/36/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32700000000075423&id_inst=36 (accesat la 14 iunie 2018) [în primă instanță, se hotărâse, printre altele, achitarea inculpatului T.M. și respingerea cererii procurorului de confiscare extinsă a sumei de 34.550 lei, ridicate de la acesta, întrucât nu se dispusese o soluție de condamnare (Jud. Tulcea, Sent. pen. nr. 485/2016)]; Trib Constanța, S. pen., Sent. pen. nr. 153/2016, rămasă definitivă prin Dec. nr. 135/2017 a C. Ap. Constanța, S. pen. și pentru cauze cu minori și de familie, disponibilă pe site-ul http://portal.just.ro/36/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000143466&id_inst=36 (accesat la 14 iunie 2018) (prima instanță a motivat sumar: confiscarea extinsă se va dispune, în condițiile în care sunt îndeplinite cerințele legii, înscrise în art. 1121 C.pen., în sensul că inculpații sunt condamnați pentru infracțiuni de trafic de droguri, aceștia nu aveau un loc de muncă și nu au făcut dovada obținerii unor venituri licite în perioada de referință și nici anterior, iar instanța are convingerea că sumele de bani provin din activitatea infracțională, din moment ce traficul de droguri era transformat de inculpați într-o îndeletnicire); Trib Constanța, S. pen., Sent. pen. nr. 114/2016, rămasă definitivă prin Dec. nr. 900/2016 a C. Ap. Constanța, S. pen. și pentru cauze cu minori și de familie, disponibilă pe site-ul http://portal.just.ro/36/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000136904&id_inst=36 (accesat la 15 iunie 2018) [prima instanță a reținut: în baza art. 1121 alin. (1) și 2 C.pen., se va dispune confiscarea extinsă a următoarelor bunuri: a) produsele de tip ureean și bioetanol, ce au fost ridicate cu ocazia efectuării percheziției din data de 23 aprilie 2015, de la inculpatul B.C., întrucât nu fac parte din categoria produse petroliere și nu au fost vizate de actul de sesizare, marcate cu sigiliu MAI 2729; b) produsele de tip ureean și bioetanol, ce au fost ridicate cu ocazia efectuării percheziției din data de 23 aprilie 2015, de la inculpatul M.F., întrucât nu fac parte din categoria produse petroliere și nu au vizate de actul de sesizare, fiind marcate cu sigiliu MAI 2662; este de menționat că, la momentul efectuării percheziției, au fost găsite și bunuri ce nu fac parte din categoria produselor petroliere, despre care instanța, pe baza probelor administrate în cauză, și-a format convingerea că acestea provin din furt și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în articolul sus-menționat, în sensul că inculpații, dat fiind natura acestor bunuri și posibilitățile concrete de procurare ale acestora, nu aveau cum să le dețină decât prin comiterea unor infracțiuni, în condiții similare cu cele de sustragere a produselor petroliere (în acest din urmă caz, ar fi trebuit ca autorii acestor fapte să fie identificați și trași la răspundere penală, iar cu privire la bunurile respective să se dispună confiscarea specială – nota noastră, A. Lazăr, C.-A. Șandru, Gh. Ivan)]; C. Ap. Bacău, S. pen., cauze minori și familie, Sent. pen. nr. 45/2014, rămasă definitivă prin Dec. nr. 47/A/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, S. pen., disponibilă pe site-ul http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=3200000000018921 (accesat la 15 iunie 2018) [prima instanță a menționat: în conformitate cu art. 108 lit. d), art. 112 lit. a), b) și f) și art. 1121 alin. (1) lit. f) și i) C.pen., respectiv art. 16 din Legea nr. 143/2000, republicată, se va dispune confiscarea următoarelor bunuri: a) dispozitivul explozibil improvizat, cu o masă rămasă în urma analizelor de laborator, de 480 grame net, compus din: încărcătură de bază constituit din amestec de substanțe organice și anorganice, respectiv, substanță explozivă pe bază de nitroglicerină și azotat de amoniu și rumeguș ca agent de afânare a amestecului, toate introduse într-un fragment de recipient tip PET, precum și ambalajele acesteia, capsă detonantă la care sunt atașați doi conductori electrici de culoare verde și alb, în lungime de 30, respectiv 60 de centimetri, carcasă comutator, fragment bandă adezivă, un bec, ancoră metalică cu trei brațe, de care este atașat un șnur textil de culoare albă, în lungime de aproximativ 30 de centimetri, o pereche mănuși chirurgicale, bunuri aflate la camera de corpuri delicte a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Neamț; b) cantitatea de 145,4 grame cannabis (144,9 grame rămase după efectuarea determinărilor fizico-chimice și 5,0 grame – contraprobă), bunuri predate de către Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Neamț, Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Generală de Cazier Judiciar și Evidență Operativă – Camera de Corpuri Delicte; c) sumele de 5.405 euro și 21 dolari, de la inculpatul M.I.D., sume depuse la Banca Comercială Română- Sucursala Neamț, cu ordinele de încasare numerar nr. (…) din data de 25 noiembrie 2013 (în această speță, nu s-a făcut nicio distincție între confiscarea specială și confiscarea extinsă și nicio analiză – nota noastră, A. Lazăr, C.-A. Șandru, Gh. Ivan)]; C. Ap. Brașov, S. pen. și pentru cauze cu minori, Sent. pen. nr. 67/F/2014, rămasă definitivă prin Dec. nr. 129/A/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, S. pen., disponibilă pe site-ul http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=6400000000010755 (accesat la 15 iunie 2018) [prima instanță a statuat: având în vedere condamnarea inculpatului S.G.C. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prevăzute în art. 367 alin. (1) C.pen., văzând sumele de bani deținute de către inculpat, sume care depășesc în mod vădit veniturile obținute de către acesta în mod licit, precum și faptul că instanța are convingerea că bunurile dobândite provin din activități infracționale de natura celei pentru care a fost condamnat, în temeiul art. 1182 din Codul penal anterior (din 1969), se va dispune confiscarea extinsă de la inculpatul menționat anterior a sumelor de 80.450 euro, 14.600 lei și 500 USD; astfel cum rezultă din procesele-verbale de percheziție efectuate la domiciliul inculpatului și la căsuța de valori deschisă de martorul O.V. pe numele său, dar pentru depozitarea banilor inculpatului S.G.C., acesta din urmă deține sume mari de bani, în condițiile în care nu are ocupație, inculpatul afirmând însă că este jucător de poker; modalitatea de implicare a inculpatului în activitatea grupului infracțional organizat, împrejurarea că acesta s-a implicat alături de inculpații H.V., K.S. și M.C.I. în operațiunile de relocare a utilajelor de producere a țigaretelor, dovedindu-se că a avut un rol determinant în luarea deciziilor și executarea acestora de către M.C.I., sunt elemente de fapt pe baza cărora instanța și-a format convingerea că sumele de bani provin din activități infracționale; această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât se constată eforturile inculpatului S.G.C. de a ascunde sume de bani într-o căsuță de valori deschisă de cumnatul său, O.V., care acționa sub îndrumarea primului].

[6] ,,Art. 112. Confiscarea specială

(1) Sunt supuse confiscării speciale:

[…]

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;

[…]

Confiscarea specială, și nu confiscarea extinsă. Nestabilire prin acordul de recunoaștere a vinovăției was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare