Discurs susținut la Conferința Internațională pe teme de Justiție: Independența justiției, garantarea drepturilor justițiabililor și respectarea principiilor justiției (Marrakech, Maroc, 2 aprilie 2018)

Jody Wilson-Raybould,

Consilier Privat al Reginei pentru Canada,

Avocat al Coroanei,

Membru al Camerei Comunelor din Canada

Ministru de Justiție și Procuror General al Canadei*

 

Domnule Ministru Aujjar, Stimați Miniștri, Excelențele Voastre, distinși colegi, doamnelor și domnilor.

 

Gilakas’la. Bonjour. Bună ziua. Salaam alaikoum.

 

Aș dori să mulțumesc Marocului pentru găzduirea acestei Conferințe inaugurale de Justiție Internațională la Marrakech. Apreciez posibilitatea de a mă adresa domniilor voastre și de a sublinia abordarea Canadei în ceea ce privește independența judiciară, diversitatea în rândul judecătorilor și încurajarea respectării statului de drept. De asemenea, aștept cu interes să ascult prezentările distinșilor mei omologi ministeriali, precum și ale celorlalți experți, pentru a beneficia de pe urma celor mai bune practici și abordări ale dumneavoastră.

Canada este o națiune care face eforturi să joace un rol activ în menținerea și consolidarea unei comunități globale puternice, sigure și vibrante. Credem în cooperarea cu partenerii noștri internaționali pentru promovarea unor sisteme legale echitabile, accesibile și juste.

Trebuie să lucrăm cu toții împreună în acest sens, ceea ce nu este întotdeauna ușor, dat fiind diferitele noastre priorități. Însă este cu siguranță un demers valoros și plin de satisfacții, iar Canada este aici să contribuie și să joace un rol semnificativ în aceste discuții.

Astăzi, doresc să îmi orientez observațiile asupra a trei teme majore: independența judiciară, diversitatea judiciară și importanța respectării statului de drept. Menținerea independenței și eficacității justiției este esențială pentru protejarea drepturilor și libertăților individului.

Independența judiciară

Independența justiției este un concept în continuă transformare. Este necesar ca instituțiile să încerce, pe cât posibil, să țină pasul cu nevoia constantă de reformare și modernizare.

În Canada, independența judiciară se regăsește în multe dintre prevederile constituționale, precum cele referitoare la numirea, parcursul profesional și plata judecătorilor, cât și garantarea independenței judecătoriilor și tribunalelor.

Încă din istoria timpurie a Canadei, judecătoriile au recunoscut importanța primordială a principiului independenței judiciare în cadrul sistemului nostru constituțional și au perfecționat continuu modul de înțelegere a ceea ce înseamnă acest lucru în practică.

Nu există un ghid universal care să poată stabili cu certitudine cum va arăta independența judiciară într-un stat sau altul. Dacă elementele sale centrale sunt bine înțelese și universal împărtășite, în practică aceasta poate varia în funcție de națiune și tradiții judiciare.

Mai presus de toate, independența justiției este esențială pentru promovarea încrederii publice în administrarea justiției. Este necesar ca cetățenii noștri să creadă cu adevărat că sistemul judiciar îi va trata echitabil și imparțial, conform legii.

În calitate de Ministru al Justiției și Procuror General al Canadei, sunt câteodată întrebată dacă dublul meu rol nu duce la conflicte în urmărirea țelului Canadei de independență a justiției. Mă bucur să spun că, în contextul canadian, acest fapt funcționează bine în practică.

Personal, nu văd un conflict între rolul meu politic și atribuțiile de control ce îmi revin în calitate de Ministru și responsabilitățile operaționale și consultative asociate funcției de Procuror General. Consider că această intersectare spre care duce sistemul canadian ajută la dezvoltarea propriilor mele abilități, cât și ale Departamentului din care fac parte și ale Guvernului, de a îndeplini în mod eficient fiecare funcție.

În această calitate, m-am angajat să consolidez instituțiile judiciare în folosul tuturor cetățenilor canadieni. În acest scop, atunci când Guvernul nostru a preluat mandatul în toamna anului 2015, am operat schimbări majore pentru sporirea eficacității și integrității sistemului nostru judiciar independent, prin valorificarea punctelor sale forte.

Am introdus amendamente semnificative în procesul de numire a judecătorilor, în scopul continuării procesului de consolidare a independenței, deschiderii și transparenței. Aceste reforme au avut ca rezultat o mai mare diversitate în rândul judecătorilor.

În Canada, juriștii care aspiră la numirea în sistemul judiciar federal trebuie să depună un formular detaliat de candidatură, în care să descrie contribuțiile pe care le-au avut în administrarea justiției pe parcursul carierei. Fiecare candidat este inițial evaluat de unul dintre „Comitetele Consultative Judiciare”[1], comitete voluntare și independente, alcătuite din judecători, avocați și membri ai comunității.

De asemenea, am introdus schimbări majore în procesul de numire a judecătorilor la Curtea Supremă a Canadei. În cadrul noului proces, un Consiliu Consultativ, independent și nepărtinitor, îi identifică pe candidații potriviți care sunt juriști de cel mai înalt calibru, bilingvi și reprezentativi pentru bogata diversitate a Canadei.

 

Diversitatea judiciară

În centrul eforturilor noastre de consolidare a sistemului juridic al Canadei se află angajamentul față de o mai mare diversitate. După cum am precizat deja, am înregistrat progrese în atingerea acestui țel prin reformele implementate în procesul de numire a judecătorilor.

Canada este o națiune care se mândrește cu diversitatea sa. O cincime din canadieni s-au născut în afara țării. Cum îi place Prim Ministrului nostru să spună: „diversitatea reprezintă punctul forte al Canadei … este aerul pe care îl respirăm. Națiunea noastră a învățat să fie puternică nu în ciuda diferențelor noastre, ci datorită lor.”

Când mă refer la diversitate judiciară, vorbesc atât despre diversitatea de gen, care asigură creșterea numărului de femei în rândul judecătorilor, cât și despre diversitatea individuală, ce vizează surprinderea diversității din diferitele noastre comunități. De asemenea, am pus un accent mai mare pe numirea unor judecători bilingvi, mai potriviți pentru asigurarea unui acces egal la tribunale în ambele limbi oficiale ale Canadei, engleză și franceză.

Angajamentul nostru pentru diversitate judiciară influențează fiecare decizie de numire în funcție și ne încurajează să numim cei mai buni și calificați candidați, luând în considerare capacitatea lor de a reprezenta un anumit segment al societății noastre diverse.

Credem că promovarea și menținerea diversității în rândul judecătorilor le permite justițiabililor să se simtă reprezentați în cadrul sistemului.

Diversitatea celor numiți în magistratură, atât în privința experienței profesionale, cât și a celei de viață, împreună cu legăturile lor cu comunitatea în care lucrează sunt indispensabile pentru ca cei din sistemul de justiție să reflecte comunitățile pe care le deservesc și să primească respectul acestora. Deși un astfel de proces de promovare a diversității judiciare este îndelungat, sunt mândră să pot spune că în 2017 am atins un număr record de numiri în funcție, neînregistrat până acum în istoria națiunii noastre.

Din cele peste 115 persoane numite și avansate în urma reformelor, mai mult de jumătate sunt femei. În plus, patru sunt indigeni și douăzeci se identifică cu un grup minoritar vizibil al populației: acela al comunității lesbiene, homosexuale, bisexuale, transsexuale și intersexuale; sau cel al persoanelor cu dezabilități. Sunt, totodată, deosebit de încântată de candidații pe care i-am numit în funcții, reprezentând cu toții diferitele fețe și experiențe ale Canadei.

 

Statul de drept

Am discutat despre rolurile vitale pe care independența judiciară și diversitatea le îndeplinesc în asigurarea succesului și eficacității sistemului de justiție al unei națiuni. Aceste două teme sunt importante și pentru că încurajează atât guvernele, cât și cetățenii să adere la statul de drept.

Termenul de „stat de drept” poate căpăta numeroase conotații diferite de la o persoană la alta. Pentru noi, în Canada, supremația legii este primul principiu al cadrului constituțional canadian, ce guvernează prevederile textului constituțional și susține relația dintre legea scrisă și convențiile politice din Constituție.

Mai exact, principiul fundamental al supremației legii se reflectă în garanțiile legale prevăzute în Carta Canadiană a Drepturilor și Libertăților, care, recent, și-a sărbătorit a 35-a aniversare de la implementare.

În ambele mele roluri, cel de Ministru al Justiției și cel de Procuror General, am ca responsabilitate aderarea la statul de drept, garantând că legislația Canadei este conformă celor mai înalte standarde de echitate și corectitudine, cu respectarea Constituției și a independenței instanțelor și a procesului judiciar.

Conform Constituției canadiene, există o separare a puterilor între cele trei ramuri: judiciară, executivă și legislativă. Pentru noi, acest principiu este foarte important în garantarea statului de drept.

După cum judecătorii trebuie să fie imparțiali și independenți, la fel trebuie să fie și procurorii, ei fiind aceia care stabilesc dacă și în ce mod sunt inițiate procedurile penale. Astfel, în 2006, Canada a reformat serviciul federal de procuratură, în scopul de a-i consolida independența. Serviciul Public de Procuratură a devenit independent de Departamentul de Justiție și  s-a introdus condiția ca orice dispoziție a Procurorului General către Directorul Procuraturii Publice să fie comunicată în scris.

Astfel de reforme sunt importante pentru ca instituțiile judiciare și legislative ale Canadei se mențin etice, receptive și independente. După cum am menționat, noi, canadienii, suntem mândri de instituțiile noastre, dar recunoaștem totodată că există întotdeauna loc de mai bine.

În încheiere, doresc să subliniez cât de important este pentru noi toți să păstrăm deschis acest dialog cu partenerii internaționali. Sistemele noastre de justiție vor fi consolidate prin interacțiune și prin împărtășirea perspectivelor și experiențelor noastre unice.

[Un exemplu de luat în seamă a ceea ce poate însemna în practică un astfel de parteneriat este activitatea desfășurată de doamna Mary T. Moreau, judecătoare canadiană cu experiență, și omologii săi marocani.

Săptămâna trecută, doamna Președintă a Curții[2] Moreau s-a aflat la Rabat, unde a participat la discuții despre etică și formare judiciară cu diverși parteneri marocani, printre care judecători și membri ai Consiliului Judiciar Suprem din Maroc.

La astfel de parteneriate mă refer atunci când spun că trebuie să continuăm să lucrăm împreună pentru a promova formarea continuă și pentru a păstra legăturile din cadrul comunității judiciare internaționale.]

Pornind de la propriile noastre procese și principii și de la modul în care acestea se leagă de independența judiciară, diversitate și statul de drept, contribuim cu toții la un angajament comun pentru îmbunătățirea accesului la justiție și păstrarea ordinii în limita propriilor granițe și în afara lor.

 

Gilakas’la. Vă mulțumesc frumos. Merci beaucoup. Shoukran.


* Traducere din limba engleză: Silviu Dănilă.

[1] Nota redacției: Judicial Advisory Committee, în original.

[2] Nota redacției: doamna Mary T. Moreau a fost numită în 2017 președintă a Curții Supreme din statul Alberta (a se vedea site-urile https://albertacourts.ca/qb/about/justices-and-masters și https://edmontonjournal.com/opinion/columnists/paula-simons-first-female-court-of-queens-bench-chief-justice-seeks-creative-solutions-to-backlog, accesate la 20 august 2018).

Discurs susținut la Conferința Internațională pe teme de Justiție: Independența justiției, garantarea drepturilor justițiabililor și respectarea principiilor justiției (Marrakech, Maroc, 2 aprilie 2018) was last modified: ianuarie 7th, 2019 by Costache Adrian

Căutare