Dosar: Obligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

ABSTRACT

În prezentul dosar tematic se examinează problematica caracterului obligatoriu/facultativ al continuării efectuării urmăririi penale față de suspect, ca etapă distinctă a urmăririi penale.

Opinia majoritară este în sensul că etapa procesuală a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect este o etapă obligatorie a urmăririi penale, fără de care nu se poate dispune punerea în mișcare a acțiunii penale.

Cuvinte cheie: continuarea efectuării urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale, suspectul.

LIVIU POPESCU: Paradoxul ca metodă de legiferare

BOGDAN CODREANU: Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

ABSTRACT

This theme file deals with the issue of the mandatory/facultative character of the continuation of the prosecution of charges in relation to the suspect, as a distinct stage of criminal prosecution.

The majority opinion supports the idea that the procedural stage involving continuation of the prosecution of charges in relation to the suspect is a mandatory stage of criminal prosecution, in the absence of which initiation of criminal proceedings may not be ordered.

Key words: continuation of the prosecution of charges, initiation of criminal proceedings may not be ordered, the suspect.

LIVIU POPESCU: Paradox as a method of enactment

BOGDAN CODREANU: Points of view relating to the absence of a mandatory character of the continuation of the criminal prosecution in relation to the suspect

Dosar: Obligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect was last modified: iulie 7th, 2017 by Costache Adrian

Căutare