Dosar: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Unele problematici

ABSTRACT

În dosar autorii analizează, prin prisma noii legislații, natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ca autoritate de investigare financiară administrativă, prin raportare la informările unităților de investigații financiare similare din Uniunea Europeană, concluzionându-se că este o formă specială de sesizare, specializată, asimilată din punct de vedere procedural denunțului prevăzut în art. 290 din Codul de procedură penală, având ca obiect fapte de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Totodată, se concluzionează că oficiul sus-menționat, în legătură cu infracțiunea de spălare a banilor și/sau infracțiunea de finanțare a terorismului, nu deține și nu furnizează obiecte sau înscrisuri care pot servi ca mijloc de probă.

Cuvinte-cheie: denunț, finanțarea terorismului, informare, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, mijloc de probă, sesizare, spălarea banilor.

LIVIU POPESCU: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală și, ulterior, solicitare de informații în cadrul unui dosar penal

REMUS JURJ-TUDORAN: Natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare de informații de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

ABSTRACT

The authors analyze in the case file, under the new legislation, the legal nature of reporting to the National Bureau for the Prevention and Control of Money Laundering as an administrative financial investigation authority, by referring to the reports of similar financial investigation units in the European Union, and reaching the conclusion that it is a special form of notification, specialized, assimilated from the procedural point of view to the denunciation, as set out in art. 290 of the Code of criminal procedure, and dealing with money laundering or terrorist financing. They also concluded that the abovementioned bureau, as regards money laundering and / or terrorist financing, does not hold nor does it provide any objects or documents that may serve as means of evidence.

Key words: denunciation, terrorist financing, reporting, the National Bureau for the Prevention and Control of Money Laundering, means of evidence, notification, money laundering.

LIVIU POPESCU: National Office for the Prevention and Control of Money Laundering: criminal complaint and subsequent requesting information in a criminal case

REMUS JURJ-TUDORAN: The legal nature of reporting to the National Office for the Prevention and Control of Money Laundering. The procedure for requesting information from the National Office for the Prevention and Control of Money Laundering

Dosar: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Unele problematici was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Costache Adrian

Căutare