Dosar: Sistemul dreptului și subsistemul securității naționale

ABSTRACT

În prezentul dosar tematic se examinează, de o manieră inovativă, raporturile dintre sistemul dreptului și subsistemul securității naționale.

Dacă în primul studiu se susține că, deși dreptul și securitatea națională sunt sisteme independente, totuși ar fi necesar ca dreptul să se subordoneze securității naționale, dimpotrivă, în celelalte două studii se concluzionează că sistemul dreptului este unic, total independent, un întreg, cuprinzând mai multe subsisteme, inclusiv pe cel al securității naționale.

Cuvinte cheie: sistemul dreptului, sistemul juridic, sistemul judiciar, subsistemul securității naționale.

SIMONA FROLU: Raporturile dintre sistemul juridic și sistemul securității naționale (I) 

CONSTANTIN SIMA: Raporturile dintre sistemul juridic și sistemul securității naționale (II)

GHEORGHE IVAN: Sistemul dreptului și subsistemul securității naționale

 

ABSTRACT

In the current subject file is examined in an innovative manner, the reports between the law system and the subsystem of the national security.

If in the first study it is sustained that, although the law and national security are independent systems, however it would be necessary that the law should subordinate to the national security, on the contrary, in the other two studies it is concluded that the system of law is unique, totally independent, a whole, containing more subsystems, including that of the national security.

Key words: the law system, the judiciary system, the national security system.

SIMONA FROLU: The nexus between the judicial system and the national security system (I)

CONSTANTIN SIMA: The nexus between the judicial system and the national security system (II)

GHEORGHE IVAN: Sistemul dreptului și subsistemul securității naționale

Dosar: Sistemul dreptului și subsistemul securității naționale was last modified: aprilie 10th, 2017 by Costache Adrian

Căutare