Forma agravată a infracţiunii de furt. Circumstanţa agravantă a pluralității făptuitorilor

ABSTRACT

In the context in which a circumstance draws the aggravating form of an offence, it may not be retained any more as aggravating circumstance.

Key words: aggravating circumstance of the plurality of offenders, the aggravated form of an offence of theft, theft.

I. Prezentare speță. Prin Sentința penală nr. 2760/2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost condamnată inculpata G.R., la pedeapsa de 2 ani închisoare, în baza art. 26 raportat la art. 208 alin. (1) și art. 209 alin. (1) lit. a) din Codul penal anterior (în continuare C.pen. din 1969) cu aplicarea art. 75 alin. (1) lit. a) și art. 37 alin. (1) lit. a) din același cod și cu referire la art. 5 din noul Cod penal (în continuare C.pen.), precum și cu aplicarea art. 396 alin. (10) din noul Cod de procedură penală, pentru infracțiunea de complicitate la furt calificat săvârșită în stare de recidivă postcondamnatorie.

Această pedeapsă a fost contopită cu alte pedepse aplicate anterior prin hotărâri definitive, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, fiind sporită cu 1 an și 4 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute în final pedeapsa rezultantă de 5 ani și 4 luni închisoare.

În fapt, s-a reținut că, la data de 11 august 2012, persoana vătămată D.I. a sesizat organele de cercetare penală cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 11:00, persoane necunoscute de etnie rromă l-au abordat și, sub pretextul că doresc să cumpere peturi din material plastic și fier vechi, au pătruns în curtea sa și apoi în casă, de unde i-au sustras o cutie metalică în care avea suma de 33.500 lei.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că furtul a fost săvârșit de către C.I., M.G., I.W.I., fiind ajutați de inculpata G.R.

Împotriva sentinței sus-menționate a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu, invocând, printre alte critici, că în mod greșit au fost reținute dispozițiile art. 75 alin. (1) lit. a) C.pen. din 1969, având în vedere faptul că acestea nu pot fi reținute cumulativ cu dispozițiile art. 209 alin. (1) lit. a) C.pen. din 1969.

Prin Decizia penală nr. 322/2015, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. 891/213/2014, a fost admis apelul, dispunându-se, printre altele, înlăturarea circumstanței agravante prevăzute în art. 75 alin. (1) lit. a) C.pen. din 1969.

În motivarea deciziei s-a arătat, printre altele, că în mod greșit instanța de fond a reținut circumstanța agravantă prevăzută în art. 75 alin. (1) lit. a) C.pen. din 1969, în condițiile în care împrejurarea că infracțiunea de furt a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună conduce la realizarea elementelor constitutive ale infracțiunii de complicitate la furt calificat prevăzută în art. 26 raportat la art. 208 alin. (1) și art. 209 alin. (1) lit. a) C.pen. din 1969.

În contextul în care o împrejurare atrage forma agravată a unei infracțiuni, ea nu mai poate fi reținută și ca circumstanță agravantă.

(C. Ap. Craiova, S. pen. și pentru cauze cu minori, Dec. nr. 322/2015)

II. Notă aprobativă. 1. În art. 75 alin. (1) lit. a) C.pen. din 1969 era reglementată circumstanța agravantă a săvârșirii faptei de trei sau de mai multe persoane împreună, aceasta fiind preluată în art. 77 lit. a) C.pen.[1]

În concepția Codului penal din 1969, dacă furtul simplu era săvârșit de două sau de mai multe persoane împreună, el devenea unul calificat, acesta fiind considerat o formă agravată a primului [art. 209 alin. (1) lit. a) C.pen. din 1969][2]. Noul Cod penal nu a mai preluat acest element circumstanțial, considerând că furtul săvârșit de două sau de mai multe persoane împreună nu prezintă o gravitate atât de mare încât să ducă la o agravare obligatorie a tratamentului sancționator. Oricum, sunt aplicabile dispozițiile art. 77 lit. a) C.pen., însă agravarea pedepsei este facultativă [art. 78 alin. (1) C.pen.[3]].

2. Circumstanța agravantă generală a pluralității făptuitorilor [art. 77 lit. a) C.pen.] nu se aplică în cazul infracțiunilor în al căror conținut intră ca element circumstanțial această împrejurare [de exemplu, în cazul violului săvârșit de două sau de mai multe persoane împreună – art. 218 alin. (3) lit. f) C.pen.][4], pentru că nu este echitabil ca unui făptuitor să i se agraveze pedeapsa de două (sau mai multe) ori exact pentru aceeași împrejurare.


[1] ,,Art. 77. Circumstanțe agravante

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante:

a) săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună;

[…]

[2] A se vedea, pe larg, Gh. Ivan, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, București, 2010, p. 235-236, 250.

[3] ,,Art. 78. Efectele circumstanțelor agravante

(1) În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

[4] Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, ediția 2, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2015, p. 232.

Forma agravată a infracțiunii de furt. Circumstanța agravantă a pluralității făptuitorilor was last modified: aprilie 10th, 2017 by Costache Adrian

Căutare