Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obţinut foloase patrimoniale pentru fiul său. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

ABSTRACT

The trialling court admitted the guilty plea agreement concluded between the prosecutor and the accused, a commune mayor, ordering the sentencing of the accused to a punishment of 1 year and 3 months in prison for the perpetration in a continuous form of the conflict of interest offence, with the suspension under surveillance of the sentence execution, for the duration of a 2 year term of surveillance.

Key words: guilty plea agreement, conflict of interest, son, offence, mayor, suspension under surveillance of the sentence execution.

I. Prezentare speță. Prin Sentința penală nr. 68/2016, pronunțată de Judecătoria Reșița în dosarul nr. 4186/290/2015, în temeiul art. 485 alin. (1) lit. a) raportat la art. 396 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală (în continuare C.pr.pen.), s-a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat, la data de 28 septembrie 2015, în dosarul de urmărire penală nr. 140/P/2013 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, cu inculpatul, primar de comună, fiind îndeplinite cerințele prevăzute în art. 480-483 C.pr.pen.

În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen. raportat la art. 301 alin. (1) din Codul penal (în continuare C.pen.), cu aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) și art. 5 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de conflict de interese.

În baza art. 67 alin. (2) C.pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) raportat la art. 66 alin. (2) C.pen.[1], iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor sus-menționate.

În temeiul art. 91 raportat la art. 92 alin. (1) C.pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 3 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

În condițiile art. 93 alin. (2) lit. b) și alin. (3) C.pen., înăuntrul termenului de supraveghere s-a impus inculpatului obligația de a urma un program de reintegrare socială, respectiv obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul primăriei sau casei județene de pensii, în afara programului de lucru al inculpatului.

Situația de fapt reținută în cauză a fost următoarea:

În luna ianuarie 2012, la primăria unde inculpatul deținea funcția de primar s-a desfășurat o misiune de audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară, fiind constatate o serie de abateri, cum ar fi:

– încheierea unor contracte de arendare în perioada 2007-2009 între consiliul local, reprezentat de inculpat, în calitate de primar, și o societate agricolă al cărei președinte era fiul său (contracte lovite de nulitate potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției[2], cu modificările și completările ulterioare, fiind încheiate între rude de gradul I). S-a mai reținut că respectivele contracte nu aveau la bază hotărâri ale consiliului local, însă, cu toate acestea, societatea agricolă a beneficiat de plăți din partea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (denumită în continuare A.P.I.A.), în cuantum de 1.205.365,94 lei;

– în cursul anului 2006 a fost încheiat un contract de concesiune între primăria în cadrul căreia inculpatul deținea calitatea de primar și o societate al cărei reprezentant era fiul său, contract în baza căruia, începând cu anul 2007, societatea a beneficiat de plăți de la A.P.I.A., în cuantum de 67.112,67 lei. Consiliul local a aprobat societății respective să procedeze la subconcesionarea unei suprafețe de 500 de metri pătrați teren (către o altă societate), din suprafața totală de 157,45 hectare ce-i fusese inițial concesionată, veniturile revenind, nelegal, societății condusă de fiul primarului.

În faza de urmărire penală inculpatul a recunoscut comiterea infracțiunii de conflict de interese, acceptând încadrarea juridică a faptei și solicitând încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, manifestând totodată și acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Raportat la situația concretă și nivelul pedepsei convenite de cele două părți, instanța de fond a apreciat legea penală nouă ca fiind mai favorabilă inculpatului.

Împotriva Sentinței penale nr. 68/2016 a Judecătoriei Reșița a declarat apel inculpatul, fără a prezenta motivele de nelegalitate sau netemeinicie a hotărârii.

Ulterior, inculpatul a depus la instanță o cerere prin care a precizat că înțelege să-și retragă apelul formulat împotriva hotărârii sus-menționate.

(Jud. Reșița, Sent. pen. nr. 68/2016, definitivă prin Dec. pen. nr. 949/A/2016 a C. Ap. Timișoara)

II. Notă aprobativă. Având în vedere că pedeapsa principală prevăzută de lege în cazul conflictului de interese este închisoarea de la unu la 5 ani, în speță erau incidente dispozițiile art. 480 C.pr.pen.[3]

Soluția procurorului de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul, stabilind felul și cuantumul, precum și forma de executare a pedepsei, a fost confirmată de instanța de judecată.


[1] ,,Art. 66. Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

[…]

(2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică, instanța dispune interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b).

[…]

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.

[3] ,,Art. 480. Condițiile încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției

(1) Acordul de recunoaștere a vinovăției se poate încheia numai cu privire la infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani.

(2) Acordul de recunoaștere a vinovăției se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului. La încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, asistența juridică este obligatorie.

(3) Abrogat

(4) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Pentru inculpații minori se va ține seama de aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru fiul său. Acordul de recunoaștere a vinovăției was last modified: iulie 7th, 2017 by Costache Adrian

Căutare