Lege cu privire la executarea măsurilor de îndreptare şi siguranţă, precum şi de internare provizorie (Legea bavareză cu privire la internarea în clinicile de psihiatrie medico-legală)

Parlamentului landului Bavaria*

Legislatura 17

08.07.2015 Publicația 17/7478

Hotărâre a Parlamentului landului Bavaria

În cadrul ședinței deschise de astăzi, Parlamentul a hotărât următoarele:

Proiect de lege al guvernului

Publicația 17/4944, 17/7253

 

Cuprins

 

Titlul 1

Domeniul de aplicare

Art. 1 Domeniul de aplicare

 

Titlul 2

Executarea măsurilor de îndreptare și siguranță

 

Capitolul 1

Prevederi generale

Art. 2 Obiectivele și principiile

Art. 3 Situația persoanei internate

 

Capitolul 2

Internarea și tratamentul

Art. 4 Internarea

Art. 5 Planul de tratament și planul de executare a măsurilor

Art. 6 Tratarea bolilor psihice

Art. 7 Tratarea altor boli

 

Capitolul 3

Organizarea programului de internare

Art. 8 Ocuparea camerei

Art. 9 Obiectele personale și dispunerea acestora în spațiul ocupat

Art. 10 Dreptul la muncă și educație

Art. 11 Organizarea timpului liber

Art. 12 Programul de vizită

Art. 13 Contactul cu persoanele din exterior

Art. 14 Dreptul la practicarea religiei

Art. 15 Regulamentul interior

 

Capitolul 4

Atenuarea pedepsei; părăsirea sub supraveghere a clinicii de psihiatrie și aducerea persoanelor în cauză în fața instanței

Art. 16 Atenuarea pedepsei

Art. 17 Dreptul la învoire

Art. 18 Perioadă de probă

Art. 19 Implicarea autorității judecătorești

Art. 20 Dispozițiile și revocarea beneficiilor

Art. 21 Părăsirea sub supraveghere a instituției și aducerea persoanelor în cauză în fața instanței

 

Capitolul 5

Măsurile de disciplinare și siguranță

Art. 22 Măsurile disciplinare

Art. 23 Condițiile de arestare

Art. 24 Percheziția și investigația

Art. 25 Măsurile speciale de siguranță

Art. 26 Măsurile de constrângere cu caracter medical

Art. 27 Imobilizarea prin forță

Art. 28 Măsurile serviciului de identificare (al poliției)

 

Capitolul 6

Acordurile financiare

Art. 29 Remunerații, îndemnizații, sume în numerar

Art. 30 Ajutorul financiar

Art. 31 Dispunerea de fonduri

 

Capitolul 7

Dosarele și protecția datelor

Art. 32 Gestionarea dosarelor

Art. 33 Cercetarea dosarelor

Art. 34 Protecția datelor

 

Capitolul 8

Suspendarea măsurii de internare și externarea

Art. 35 Verificarea premiselor de aplicarea a măsurii de internare

Art. 36 Prelungirea termenului de internare

 

Titlul 3

Executarea procedurii de internare provizorie

Art. 37 Obiectivele și principiile

Art. 38 Împărțirea spațiului de locuit cu alte persoane

Art. 39 Părăsirea sub supraveghere a instituției, aducerea persoanelor în cauză în fața instanței, transferul temporar al deținutului

Art. 40 Trecerea de la internare provizorie la internare propriu-zisă

Art. 41 Valabilitatea altor prevederi

 

Titlul 4

Prevederi speciale pentru anumite grupuri de persoane

Art. 42 Femeile însărcinate și mamele de copii nou-născuți

Art. 43 Persoanele ce au copii

Art. 44 Persoanele minore

 

Titlul 5

Organizarea, inspecția tehnică, comitetele consultative de expertiză medico-legală, costurile

 

Capitolul 1

Organizarea

Art. 45 Competența instituțiilor privind executarea pedepsei

Art. 46 Transferul competenței pentru executarea pedepsei

Art. 47 Clinicile de psihiatrie medico-legală

Art. 48 Conducerea clinicii de psihiatrie medico-legală

Art. 49 Atribuțiile conducerii clinicii de psihiatrie medico-legală

Art. 50 Inspecția tehnică

 

 

Capitolul 2

Comitetele consultative de expertiză medico-legală

Art. 51 Comitetele consultative de expertiză medico-legală

 

Capitolul 3

Costurile

Art. 52 Costurile internării

 

Titlul 6

Prevederi finale

Art. 53 Limitarea drepturilor fundamentale

Art. 53a Modificarea altor prevederi

Art. 54 Intrarea în vigoare a unor legi, abrogarea altor legi

 

 

Titlul 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 1

Domeniul de aplicare

Această lege reglementează procedura de internare a unor persoane într-un spital de psihiatrie sau într-un centru de dezintoxicare (clinică de psihiatrie medico-legală) pe baza unei hotărâri judecătorești.

 

Titlul 2

Executarea măsurilor de îmbunătățire și siguranță

 

Capitolul 1

Prevederi generale

 

Art. 2

Obiective și principii

(1) 1Obiectivul internării persoanelor este de a le opri pe acestea de a mai comite infracțiuni în viitor.2 Alte obiective ale internării sunt,

 1. conform art. 63 al Codului Penal German, vindecarea persoanei internate și îmbunătățirea stării de sănătate, astfel încât aceasta să nu mai constituie un pericol pentru public,
 2. conform art. 64 al Codului Penal German, vindecarea viciilor persoanei internate și corectarea atitudinii anormale.

(2) 1Condițiile din cadrul instituției trebuie să fie cât mai apropiate de condițiile generale de viață, iar persoana internată trebuie să fie consiliată pentru a nu mai comite infracțiuni după externare. 2Se dorește ca persoana internată să se poată integra la nivel familial, social și profesional.

(3) Pentru a se putea implementa măsurile acestei legi, trebuie să se ia în considerare vârsta, identitatea sexuală, originea etnică, starea de sănătate și modul de viață ale persoanei internate.

(4) Clinicile de psihiatrie medico-legală trebuie să colaboreze cu autorități, judecătorii, instituții de știință și cercetare, precum și alte birouri și persoane, cât timp acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mai sus.

 

Art. 3

Drepturile persoanei internate

(1) 1Persoanei internate trebuie să i se ofere posibilitatea de a alege modalitatea de tratament și de a alege măsuri suplimentare în vederea îndeplinirii obiectivelor și principiilor menționate la articolul 2. 2 Persoanei internate trebuie să i se trezească interesul de a contribui la această organizare.

(2) 1 Conform acestei legi, persoana internată este condamnată la o pedeapsă restrictivă de libertate. 2În cazul în care această lege nu cuprinde reglementări speciale, aceste restricții pot fi impuse asupra persoanei internate doar atunci când acestea sunt indispensabile pentru menținerea siguranței sau pentru prevenirea unor perturbări grave ce pot avea loc în clinica de psihiatrie.

(3) 1Din multitudinea de măsuri posibile și adecvate, trebuie să se aleagă doar acelea ce vor afecta negativ cel mai puțin persoana internată. 2 O măsură implementată nu trebuie să reprezinte un dezavantaj care să funcționeze împotriva obiectivului stabilit. 3 O măsură este valabilă până în momentul în care obiectivul stabilit este atins sau până ce acesta nu mai poate fi atins.

(4) 1 Pe timpul internării, deciziile luate și aranjamentele stabilite trebuie să i se aducă la cunoștință persoanei în timp util și, dacă starea de sănătate îi permite, acestea să-i fie explicate. 2 În cazul în care persoana internată are un reprezentant, acesta va primi o copie care să cuprindă toate deciziile și aranjamentele menționate mai sus.

 

Capitolul 2

Internarea și tratamentul

Art. 4

Internarea

(1) 1În momentul în care persoana este internată, acesteia i se vor comunica în scris drepturile și obligațiile valabile pe timpul internării; ea trebuie să confirme în scris faptul că i s-au comunicat aceste drepturi și obligații. 2În cazul în care persoana internată are un reprezentant, acestuia i se va acorda posibilitatea să fie de față când drepturile și obligațiile sunt comunicate. 3 Este interzis ca alte persoane internate să fie de fată în timpul acestei proceduri.

(2) Persoana internată trebuie să fie examinată imediat de către un medic.

 

Art. 5

Planul de tratament și de executare a măsurilor

(1) După ce vor lua în considerare toate circumstanțele, se va întocmi în timp util un plan de tratament și de executare a măsurilor, fapt ce este necesar în vederea acordării unui tratament complet persoanei internate.

(2) 1Planul trebuie să fie ajustat corespunzător cel mult la fiecare 6 luni, în funcție de progresul stării de sănătate a persoanei internate. 2În acest caz trebuie să se verifice posibilitățile de acordare de beneficii, de implementare a unui program de învoire, de suspendare a pedepsei, de eliberare condiționată și de externare. 3Dacă se poate prevedea faptul că procedura de eliberare condiționată poate fi pusă în aplicare sau dacă deținutul poate fi externat, trebuie să se noteze detaliile despre măsurile necesare și premergătoare în planul de tratament și de executare.

(3) 1Planul de tratament și de executare a măsurilor, precum și alte modificări aduse acestuia, trebuie discutat cu persoana internată. 2Această discuție poate fi omisă dacă starea de sănătate și progresul terapeutic ale persoanei internate se înrăutățesc. 3Această discuție trebuie reluată dacă starea de sănătate a deținutului permite acest lucru. 4În cazul în care persoana internată are un reprezentant, planul va fi discutat și cu acesta.

 

Art. 6

Tratamentul bolilor psihice

(1) Bolile psihice ale persoanei internate vor fi tratate, conform normelor de medicină recunoscute.

(2) 1Măsurile medicale nu trebuie să afecteze integritatea fizică a deținutului și au nevoie, în vederea implementării lor, de acordul scris al acestuia. 2Persoana internată trebuie să-și dea acordul după ce a primit indicații clare din partea unui medic cu privire la acele măsuri, iar consimțământul reprezintă voința persoanei internate.

(3) Fără acest acord, măsurile de tratament sunt valabile în sensul alineatului 1,

 1. atunci când persoana internată nu poate conștientiza severitatea bolii și astfel necesitatea tratamentului, sau când persoana nu poate acționa în conformitate cu această situație,
 2. când acestea sunt necesare
 3. a) pentru ca persoana internată să poată fi externată sau
 4. b) pentru a evita un pericol clar pentru viața sau sănătatea persoanei internate
 5. și
 6. a) când s-a încercat anterior obținerea acestui consimțământ de la persoana internată, fără a se exercita presiune,
 7. b) când un medic a discutat cu persoana internată despre modul, durata, șansele de reușită și riscurile implementării măsurii respective,
 8. c) când i se comunică persoanei internate despre implementarea acelor măsuri, menționându-se totodată cu cel puțin 48 de ore înainte că, se poate emite o hotărâre judecătorească împotriva executării acelei măsuri, conform articolului 109 al legii cu privire la executarea pedepselor privative de libertate,
 9. d) când măsurile sunt considerate adecvate pentru a atinge obiectivul urmărit prin tratament,
 10. e) când mijloacele blânde utilizate nu au nici un efect,
 11. f) când rezultatul așteptat prin tratament prevalează în fața unei posibile agravări cauzate de lipsa tratamentului sau asupra unei alte afectări cauzate de implementarea măsurii în sine,
 12. g) când modalitatea și durata tratamentului ar fi restricționate precum și
 13. h) când măsurile nu pun în pericol sănătatea sau viața persoanei internate.

(4) 1În cazul în care persoana internată nu acceptă tratamentul, clinica de psihiatrie medico-legală poate să apeleze la tribunalul special pentru problemele din timpul executării unei pedepse privative de libertate, în virtutea articolului 110 și articolului 138, alineatul 3 din cadrul legii cu privire la executarea pedepselor privative de libertate. 2 În cadrul procedurilor legale, se vor lua în considerare articolele 109 – 121 din legea cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, fără să mai fie nevoie o cerere din partea persoanei internate. 3Tratamentul nu are voie să depășească 12 săptămâni. 4Pentru a se prelungi această perioadă, se vor lua în considerare prevederile aranjamentului inițial. 5Măsurile trebuie să fie executate de către un medic care trebuie să le monitorizeze și să verifice la intervale regulate dacă acestea sunt adecvate și necesare. 6Trebuie să se țină cont de un testament biologic valid, în conformitate cu articolul 1901a, alineatul 1 din Codul Civil German.

(5) 1În ceea ce privește măsurile specificate de alineatul 3, nr. 2, litera b, în caz de pericol iminent, se poate face abstracție de alineatul 3, nr.3, literele a – c și față de alineatul 4, propoziția 1. 2Dacă starea de sănătate a persoanei internate permite, se pot explica din nou informațiile de la alineatul 3, nr.3, litera b. 3Procedura de la alineatul 4, propoziția 1, trebuie repetată imediat.

(6) 1Măsurile de tratament pot fi implementate legal fără aprobarea pacientului, în caz de pericol iminent pentru viața sau sănătatea unei alte persoane, luându-se în considerare prevederile alineatului 3, nr. 3, literele d, e, g și h. 2 Alineatul 4, propoziția 5, este valid în acest sens, de asemenea.

 

Art. 7

Tratarea altor boli

(1) Persoana internată are dreptul să fie examinată medical, să primească servicii medicale preventive, să fie tratată cu medicamente, în conformitate cu articolele 59 – 61, 63 și 64 ale legii bavareze cu privire la executarea pedepselor privative de libertate.

(2) În cazul în care nu se pot implementa măsurile de tratament în cadrul clinicii de psihiatrie medico-legală, pacientul trebuie transferat într-o altă clinică de psihiatrie medico – legală, într-un alt spital adecvat sau către un furnizor de servicii medicale, separat de clinică.

(3) 1În ceea ce privește tratamentul bolilor ce nu sunt de natură psihică, se va lua în considerare articolul 6, alineatele 2, 3, nr. 3 și alineatul 4, propoziția 5, cu mențiunea ca tratamentul

 1. să fie aprobat de un medic și,
 2. atunci când pacientul nu-și dă acordul, să fie urmat doar pentru a evita un pericol clar pentru viața persoanei internate sau pentru a evita un pericol grav pentru starea de sănătate a acesteia sau a altei persoane. 2Dreptul de a primi primul ajutor rămâne neafectat în cazul în care un medic nu poate sosi la timp, iar orice întârziere poate pune în pericol viața pacientului. 3Trebuie să se ia în calcul testamentul biologic valid al persoanei internate, conform articolului 1901 a, alineatul 1 din Codul Civil German.

(4) 1 La decizia medicului, este legal ca persoana internată, fără consimțământul acesteia, să fie examinată corporal și de asemenea să se execute măsuri ce nu necesită o intervenție fizică, să se îndepărteze fire de păr pentru probă, să se recolteze sânge, să se efectueze radiografii fără substanță de contrast, precum și să se recolteze și probe de urină. 2 În această privință trebuie să se țină cont că procedurile de examinare și de supraveghere a tratamentului au ca obiectiv protecția sănătății și păstrarea normelor de igienă.

 

Capitolul 3

Organizarea programului de internare

 

Art. 8

Ocuparea camerei

1Persoanei internate trebuie să i se pună la dispoziție o cameră cu un pat sau cu două paturi. 2 Nu este legal ca într-o cameră să locuiască mai mult de patru persoane. 3Bărbații și femeile vor locui în camere separate.

 

Art. 9

Obiectele personale și dispunerea acestora în spațiul ocupat

(1) Persoana internată are voie să poarte propriile haine și propria lenjerie, cât timp acestea sunt spălate și schimbate la intervale regulate de timp.

(2) 1Persoana internată poate, într-o măsură rezonabilă, să aducă în cameră lucruri proprii. 2 Obiectele ce periclitează obiectivele internării, siguranța sau ordinea din cadrul instituției cu regim de detenție vor fi confiscate.

(3) Obiectele confiscate vor fi păstrate în instituție, persoana internată suportând costurile de întreținere pentru acestea, sau vor fi predate, respectiv trimise prin poștă unei alte persoane desemnate de pacient; în caz contrar, aceste obiecte vor fi îndepărtate din clinica de psihiatrie medico-legală, pacientul suportând costurile.

(4) Persoana internată poate deține medii de stocare de imagini, fișiere audio și date, însă pentru acest lucru este nevoie de aprobare.

(5) Persoana internată poate avea acces la articole de presă într-o măsură rezonabilă, însă numai cu acordul clinicii de psihiatrie medico-legală, cât timp acestea nu reprezintă un detriment pentru atingerea obiectivelor stabilite.

 

Art. 10

Dreptul la muncă și educație

(1) 1Clinica de psihiatrie medico-legală trebuie să-i ofere deținutului un loc de muncă sau o ocupație care să fie menținută în funcție de starea de sănătate a pacientului la locul de muncă. 2În acest scop, competențele, deprinderile și înclinațiile deținutului trebuie luate în considerare.

(2) Persoanele internate capabile pot avea acces la învățământ școlar, la formare profesională, la perfecționare profesională sau să participe la alte sesiuni de formare sau perfecționare profesională.

(3) Măsurile menționate la alineatele 1 și 2 pot fi implementate în cadrul unor firme private sau în cadrul altor instituții, în cazul în care pedeapsa este atenuată.

 

Articolul 11

Organizarea timpului liber

(1) 1Persoanei internate i se oferă posibilitatea și anumite sugestii pentru a-și organiza timpul liber într-un mod util. 2Clinica de psihiatrie medico-legală trebuie să pună la dispoziție un program de organizare a timpului liber.

(2) Deținutul are voie să petreacă cel puțin o oră pe zi în afara clinicii.

(3) Timpul liber al persoanei internate poate fi limitat doar atunci când siguranța și ordinea din cadrul spitalului de psihiatrie sunt periclitate sau când cheltuielile de securitate și control sunt foarte mari.

 

Articolul 12

Programul de vizită

(1) 1Deținutul are voie să primească persoane în vizită. 2Programul de vizită este de cel puțin o oră pe săptămână.

(2) Din motive de securitate sau în vederea respectării regulamentului interior, precum și pentru atingerea obiectivelor internării,

 1. vizitele pot fi interzise,
 2. vizitatorii pot fi percheziționați sau controlați prin intermediul unor dispozitive tehnice sau unor alte dispozitive auxiliare, iar obiectele interzise vor fi confiscate, sau
 3. vizitele pot fi supravegheate.

(3) 1Vizitele pot fi supravegheate și înregistrate prin mijloace tehnice doar atunci când deținutul și vizitatorul sunt informați de acest lucru înainte. 2Înregistrările trebuie să fie șterse după cel mult o lună.

(4) 1Convorbirea cu deținutul poate fi supravegheată doar dacă se poate invoca unul din motivele menționate la alineatul 2. 2Nu este voie să se înregistreze convorbirea dintre vizitator/i și deținut.

(5) O vizită poate fi întreruptă dacă vizitatorii sau deținutul, în ciuda faptului ca au fost avertizați, încalcă prevederile acestei legi sau regulamentele ce reies din această lege. 2Se poate renunța la avertisment dacă întreruperea vizitei este urgentă.

(6) Este nevoie de permisiune pentru a fi predate obiecte în timpul programului de vizită.

 

 

Art. 13

Contactul cu persoanele din exterior

1În ceea ce privește corespondența, primirea și expedierea de pachete, convorbirile telefonice, precum și alte forme de telecomunicație, se vor lua în considerare articolele 25 – 31 din legea bavareză cu privire la detenția preventivă într-o clinică de psihiatrie, cu mențiunea ca obiectivele internării, siguranța și ordinea din clinică să nu fie periclitate. 2În ceea ce privește contactul cu persoanele din exterior și vizitele cu anumite persoane, se va lua în calcul articolul 32 din legea menționată mai sus. 3În ceea ce privește înscrisurile înmânate de avocat în timpul unei vizite, precum și corespondența dintre deținut și avocatul său, se va lua în considerare articolul 32, alineatele 3 și 4 din legea menționată mai sus, cu mențiunea că, în cazul în care se observă o suspiciune de abuz a dreptului de corespondență,

 1. un înscris poate fi reținut pentru a fi cercetat,
 2. atunci când lipsesc datele expeditorului, se poate cerceta dacă este vorba de corespondența dintre cele două părți, se pot lua măsuri de identificare a expeditorului pe baza trăsăturilor scrisului, cât timp nu se poate face uz de mijloace mai blânde,
 3. înscrisurile și alte documente, ce sunt înmânate în timpul unei vizite, trebuie să fie predate angajaților clinicii de psihiatrie, în vederea efectuării procedurii de la numărul 1.

4În ceea ce privește măsurile menționate la propoziția 3, este interzis să se ia cunoștință de conținutul unui înscris, cu excepția cazului când se observă că înscrisul nu face parte din corespondența dintre deținut și avocat.

 

Articolul 14

Dreptul la practicarea religiei

(1) 1Persoana internată are voie să fie consiliată religios de către un preot ce face parte dintr-o comunitate religioasă. 2Dacă deținutul își exprimă dorința, acesta poate fi sprijinit pentru a lua legătura cu un preot din comunitatea sa religioasă.

(2) 1Persoana internată are voie să dețină texte religioase. 2Într-o măsură rezonabilă, deținutul poate deține obiecte religioase. 3Atât textele, cât și obiectele religioase, pot fi confiscate, în cazuri de abuz.

(3) Persoana internată are dreptul să participe, în cadrul clinicii de psihiatrie, la slujbe și la alte evenimente religioase.

(4) Dreptul deținutului de a participa la evenimente religioase poate fi respins doar dacă obiectivele internării, siguranța și ordinea din cadrul clinicii sau sentimentul religios al preotului sunt afectate.

(5) Alineatele 1 – 4 sunt valide și pentru cei ce aparțin confesiunilor ideologice.

 

Articolul 15

Regulamentul interior

(1) 1Clinicile de psihiatrie, în relație cu districtul sau cu instituțiile delegate de district (finanțatori) în vederea internării deținuților, emit un regulament intern care specifică în detaliu drepturile și obligațiile persoanelor internate. 2Regulamentul interior trebuie pus la dispoziția persoanei internate într-o manieră adecvată; Articolul 4, alineatul 1, propoziția 1, rămâne neafectat.

(2) Regulamentul interior stabilește cel puțin următoarele:

 1. Împărțirea zilelor în ore de lucru, ore de tratament, timp liber și odihnă,
 2. Aranjarea obiectelor personale în cameră (articolul 9, alineatul 2),
 3. Posibilitățile de utilizare și păstrare a lucrurilor proprii (articolul 9, alineatele 2 și 3),
 4. Modul de utilizare a facilităților clinicii de psihiatrie,
 5. Măsurile de organizare a timpului liber (articolul 11),
 6. Programul de vizită, precum și frecvența și durata vizitelor (articolul 12),
 7. Contactul cu persoanele din exterior (articolul 13),
 8. Dispunerea de fonduri (articolul 31),
 9. Utilizarea dispozitivelor electronice,
 10. Permiterea fumatului,
 11. Programul de integrare

 

Capitolul 4

Atenuarea pedepsei; părăsirea sub supraveghere a clinicii de psihiatrie și aducerea persoanelor în cauză în fața instanței

 

Art. 16

Atenuarea pedepsei

(1) 1Pedeapsa trebuie să fie atenuată, atunci când

 1. este de așteptat că, în acest fel, tratamentul și reintegrarea socială a deținutului sunt încurajate și
 2. după ce se ajunge la concluzia că, în urma tratamentului efectuat până acum, persoana internată nu va abuza de beneficiile ce vin odată cu această atenuare.

2În momentul luării deciziei de a atenua programul de detenție, se va lua în calcul posibilitatea dacă deținutul poate sau nu poate fi externat.

(2) Beneficiile ce vin odată cu atenuarea pedepsei sunt

 1. părăsirea clinicii de psihiatrie sau a incintei clinicii pentru o anumită perioadă în timpul zilei sub supravegherea unui angajat (ieșire supravegheată) sau fără însoțire (ieșire nesupravegheată),
 2. munca în afara clinicii de psihiatrie sub supravegherea unui angajat al instituției (muncă supravegheată) sau fără supravegherea acestuia (muncă nesupravegheată).

 

Art. 17

Dreptul la învoire

(1) 1În cazul în care persoana internată îndeplinește condițiile de la articolul 16, alineatul 1, aceasta poate primi program de învoire. 2Învoirea poate dura, în funcție de caz, cel mult două săptămâni și cel mult 6 luni în timpul unui an.

(2) 1În timpul învoirii, persoana internată poate fi tratată, conform articolului 7, alineatul 1, doar de clinica de psihiatrie competentă; articolul 7, alineatul 2, este valid, de asemenea. 2În cazul în care viața și sănătatea persoanei internate sunt periclitate și aceasta nu poate fi asistată medical în sensul propoziției 1, persoana internată poate primi ajutor medical și de la părți terțe. 3Persoana internată este obligată să informeze cât de repede posibil clinica de psihiatrie despre acest lucru. 4Finanțatorul trebuie să-i ramburseze terțului costurile de tratament ce reies de la propoziția 2. 5Propozițiile 1, 2 și 4 nu sunt valide dacă persoana internată deține asigurare de sănătate la o altă instituție decât clinica de psihiatrie (articolul 10, alineatul 3).

 

Art. 18

Perioada de probă

(1) 1Înainte de externare, deținutul poate primi învoire, conform articolului 17, pentru cel mult 18 luni (perioadă de probă) și să locuiască într-o locuință normală, fără să fie nevoie de acordul autorității de supraveghere, după ce i se comunică acest lucru tribunalului competent pentru problemele apărute în timpul executării unei pedepse privative de libertate, sau în cazul unei internări conform articolului 7 din legea cu privire la tribunalul pentru minori, după ce i s-a comunicat acest lucru judecătorului de minori. 2Se poate prelungi perioada de învoire menționată la propoziția 1 cel mai devreme după 6 luni. 3Costurile în timpul acestei perioade de probă vor fi suportate de clinica de psihiatrie.

(2) 1Pentru a îndeplini procedura de cazare de probă, finanțatorii pot apela la instituții private. 2Instituțiile private trebuie

 1. să dovedească faptul că sunt de încredere și că pot pune la dispoziție experți,
 2. să pună la dispoziție o locuință pentru perioada de probă,
 3. să îndeplinească cerințele legate de personal, tehnice, arhitecturale și organizatorice, ce sunt necesare pentru a pune la dispoziție locuința,
 4. să-i ofere finanțatorului posibilitatea de a controla situația și de a interveni, precum și
 5. să respecte prevederile acestei legi cu privire la protecția datelor.

3Drepturile autorității de supraveghere sunt valabile în ceea ce privește instituția privată.

(3) 1Finanțatorul poate transfera următoarele atribuții suverane instituțiilor private, dacă acest lucru este necesar în timpul perioadei de probă:

 1. Tratamente, consultații și măsuri ce intră în atribuțiile clinicii de psihiatrie, conform articolului 6, alineatul 3 nr. 2, litera b, alineatul 6, propoziția 1 și articolului 7, alineatul 3, propoziția 1 și alineatul 4,
 2. Limitarea numărului de obiecte personale și confiscarea acestora, conform articolului 9,
 3. Limitarea dreptului de vizită, conform articolului 12 și articolului 44, alineatul 5,
 4. Controlul corespondenței, respectiv a pachetelor și a convorbirilor telefonice, conform articolului 13 și articolului 44, alineatul 5.
 5. Emiterea unui regulament interior, conform articolului 15,
 6. Efectuarea de percheziții și investigații, conform articolului 24,
 7. Impunerea unor măsuri de securitate speciale, conform articolului 25, în caz de pericol iminent,
 8. Impunerea măsurilor de constrângere cu caracter medical, conform articolului 26, în caz de pericol iminent și
 9. Imobilizarea prin forță, conform articolului 27, în caz de pericol iminent.

2Pentru ca aceste acțiuni să fie valide, este nevoie de un acord scris. 3 Se va lua în considerare articolul 49, alineatul 2. 4Dacă se va face uz de atribuțiile de la propoziția 1, conducerea clinicii competente de psihiatrie trebuie anunțată imediat.

 

Art. 19

Implicarea autorității judecătorești

(1) Autoritatea judecătorească trebuie să fie anunțată de fiecare dată când deținutului i se oferă dreptul să părăsească nesupravegheat clinica, să lucreze nesupravegheat, să fie învoit, să primească cazare de probă sau, în ceea ce privește persoanele cu nevoie specială de protecție, când li se pun la dispoziție dispozitive pentru transportul pe terenuri accidentate.

(2) În cazul în care pedeapsa este atenuată, autoritatea judecătorească trebuie informată.

 

Art. 20

Dispozițiile, revocarea atenuării pedepsei

(1) Pedeapsa poate fi atenuată conform unor prevederi ce au ca scop menținerea siguranței și a sănătății persoanei internate.

(2) Aceste atenuări pot fi revocate, dacă

 1. ulterior apar semne clare că o redresare a comportamentului nu mai poate fi posibilă,
 2. persoana internată abuzează de aceste circumstanțe sau dacă
 3. persoana internată nu respectă prevederile impuse.

 

Art. 21

Părăsirea sub supraveghere a instituției și aducerea persoanelor în cauză în fața instanței

(1) 1 Deținutului i se poate da voie să părăsească spitalul din motive întemeiate, cu toate că, astfel, prevederile articolului 16, alineatul 1, nu sunt îndeplinite. 2Clinica de psihiatrie va lua măsurile de securitate necesare.

(2) 1 Clinica de psihiatrie îl va aduce pe deținut în fața instanței, la cererea acesteia. 2Clinica va oferi tribunalului toate informațiile necesare despre acest fapt.

(3) 1Costurile celor două proceduri menționate mai sus, ce vor fi efectuate la solicitarea persoanei internate sau care vor fi efectuate în mod preponderent în interesul acesteia, vor fi suportate de aceasta. 2Acest lucru se aplică și atunci când persoanei internate îi revine o cerere de rambursare cu privire la cele două proceduri. 3Se poate face abstracție de impunerea costurilor asupra persoanei internate, dacă acest lucru reprezintă un impediment pentru tratamentul și integrarea ei în societate.

 

Capitolul 5

Măsurile de disciplinare și siguranță

 

Art. 22

Măsurile de disciplinare

(1) În cazul în care persoana internată încalcă în mod voit o obligație ce i s-a impus prin această lege, se pot implementa măsuri disciplinare.

(2) Măsurile de disciplinare adecvate sunt

 1. admonestarea,
 2. sub rezerva dispozițiilor articolului 11, alineatul 2, interzicerea sau limitarea timpului petrecut în afara clinicii,
 3. limitarea sau interzicerea fondurilor, conform articolului 31, alineatul 1, până la o lună de zile,
 4. limitarea sau interzicerea uzului de aparate de radio sau televizoare până la o săptămână,
 5. limitarea sau confiscarea de lucruri utilizate în cadrul unei ocupații în afara clinicii până la o săptămână,
 6. limitarea sau excluderea din evenimentele efectuate în comunitate până la o săptămână,
 7. privarea dreptului de muncă până la o lună și anularea rambursării specificate în cadrul acestei legi.

(3) Articolul 109, alineatele 2 și 3, articolul 110, alineatul 3, articolul 111, alineatele 1 și 2, precum și articolul 113 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, vor fi luate în considerare.

 

Art. 23

Condițiile de arestare

În cazul în care persoana internată se află fără permisiune în afara clinicii psihiatrice, aceasta poate fi arestată și adusă înapoi în clinică de către angajații acesteia.

 

Art. 24

Percheziții și investigații

(1) 1Persoana internată, lucrurile și spațiul de locuit/dormit ale acesteia pot fi percheziționate, în vederea asigurării siguranței și ordinii din cadrul clinicii de psihiatrie. 2Cu excepția cazurilor de pericol iminent, deținutul trebuie să fie percheziționat doar de persoane de același sex; acest lucru nu se aplică pentru controlul prin intermediul mijloacelor tehnice sau altor mijloace adiacente. 3Trebuie să se ia în calcul normele de pudoare. 4Procedura de percheziție nu trebuie să fie efectuată doar de un singur angajat. 5În timpul percheziției, nu e voie să fie de față și alte persoane internate.

(2) 1Doar în cazurile de pericol iminent sau doar la solicitarea conducerii clinicii, este voie ca deținutul să fie controlat fără haine. 2În acest caz, percheziția va fi efectuată într-un spațiu închis.

(3) 1Dacă există suspiciunea rezonabilă că persoana internată și-a introdus obiecte în corp, fapt ce poate periclita siguranța și ordinea în cadrul clinicii de psihiatrie, persoana internată poate fi consultată de un medic. 2Alineatul 1, propozițiile 2 – 5 și alineatul 2, propoziția 2, sunt valabile în acest context.

(4) În ceea ce privește cazurile menționate la alineatele 1 – 3, se poate solicita ca anumite persoane internate să fie controlate de fiecare dată când se întorc în clinică sau după fiecare vizită.

 

Art. 25

Măsuri speciale de siguranță

(1) Se pot lua măsuri speciale de siguranță împotriva unei persoane internate atunci când, analizând comportamentul sau starea de sănătate a acesteia, există riscul ca aceasta să evadeze, să comită acte de violență împotriva altor persoane sau lucruri sau există riscul de suicid sau autovătămare.

(2) Măsurile speciale de siguranță sunt

 1. supravegherea continuă, chiar și prin intermediul mijloacelor tehnice,
 2. administrarea medicamentelor necesare; articolele 5 și 7 nu sunt afectate,
 3. confiscarea obiectelor personale,
 4. supravegherea pe timp de noapte,
 5. separarea de alte persoane internate,
 6. privarea sau limitarea timpului petrecut în afara clinicii,
 7. plasarea într-un spațiu special fără obiecte periculoase în jur,
 8. limitarea prin forță a libertății de mișcare.

(3) Măsurile menționate la alineatul 2, numerele 3 – 8 se aplică și atunci când pericolul de evadare sau de tulburare a ordinii interioare a clinicii nu mai poate fi altfel prevenit.

(4) Măsurile de la alineatul 2, numărul 8, sunt valide și în timpul părăsirii clinicii sub supraveghere, în timpul transportului deținutului în fața instanței sau în timpul unui transport oarecare, atunci când există pericol de evadare din alte motive decât cele menționate la alineatul 1.

 

Art. 26

Măsuri de constrângere cu caracter medical

(1) 1Persoana internată poate fi imobilizată prin mijloace mecanice doar atunci când există riscul de a fi violentă cu alte persoane sau când există riscul de a se automutila sau de a comite suicid. 2Deținutul trebuie să fie controlat și, dacă se găsesc obiecte periculoase asupra lui, acestea trebuie îndepărtate, iar deținutul trebuie să fie mereu supravegheat de un angajat al clinicii.

(2) O astfel de măsură trebuie aplicată doar pentru o perioadă limitată de timp, cel mult pentru 24 de ore.

(3) 1Deținutul trebuie să fie anunțat de măsura de constrângere de natură medicală. 2În cazul în care deținutul refuză să fie imobilizat, clinica de psihiatrie trebuie să informeze tribunalul pentru ca acesta să ia o decizie judecătorească, conform articolelor 110, 138, paragraful 3 al legii cu privire la executarea pedepselor privative de libertate. 3Dacă situația este urgentă, deținutul poate fi imobilizat înainte ca hotărârea judecătorească să fie emisă. 4În astfel de cazuri, se va lua în considerare articolul 115, alineatul 3 din legea cu privire la executarea pedepselor privative de libertate.

 

Art. 27

Imobilizarea prin forță

(1) Dispozițiile acestei legi cu privire la imobilizarea prin forță a persoanei internate vor fi aplicate atunci când nu mai există o altă cale.

(2) Alte persoane pot fi imobilizate prin forță dacă acestea încearcă să elibereze deținuți, dacă când intră în zonele autorizate ale clinicii sau dacă se află în acele zone fără autorizare.

(3) 1Persoana în cauză trebuie să fie avertizată înainte de a fi imobilizată. 2Se poate renunța la avertisment doar atunci când circumstanțele nu mai permit acest lucru și procedura de imobilizare trebuie aplicată imediat pentru a se evita comiterea unei infracțiuni sau pentru a se preveni un pericol.

(4) Dreptul de a se implementa imobilizarea prin forță pe baza altor prevederi rămâne neafectat.

 

Art. 28

Măsurile serviciului de identificare

Pentru ca procedurile de internare, și de menținere a siguranței și ordinii în cadrul clinicii de psihiatrie să fie asigurate, trebuie să se ia următoarele măsuri de identificare:

 1. fotografierea deținutului,
 2. stabilirea trăsăturilor fizice,
 3. măsurătorile,
 4. stabilirea trăsăturilor biometrice (degete, mâini, față și voce).

 

Capitolul 6

Acorduri financiare

 

Articolul 29

Remunerații, îndemnizații, sume în numerar

(1) Persoana internată primește o remunerație pentru servicii efectuate în cadrul terapiei ocupaționale.

(2) Dacă persoana internată exercită, din motive terapeutice, orice altă activitate sau dacă participă la activități pedagogice pentru copii greu educabili, la cursuri de formare profesională, de perfecționare profesională sau la un program de recalificare, aceasta poate primi contribuții financiare.

(3) 1Persoana internată primește o sumă în numerar pentru sine, în cazul în care nu are alte mijloace. 2 În ceea ce privește remunerațiile sau îndemnizațiile, se poate impune o imputare. 3Valoarea sumei în numerar și valoarea imputării vor fi stabilite de autoritatea de supraveghere.

 

Art. 30

Ajutorul financiar

(1) 1O parte din remunerație, din îndemnizații și o parte din banii primiți pentru uzul personal, poate fi utilizată, cu acordul persoanei internate, pentru crearea unui ajutor financiar, cât timp nu există alte obligații legale care să interzică acest lucru. 2Ajutorul financiar are scopul de a asigura cheltuielile pentru traiul zilnic ale persoanei internate și al rudelor/cunoștințelor deținutului cu drept de pensie alimentară pentru primele 4 săptămâni după externare.

(2) 1Ajutorul financiar trebuie oferit într-o manieră adecvată. 2Banii vor fi plătiți în numerar în momentul externării. 3O parte a ajutorului financiar poate fi plătit atunci când deținutului i se acordă program de învoire sau pentru orice alte cheltuieli ce au ca scop integrarea acestuia în societate.

 

Art. 31

Dispunerea de fonduri

(1) 1Persoana internată poate dispune lunar de o sumă de bani, cu excepția cazului când obiectivele internării sunt periclitate astfel. 2Persoana internată poate dispune de astfel de fonduri doar cu acordul clinicii de psihiatrie; aceste fonduri nu cuprind sumele de bani acordate pentru activitățile efectuate în afara clinicii de psihiatrie. 3Acordul trebuie dat atunci când dispunerea de fonduri este urmarea unei obligații legale.

(2) Sumele de bani ce sunt aduse de persoana internată în clinica de psihiatrie sau care îi primește acolo în timpul internării trebuie să fie păstrate pentru ea la loc sigur de către clinică, cu excepția cazurilor când aceste sume nu sunt administrate de reprezentanți sau dacă nu sunt alocate ajutorului financiar (articolul 30).

 

 

Capitolul 7

Dosarele și protecția datelor

 

Art. 32

Gestionarea documentelor

(1) 1Pentru fiecare persoană internată trebuie să se întocmească un dosar medical unde să fie notate și argumentate toate deciziile și dispozițiile. 2Datele la care face referire articolul 200, alineatul 2 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, trebuie să fie plasate într-un dosar special. 3Dosarele trebuie protejate prin mijloacele tehnice și organizatorice împotriva accesului sau uzului neautorizat.

(2) Documentele ce conțin trăsături biometrice (art. 28) trebuie să fie păstrate într-un dosar separat decât cel medical.

(3) Dosarele menționate la alineatele 1 și 2 pot fi, de asemenea, administrate electronic.

 

Art. 33

Cercetarea dosarelor

(1) 1Clinica de psihiatrie trebuie să-i acorde acces gratuit persoanei internate, la cererea acesteia, la dosarul personal, cât timp nu se aduce un prejudiciu unor interese protejate ale altor persoane sau cât timp interesul persoanei internate pentru inspecția dosarului prevalează în fața lezării intereselor protejate alte altor persoane. Persoanei internate i se poate interzice accesul la dosar dacă starea de sănătate a acesteia nu facilitează o comunicare clară cu angajații clinicii sau dacă informațiile sau procedura de inspecție poate avea dezavantaje grave pentru sănătate sau pentru progresul terapiei.

(2) Persoana internată poate primi contra cost copii ale documentelor; Rândul 1.III.0/1.2 din lista de prețuri ale instituției se aplică în acest caz.

 

Art. 34

Protecția datelor

1Articolul 95, alineatul 2, articolul 196, articolul 197, alineatele 3, 4, 5 și 7, articolul 198, articolul 199, propozițiile 1 și 2, articolul 200, articolul 201, alineatul 1, articolul 202, articolul 204 și 205 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, se aplică cu următoarele precizări:

 1. Datele cu caracter personal cu referire la persoanele internate sau la alte persoane pot fi colectate și fără cunoștința acestor persoane sau pot fi colectate prin intermediul unor terți, doar atunci
 2. a) când procedura de colectare a acestor date se dovedește inutilă sau necesită costuri uriașe în momentul în care persoana în cauză este solicitată,
 3. b) când datele pentru evaluarea stării de sănătate a persoanei internate sunt necesare pentru integrarea acesteia în societate, pentru tratamentul acesteia sau pentru asigurarea siguranței și ordinii în cadrul clinicii și
 4. c) când procedura de colectare a datelor personale nu lezează interesele persoanei în cauză.
 5. Datele cu caracter personal obținute legal pot fi salvate, prelucrate sau utilizate, cât timp acest lucru este necesar pentru
 6. a) expertiza în cadrul consilierii persoanei internate,
 7. b) punerea în vigoare a pretențiilor emise de clinica de psihiatrie sau a pretențiilor emise împotriva acestei instituții sau împotriva unuia din angajații acesteia sau
 8. c) formarea și perfecționarea profesională a angajaților clinicii de psihiatrie sau pentru verificarea activității acestora

și cât timp interesele persoanei în cauză nu sunt lezate.

 1. Datele cu caracter personal obținute legal pot fi prelucrate și utilizate pentru stabilirea perioadei de internare în clinică.
 2. Datele cu caracter personal pot fi transmise unei instituții publice, conform articolului 197, alineatul 4, din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, cât timp acest lucru este necesar pentru
 3. a) consilierea persoanei internate,
 4. b) stabilirea, verificarea și aprobarea costurilor pentru executarea internării sau
 5. c) deciziile privind atenuarea pedepsei sau programul de învoire.
 6. Datele obținute prin măsurile de natură biometrică (art. 28) trebuie să fie șterse la finalul perioadei de internare sau la finalul perioadei de supraveghere a comportamentului, la cererea deținutului.

2Mai mult, se va lua în considerare legea bavareză cu privire la protecția datelor, inclusiv prevederile privind gestionarea datelor personale prin intermediul unui terț (art. 6 din legea de mai sus) și procedura de supraveghere video (art. 21 din legea de mai sus).

 

Capitolul 8

Suspendarea măsurii de internare și externarea

 

Art. 35

Verificarea premiselor de aplicare a măsurii de internare

(1) 1Clinica de psihiatrie trebuie să verifice pe toate perioada internării dacă pedeapsa poate fi suspendată sau dacă deținutul poate fi eliberat. 2Dacă acest lucru este posibil, clinica de psihiatrie trebuie să anunțe imediat autoritatea judecătorească.

(2) Pentru efectuarea procedurii de externare, clinica de psihiatrie va asigura faptul că persoana internată va beneficia de asistență ambulatorie și de tratament, în special prin intermediul serviciilor de ambulanță medico-legale.

(3) La solicitarea autorității judecătorești, clinica de psihiatrie va emite o expertiză în vederea emiterii unei decizii care să specifice dacă deținutul va rămâne sau nu sub regim de detenție.

 

Art. 36

Prelungirea termenului de internare

1Din motive personale și apelând la resursele financiare ale clinicii de psihiatrie, persoana internată poate să rămână în instituție, pe baza unei cereri scrise și irevocabile,

 1. până în dimineața celei de-a doua zile lucrătoare după ziua care este trecută pe certificatul de externare sau
 2. până în dimineața următoarei zile lucrătoare după expirarea termenului de internare. 2Persoanei internate trebuie să i se comunice posibilitatea întocmirii acestei cereri.

 

Titlul 3

Executarea procedurii de internare provizorie

 

Art. 37

Obiectivele și principiile

(1) 1Procedura de internare provizorie are ca obiectiv evitarea comiterii de infracțiuni. 2 Executarea procedurii de internare provizorie se bazează pe o hotărâre judecătorească care stipulează o internare provizorie pentru persoana în cauză. 3Trebuie să se țină cont de siguranța efectuării unei astfel de proceduri. 4Trebuie să se combată urmările negative ale impunerii pedepsei de privare de libertate.

(2) Articolul 2, alineatul 2, propoziția 1 și alineatul 3, vor fi luate în considerare.

 

Art. 38

Împărțirea spațiului de locuit cu alte persoane

Persoana internată provizoriu trebuie să-și dea acordul să împartă spațiul de locuit cu alte persoane sau trebuie să existe un motiv important ca acest lucru să se efectueze.

 

Art. 39

Părăsirea sub supraveghere a instituției, aducerea persoanelor în cauză în fața instanței și transferul temporar al deținutului

(1) Articolul 21 se va lua în considerare.

(2) Persoanele internate provizoriu pot fi lăsate pentru o perioadă limitată în custodia poliției, organelor de vamă sau autorităților de finanțe, pentru începerea investigațiilor.

(3) 1Înainte ca deținutului să i se dea voie să părăsească clinica sub supraveghere sau înainte ca deținutul să fie luat temporar sub custodia diverselor organe, instanța și procuratura trebuie să fie anunțate pentru a se pronunța în această privință. 2În caz de pericol iminent, se poate face abstracție de acest lucru; în ceea ce privește acest caz de pericol iminent, instanța și procuratura trebuie anunțate imediat după aceea.

 

Art. 40

Trecerea de la internarea provizorie la internarea propriu-zisă

1În cazul unei condamnări la o pedeapsă privativă de libertate sau în cazul unei condamnări a unui minor, în caz de internare într-o clinică psihiatrică cu regim de detenție, condamnare ce nu este suspendată, ca urmare a hotărârii judecătorești definitive, conform prevederilor legii bavareze cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, persoanele internate provizoriu trebuie tratate, cât timp acest lucru este posibil înainte de internarea în clinică. 2În cazul în care procedura de internare este cerută printr-o ordonanță în vigoare, procedură a cărei executare nu poate fi suspendată, persoanele internate provizoriu trebuie să fie tratate, în conformitate cu titlurile 2 și 4 ale acestei legi. 3Clinica de psihiatrie va face tot posibilul ca deținutul să fie transferat într-o instituție competentă.

 

Art. 41

Valabilitatea altor prevederi

Luându-se în considerare obiectivele și principiile procedurii de internare provizorie, următoarele articole vor fi valide:

 1. articolul 4, articolele 7 – 9, articolul 10, alineatul 2, articolele 11 – 15, articolele 23 – 28, articolul 29, alineatele 1 și 2, articolele 31 și 36,
 2. articolul 3 cu mențiunea că interesul de apărare trebuie să fie luat în considerare în mod adecvat,
 3. articolul 6 cu mențiunea că obiectivul principal al internării provizorii este administrarea tratamentului,
 4. articolul 10, paragraful 1, cu mențiunea că persoanei internate provizoriu trebuie să i se dea o ocupație,
 5. articolul 22 cu mențiunile că măsurile de disciplinare, chiar și în cazul în care se încalcă ordonanțele articolului 126a, alineatul 2, din codul german de procedură penală, în coroborare cu articolul 119 din cadrul aceluiași cod, sunt legale și că ordonarea și executarea unei măsuri de disciplinare nu au voie să reprezinte un impediment pentru apărarea și capacitatea procesuală a deținutului,
 6. articolele 33 și 34 cu următoarele mențiuni:
 7. a) Conform condițiilor specificate la articolul 197, alineatul 5, propoziția 1 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, trebuie să se menționeze dacă o persoană aflată în clinica de psihiatrie este internată acolo provizoriu și de asemenea care este posibila viitoare adresă după externare. Nu se va lua în calcul articolul 197, alineatul 5, propoziția 2 din legea menționată mai sus.
 8. b) În cazul în care procedura este suspendată, dacă redeschiderea procedurii principale este respinsă în mod incontestabil, dacă o cerere este respinsă, conform articolului 413 din codul german de procedură penală, sau în cazul pronunțării achitării, instituțiile cărora li s-a comunicat informația menționată la litera a, trebuie să fie anunțate despre rezultatul procesului. Persoanelor internate provizoriu trebuie să li se spună despre dreptul la petiție în timpul audierii sau în timpul primirii notificărilor ulterioare.
 9. c) Înainte ca procedura de inspecție a dosarului să fie efectuată, conform articolului 331, alineatul 1, instanța și procuratura trebuie anunțate pentru a se pronunța în această privință.

 

Titlul 4

Prevederi speciale pentru anumite grupuri de persoane

 

Art. 42

Femeile însărcinate și mamele de copii nou-născuți

În ceea ce privește femeile însărcinate și mamele de nou-născuți, se vor lua în considerare articolul 82, alineatele 1, 2 și 3, propoziția 1 și articolul 85 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate.

 

Art. 43

Persoanele ce au copii

În ceea ce privește persoanele internate care au copii, se va lua în considerare articolul 86, alineatele 1, 2, propoziția 1 și alineatul 3 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate.

 

Art. 44

Persoanele tinere

(1) 1Persoanelor internate pentru infracțiuni comise până la vârsta de 21 de ani trebuie să li se ofere un regim educațional, cu mențiunea ca aceștia să nu fi împlinit deja vârsta de 24 de ani și că fapta lor a fost denunțată după ce au împlinit vârsta de majorat. 2 Se va lua în calcul articolul 126, alineatul 2 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate.

(2) Persoanele tinere trebuie să fie, după posibilități, internate în instituții specializate.

(3) Persoanele tinere internate cu obligații școlare vor primi, în cadrul clinicii de psihiatrie, cursuri generale sau de formare profesională, în conformitate cu prevederile în vigoare cu privire la școlile publice, cât timp starea de sănătatea îi permite și cât timp există spațiu și se iau măsuri organizatorice speciale pentru asta.

(4) 1Persoanelor tinere internate li se vor oferi, în funcție de vârstă, programe de muncă, de educație și timp liber, precum și asistență în vederea dezvoltării caracterului acestor persoane. 2Dispoziția pentru acceptarea acestor oferte de către persoanele internate trebuie stimulată și încurajată.

(5) În cazul persoanelor minore internate, corespondența, transportul pachetelor și convorbirile la telefon cu diverse persoane pot fi interzise și întrerupte, cu excepția articolelor 12 și 13, dacă persoanele, în custodia cărora stau minorii, nu sunt de acord cu aceste lucruri.

 

Titlul 5

Organizarea, inspecția tehnică, comitetele consultative de expertiză medico-legală, costurile

 

Capitolul 1

Organizarea

 

Articolul 45

Competența instituțiilor privind executarea pedepselor

(1) 1Ține de competența regiunilor federale ca pedepsele de internare să fie executate. 2 La solicitarea autorităților judecătorești, regiunile vor acționa în această privință.

(2) La nivel local, responsabilitatea este asumată de regiunea,

 1. unde persoana ce va fi internată are domiciliul sau reședința obișnuită sau – la cererea persoanei în cauză – unde avea domiciliu sau reședință obișnuită înainte să stea în arest,
 2. în custodia căreia se află persoana ce trebuie internată sau
 3. ce finanțează clinica de psihiatrie medico-legală.

(3) În concordanță cu autoritatea de supraveghere, Ministerul Justiției, conform alineatelor 1 și 2, reglementează competența clinicilor de psihiatrie medico-legale, în funcție de caracteristicile generale.

(4) 1În ceea ce privește transferul și internarea într-o altă instituție, se va lua în considerare articolul 1 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de libertate, cu mențiunea că și persoana în cauză poate înainta o cerere de transfer și internare în altă instituție. 2Transferul va fi efectuat prin acordul dintre instituțiile din cele două regiuni. 3Transferurile din sau în Bavaria au nevoie de acordul autorității de supraveghere.

 

Art. 46

Transferul competenței pentru executarea pedepsei

(1) 1Regiunile federale pot transfera responsabilitatea executării pedepsei de internare către o parte terță, cu acordul autorității de supraveghere, atunci când se poate asigura mereu că

 1. partea terță este o întreprindere comunală sau o societate cu răspundere limitată, ale căror acțiuni vor fi administrate direct sau indirect de către regiune,
 2. regiunile își asumă responsabilitatea administrativă, fiscală și de control,
 3. clinicile de psihiatrie medico-legală administrate de finanțatori îndeplinesc condițiile structurale, organizatorice și legate de personal pentru executarea legală a pedepsei, inclusiv că vor implementa măsurile de limitare a drepturilor de bază,
 4. conducerea clinicii de psihiatrie, reprezentanții acesteia, medicii cu funcție de conducere și persoanele cu o funcție asemănătoare care efectuează un astfel de transfer, sunt angajați în regiunea care se face transferul.
 5. privind acțiunile ce intervin în aspecte legate de drepturile fundamentale ale persoanelor internate, dreptul regiunilor de a emite directive, vizavi de persoanele menționate la numărul 4, este garantat și
 6. ordinele autorității de supraveghere sau ale regiunilor vor fi executate.

2În cazul unui transfer la o întreprindere comunală, propoziția 1, numerele 2, 4 și 5 precum și numărul 6 nu sunt valide, cu privire la ordinele date de regiunile federale. 3Modificările raporturilor juridice relevante pentru transferul persoanelor au nevoie să primească acordul autorității de supraveghere.

(2) În cazul în care responsabilitatea executării pedepsei este transferată de la o întreprindere comunală la o societate cu răspundere limitată, se va lua în considerare alineatul 1, propozițiile 1 și 3.

 

Art. 47

Clinicile de psihiatrie medico-legală

(1) 1Angajații clinicilor de psihiatrie trebuie să dispună de competențe de specialitate. 2Conducerea clinicii de psihiatrie exercită, vizavi de angajați, dreptul de a da ordine. 3Din motive speciale, sarcinile clinicii de psihiatrie pot fi încredințate prin contract și unor persoane externe.

(2) Clinicile de psihiatrie medico-legală trebuie să fie în așa fel organizate, ținându-se cont de aria acesteia, și structurate în așa măsură, încât persoana internată să beneficieze de tratament, să se ia măsuri de reintegrare a persoanei internate și ca deținutul să nu mai reprezinte un pericol pentru societate.

(3) 1Finanțatorul va controla și evalua în mod regulat condițiile de internare. 2La cererea autorității de supraveghere, finanțatorii vor colecta date cu caracter personal la nivel de land federal sau la nivel național sau îi vor transmite acesteia un raport al calității. 3Autoritatea de supraveghere va stabili cerințele de conținut și frecvența emiterii raportului calității, conform propoziției 2.

 

Art. 48

Conducerea clinicii de psihiatrie medico-legală

(1) 1Conducerea clinicii de psihiatrie va fi reprezentată de către un medic specialist de psihiatrie și psihoterapie, cu accent pe psihiatrie medico-legală, sau de un medic ce deține o calificare profesională asemănătoare. 2În cazuri speciale, conducerea unei clinici de psihiatrie medico-legală poate fi reprezentată de un psihoterapeut, preferabil cu o calificare separată de expertiză medico-legală.

(2) 1Dacă este cazul, finanțatorul va informa în scris autoritatea de supraveghere de o posibilă înlocuire a personalului clinicii de psihiatrie sau a reprezentanților acesteia. 2Procedura de înlocuire menționată la propoziția 1 va avea loc doar cu acordul autorității de supraveghere.

(3) Locurile de muncă din cadrul clinicii de psihiatrie vor fi ocupate prin deciziile finanțatorului, după ce acesta se va consulta cu conducerea clinicii; în cazul de față, conducerea clinicii are drept de propunere a candidaților.

(4) Este nevoie de acordul conducerii clinicii pentru ca persoane din afara clinicii să poată lucra în cadrul acesteia.

Art. 49

Atribuțiile conducerii clinicii de psihiatrie medico-legală

(1) 1Conducerea clinicii de psihiatrie poate, cu excepția deciziilor specificate la alineatul 2, să delege atribuții angajaților calificați din cadrul clinicii de psihiatrie. 2Trebuie să se asigure faptul că șeful clinicii de psihiatrie deține dreptul de a da dispoziții acestor angajați și că deciziile luate de angajați vor fi comunicate conducerii.

(2) 1Următoarele decizii trebuie luate de către în mod expres de către clinica de psihiatrie:

 1. să impună restricții, conform articolului 3, alineatul 2, propoziția 2,
 2. să impună măsuri de tratament împotriva voinței persoanelor internate (articolul 6, alineatele 3 – 6 și articolul 41, nr. 3),
 3. să impună restricții, să interzică, să supravegheze și să păstreze corespondențe, medii de stocare de imagine, de fișiere audio și de date, precum și alte forme de transmitere individuală a informațiilor și pachetelor (articolul 13),
 4. să impună restricții, să supravegheze și să întrerupă convorbirile telefonice (articolul 13),
 5. să transfere persoanele internate, atât provizoriu cât și pe perioadă nelimitată, dintr-o secție în alta în cadrul aceleiași clinici de psihiatrie sau într-o altă clinică de psihiatrie,
 6. să stabilească procedura de atenuare a pedepsei, precum și regulile ce vin odată cu acest proces (articolele 16 – 18 și 20),
 7. să impună măsuri de disciplinare (articolul 22),
 8. să impună aplicarea procedeelor de percheziție și investigație în mod repetat (articolul 24, alineatul 4),
 9. să impună măsuri speciale de siguranță (articolul 25),
 10. să impună măsuri de constrângere cu caracter medical (articolul 26),
 11. să impună măsuri de supraveghere prin mijloace optice-electronice în spațiile de locuit și de dormit (articolul 34, în coroborare cu articolul 21a din legea bavareză cu privire la protecția datelor),
 12. să anunțe autoritatea de supraveghere despre posibilitatea de suspendare a pedepsei sau de încheiere a acesteia (articolul 35, alineatul 1, propoziția 2),
 13. să decidă externarea (articolul 36),
 14. să interneze copii în clinică (articolul 43),
 15. să impună un regim educațional pentru persoanele tinere internate (articolul 44, alineatul 1, propoziția 1).

2Măsurile de tratament menționate la propoziția 1, nr. 2 trebuie să fie luate de către medicul cu cel mai mare rang în instituție împreună cu acordul conducerii clinicii, în cazul menționat la articolul 48, alineatul 1, propoziția 2.

(3) 1În cazul în care conducerea clinicii nu poate fi contactată la timp, deciziile menționate la alineatul 2 pot fi luate și de către un medic delegat al clinicii sau de către un psihoterapeut delegat al clinicii; alineatul 2, propoziția 2, va fi luat în considerare. 2În caz de pericol iminent, măsurile menționate la alineatul 2, propoziția1, numerele 1-4, 7-11, pot fi luate și de alți angajați ai instituției; în cazul specificat la alineatul 2, propoziția 1, nr. 2, este nevoie de acordul unui medic; în cazurile specificate la alineatul 2, propoziția 1, numerele 1, 3, 4, 7–11, este nevoie de acordul unui medic sau al unui psihoterapeut. 3Conducerea clinicii de psihiatrie trebuie anunțată imediat după aceea.

 

Art. 50

Autoritatea de supraveghere

(1) 1Centrul „Bayern Familie und Soziales” va inspecta modul de executare a pedepsei menționată în această lege. 2Se va lua în considerare ordonanța regională.

(2) 1Competențele autorităților de supraveghere legală și tehnică pot fi exercitate în mod direct prin intermediul finanțatorilor, conform articolului 46. 2În cadrul în care această procedură este executată de altă persoana decât cea desemnată, conform articolului 95 din Ordonanța Regională, autoritatea de control juridic va prelua drepturile finanțatorului și poate să se folosească de angajați și de aspectele legate construcție și organizare. 3Finanțatorul trebuie să asigure faptul că procedura de delegare menționată mai sus poate fi exercitată oricând în mod liber și că drepturile unor părți terțe nu vor reprezenta un impediment în această situație.

 

Capitolul 2

Comitete de consultanță medico-legală

 

Art. 51

Comitete de consultanță medico-legală

1În cadrul clinicilor de psihiatrie medico-legală trebuie să se înființeze comitete de consultanță. 2Articolul 185, alineatul 2 și articolele 186 – 188 din legea bavareză cu privire la executarea pedepselor privative de liberate, se aplică în acest caz.

 

 

Capitolul 3

Costurile

 

Art. 52

Costurile de internare

(1) Costurile necesare transportului în clinica de psihiatrie și costurile de internare vor fi suportate de landul Bavaria, cât timp un finanțator nu este obligat să ofere îndemnizații sau cât timp un terț nu este obligat să ofere sume de același tip.

(2) 1Fiecare regiune poate să primească o sumă totală pentru o anumită perioadă de timp (buget), în ceea ce privește clinicile de psihiatrie administrate de aceasta sau de una din întreprinderile regiunii. 2Costurile pentru investițiile necesare pot fi rambursate printr-o singură finanțare sau pot fi cuprinse în buget. 3Autoritatea de control tehnic este autorizată, prin intermediul unui acord cu finanțatorii sau printr-o dispoziție a unui organ administrativ în baza competenței legale, să stabilească detaliile cu privire la buget, precum și cu privire la alocarea costurilor de investiție.

 

Titlul 6

Prevederi finale

 

Art. 53

Limitarea drepturilor fundamentale

Prin intermediul acestei legi, drepturile fundamentale la viață, integritate fizică și libertate, precum secretul corespondenței și a telecomunicațiilor (articolul 2, alineatul 2, propozițiile 1 și 2, precum și articolul 10, alineatul 1 din constituție, articolul 102, paragraful 1, articolul 109 și 112, paragraful 1 din constituție) pot fi limitate.

 

Art. 53a

Modificarea altor prevederi legale

(1) Legea care pune în aplicare legea cu privire la tribunalele care judecă procesele între cetățeni și instituții în Bavaria (colecția bavareză de legi și decrete 33 – 1 – A), modificată recent prin articolul 1, nr. 328 al ordonanței din 22 iulie 2014 (Monitorul Oficial, pagina 286), este modificată astfel:

 1. Articolului 1 i se va adăuga următorul alineat (3):

„(3) Completele de judecată de la tribunalul din München, complete ce se ocupă de chestiuni legate de dreptul medicilor de a profesa, vor lua decizii și pentru Bavaria de Jos, Palatinatul Superior și Suabia, completele de judecată de la tribunalul din Nürnberg vor decide și pentru Franconia Superioara și Franconia Inferioară.”

 1. Articolul 2 este anulat.
 2. Articolul 4 va fi modificat astfel:
 3. a) Alineatul 1 nu va mai fi numerotat. Textul original va fi notat propoziția 1 și i se va adăuga următoarea propoziție:

2În Schweinfurt există o filială cu șase senate.”

 1. b) Articolul 2 va fi anulat.
 2. Articolul 8, alineatul 2 va fi anulat; alineatul 1 nu va mai fi numerotat.

(2) Legea care pune în aplicare legea cu privire la tribunalele care judecă procesele între cetățeni și instituții din 8 decembrie 2006 (Monitorul Oficial, pagina 942, colecția bavareză de legi și decrete 86 – 7 – A) , modificată recent prin articolul 2, nr. 55 din legea din 12 mai 2015 (Monitorul Oficial, pagina 82), va fi modificată astfel:

 1. Secțiunea de cuprins va fi modificată astfel:
 2. a) Titlurile articolelor 4 și 10 vor primi următoarea mențiune:

„(anulat)”.

 1. b) La titlul părții a 7-a, capitolul 2, subcapitolul a 2-a, și la titlul articolului 29, sintagma „autorități de stat pentru minori” va fi înlocuită cu „autoritatea de stat pentru minori”.
 2. c) Se va introduce partea 7a:

 

„Partea 7a

Prevederi cu privire la cea de-a noua carte din Codul Social

-Reabilitarea persoanelor cu handicap-

Articolul 66a Alocarea de costuri pentru concediul suplimentar”.

 1. d) La titlul părții a 11-a, cuvintele „a legii cu privire la tribunalele pentru minori” va fi tăiată,
 2. e) Titlurile articolelor 95 și 109 vor primi următoarea mențiune:

„(anulat)”.

 1. f) La titlul articolului 118, cuvintele „prevedere tranzitorie” vor fi tăiate.
 2. Articolul 12 va fi modificat astfel:
 3. a) Paragraful 1 va fi anulat.
 4. b) Paragraful 2 nu va mai fi numerotat; cuvântul „ele” va fi înlocuit cu „Prevederile articolului 7”.
 5. La articolul 23, alineatul 3, propoziția 1, cuvintele „recomandări comune din partea autorităților superioare pentru minori” vor fi înlocuite cu „recomandările autorităților superioare pentru minori”.
 6. La titlul părții a 7-a, capitolul 2, subcapitolul 2, și la titlul articolului 29, sintagma „autorități de stat pentru minori” va fi înlocuită cu „autoritatea de stat pentru minori”.
 7. Articolul 26, alineatul 1, propoziția 2, va fi anulat; propoziția 1 nu va mai fi numerotată.
 8. Articolul 27, alineatul 1, va fi modificat astfel:
 9. a) La numărul 1, la prima jumătate din propoziția 1, cuvintele „de la cele mai înalte autorități de stat pentru minori” vor fi înlocuite cu „de la minister”.
 10. b) La numărul 3, cuvintele „în bună înțelegere cu autoritățile superioare pentru minori” vor fi înlocuite cu „de minister”.
 11. Articolul 9 are următoarea precizare:

„Articolul 29

Autoritatea superioară pentru minori

Autoritatea superioară pentru minori este ministerul.”

 1. Articolul 60, alineatul 2, va fi anulat; alineatul 1 nu va mai fi numerotat.
 2. Se va introduce partea 7a:

„Partea 7a

Prevederi cu privire la cea de-a noua carte din Codul Social

– Reabilitarea persoanelor cu handicap –

Articolul 66a Alocarea de costuri pentru concediul suplimentar”.

(1) 1 În ceea ce privește angajatorii privați, comunitățile, asociațiile autorităților locale și corporațiile de drept, statul va compensa, la cerere, cheltuielile salariale pentru concediul suplimentar acordat conform articolului 125 din Codul Social, Cartea a 9-a, pentru angajații ce au intrat în câmpul muncii conform articolului 71 din Codul Social, Cartea a 9-a. 2Nu se acceptă să se aloce cheltuieli de salariu în cazurile precizate la articolul 75, alineatul 3 din codul de mai sus.

(2) 1Biroul pentru integrare va prelucra cererea de alocare a cheltuielilor pentru un an de concediu. 2Cererea trebuie predată până la 31 ianuarie din următorul an calendaristic. „

 1. La titlul părții a 11-a, cuvintele „a legii cu privire la tribunalul pentru minori” vor fi șterse.
 2. Articolul 95 va fi anulat.
 3. Articolul 116, alineatul 3, propoziția 1 va fi anulat; propozițiile 2 și 3 vor deveni propozițiile 1 și 2.
 4. Articolul 118 va fi modificat astfel:
 5. a) La titlu, cuvintele „dispoziție tranzitorie” vor fi șterse.
 6. b) Paragraful 1 nu va mai fi numerotat.
 7. c) Paragraful 2 va fi anulat.

(3) Legea cu privire la internarea și consilierea bolnavilor psihic, în versiunea promulgării acesteia la 5 aprilie 1992 (Monitorul Oficial, pagina 60, corectat pagina 851, colecția bavareză de legi și decrete 2128 – 1 – A) , modificată recent prin articolul 10b, alineatul 3, din legea de la 23 iunie 2015 (Monitorul Oficial, pagina 178), va fi modificată astfel:

 1. Secțiunea de cuprins va fi modificată astfel:
 2. a) Capitolele 7 și 8 vor fi anulate.
 3. b) Capitolul 9 va deveni capitolul 7.
 4. c) La titlul articolului 31, cuvântul „abrogare” va fi șters.
 5. Capitolele 7 și 8 vor fi anulate.
 6. Capitolul 9 va deveni capitolul 7.
 7. Articolul 31 va fi modificat astfel:
 8. a) La titlul, cuvântul „abrogare” va fi șters.
 9. b) Alineatul 1 nu va mai fi numerotat.

(4) Legea cu privire la organizarea tribunalelor pentru chestiuni legate de ocuparea forței de muncă din landul Bavaria (colecția bavareză de legi și decrete 21 – 1 – A), modificată recent prin articolul 1, nr. 326 al ordonanței din 22 iulie 2014 (Monitorul Oficial, pagina 286), va fi modificată astfel:

 1. Titlul va primi următoarea mențiune în paranteză:

„(ArbGOrgG – prescurtarea legii de mai sus)

 1. Articolul 5 va fi anulat.
 2. Articolul 6 va deveni articolul 4; alineatele 3 și 4 vor fi anulate.

(5) Articolul 98, alineatul 3, propoziția 1 din legea cu privirea la executarea internării într-o clinică de psihiatrie cu regim de detenție din 22 mai 2013 (Monitorul Oficial, pagina 275, colecția bavareză de legi și decrete 312 – 0 – J), modificată recent prin legea din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial, pagina 246), va arăta astfel:

1Cât timp nu vor afecta obiectivele și trăsătura definitorie a terapiei, următoarele articole vor fi luate în considerare pentru executarea pedepsei de internare într-un spital de psihiatrie: articolul 4, 12, 13, alineatul 1, articolele 14 – 21, 23, precum și articolul 24, alineatele 1 și 2, propozițiile 1 – 3 din cadrul legii cu privire la internare și articolul 6, paragrafele 2 – 6, precum și articolul 7, alineatele 3 și 4 din cadrul legii bavareze cu privire la executarea procedurii de internare într-un spital de psihiatrie.”

 

Art. 54

Intrarea în vigoare a unor legi, abrogarea altor legi

(1) Această lege intră în vigoare la data de 1 august 2015.

(2) După data de 31 iulie 2015, următoarele legi vor fi abrogate:

 1. ordonanța bavareză cu privire la o filială a tribunalului care judecă procesele dintre cetățeni și instituții din Schweinfurt, din data de 2 mai 1995 (Monitorul Oficial, pagina 167, colecția bavareză de legi și decrete 33 – 2 – A),
 2. ordonanța cu privire la competențele acestui tribunal, din data de 9 aprilie 1954 (colecția bavareză de legi și decrete, 33 – 3 – A),
 3. legea cu privire la alocarea de costuri pentru concediul persoanelor cu handicap sever, din data de 18 mai 1951 (colecția bavareză de legi și decrete 811 – 2 – A).

 

Președintele

prin delegare

 

Inge Aures

al doilea vicepreședinte

 

 

 

* Traducere din limba germană: Elena Iftime.

Material obținut prin bunăvoința doamnei medic primar legist dr. Carmen Simona Ionescu, Vice-președinte al Asociației Române de Psihiatrie Medico-Legală

Lege cu privire la executarea măsurilor de îndreptare și siguranță, precum și de internare provizorie (Legea bavareză cu privire la internarea în clinicile de psihiatrie medico-legală) was last modified: octombrie 10th, 2016 by Costache Adrian

Căutare