Măsura compensatorie a executării pedepsei în condiții necorespunzătoare. Reglementare recentă

ABSTRACT

Recently, the Romanian Parliament adopted Law no. 169/2017 for the modification and completion of Law no. 254/2013 regarding the execution of the penalties and measures of deprivation of liberty ordered by the judicial bodies during the criminal trial, introducing as a compensatory measure the execution of the penalty in improper conditions.

Key words: compensatory measure, execution of the penalty in improper conditions, Law no. 254/2013 regarding the execution of penalties and deprivation of liberty measures order by the judicial bodies during the criminal trial, Law no. 169/2017. 

Actul normativ Obiectul
Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 18 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal[1], cu modificările și completările ulterioare.

Prezintă interes art. I pct. 3 din Legea nr. 169/2017:

,,3. După articolul 55 (din Legea nr. 254/2013, adăugirea noastră – Gh. Ivan) se introduce un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

ART. 551

Compensarea în cazul cazării în condiții necorespunzătoare

(1) La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, și executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.

(2) În sensul prezentului articol, se consideră condiții necorespunzătoare cazarea unei persoane în oricare centru de detenție din România care a avut lipsuri la condițiile impuse de standardele europene.

(3) În sensul prezentului articol, se consideră executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare cazarea în oricare dintre situațiile următoare:

a) cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 mp/deținut, care se calculează, excluzând suprafața grupurilor sanitare și a spațiilor de depozitare a alimentelor, prin împărțirea suprafeței totale a camerelor de deținere la numărul de persoane cazate în camerele respective, indiferent de dotarea spațiului în cauză;

b) lipsa accesului la activități în aer liber;

c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilație;

d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;

e) lipsa posibilității de a folosi toaleta în privat și de a se respecta normele sanitare de bază, precum și cerințele de igienă;

f) existența infiltrațiilor, igrasiei și mucegaiului în pereții camerelor de detenție.

(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și la calcularea pedepsei executate efectiv ca măsură preventivă/pedeapsă în centrul de reținere și arestare preventivă în condiții necorespunzătoare.

(5) În sensul prezentului articol, nu se consideră executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare ziua sau perioada în care persoana a fost:

a) internată în infirmerii din cadrul locurilor de deținere, în spitale din rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor, a Ministerului Afacerilor Interne sau din rețeaua sanitară publică;

b) în tranzit.

(6) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost despăgubită pentru condiții necorespunzătoare de detenție, prin hotărâri definitive ale instanțelor naționale sau ale Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri și a fost transferată sau mutată într-un spațiu de detenție având condiții necorespunzătoare.

(7) Beneficiul aplicării dispozițiilor alin. (1) nu poate fi revocat.

(8) Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiții necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012.

Notă aprobativă:

Articolul 551 din Legea nr. 254/2013, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 169/2017, constituie o noutate pentru dreptul nostru.

În urma condamnării României de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului la data de 25 aprilie 2017 pentru condițiile precare de detenție din închisori[2], legiuitorul român a luat o primă măsură de ameliorare (dar nu suficientă), și anume compensarea executării pedepsei în condiții necorespunzătoare cu zile considerate executate suplimentar.


[1] Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013.

[2] Cauza Rezmiveș și alții contra României, Hotărârea din 25 aprilie 2017, disponibilă pe site-ul https://www.juridice.ro/507211/cedo-condamnare-impotriva-romaniei-25-aprilie-2017-decizia-pilot-ref-situatia-din-penitenciare-prof-univ-dr-iulia-motoc-membru-completul-de-judecata.html (accesat la 1 august 2017).

Măsura compensatorie a executării pedepsei în condiții necorespunzătoare. Reglementare recentă was last modified: octombrie 26th, 2017 by Costache Adrian

Căutare