Minor. Măsură preventivă privativă de libertate (arestare). Deducerea perioadei acestei măsuri din durata măsurii educative neprivative de libertate aplicate

ABSTRACT

No discriminatory legal treatment can be applied in the matter of deducting the duration of the preventive measures depriving of liberty on the grounds that the law does not expressly provide for this in the case of non-custodial educational measures. By accepting this argument, the equality of legal treatment is violated, but is accomplished a double punishment for the perpetrator.

Keywords: preventive arrest, deduction, equality of legal treatment in similar situations, preventive measures for deprivation of liberty, non-custodial educational measures.

În fapt, inculpatul minor a fost arestat preventiv, reținându-se că a săvârșit infracțiunea de tâlhărie, fiind ulterior trimis în judecată. Instanța de fond a hotărât aplicarea măsurii educative a asistării zilnice, în temeiul art. 115 alin. (1) pct. 1 lit. d) și al art. 120 din noul Cod penal (în continuare C.pen.), pe o durată de 6 luni. Totodată, a dispus ca perioada arestării preventive să fie dedusă din durata acestei măsuri educative.

A declarat apel procurorul, susținând că deducerea perioadei măsurii preventive a arestării contravine prevederilor imperative ale prevederilor art. 127 coroborate cu cele ale art. 71-73 C.pen.[1], potrivit cărora deducerea poate opera numai atunci când măsura educativă aplicată este privativă de libertate.

Sub aspectul criticat, instanța de apel a respins apelul procurorului. A motivat că deși textul invocat este restrictiv formulat, se justifică ,,în mod obiectiv și rezonabil un tratament juridic omogen (…) principiul egalității legii presupunând instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite”.

(C. Ap. Alba Iulia, Dec. pen. nr. 1166/A/2016, nepublicată)

Comentariu. Soluția instanței de apel este judicioasă și concretizează, în esență, superioritatea garanțiilor constituționale și convenționale asupra unei reglementări procesuale naționale (române) imperfecte și lacunare.

Deopotrivă, soluția instanței de fond creează o injustiție nepermisă, acreditând ideea că minorului i se pot aplica în anumite condiții două pedepse: aceea rezultată din penitența arestării și aceea dată de măsura educativă neprivativă de libertate, în timp ce, într-o accepție discriminatorie, cel privat de libertate printr-o măsură educativă de această natură ar beneficia de deducerea duratei măsurii preventive.


[1] ,,Art. 127. Calculul duratei măsurilor educative

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

,,Art. 72. Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunțate. Scăderea se face și atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive.

(2) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade și în caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin înlăturarea în tot sau în parte a zilelor-amendă.

(3) În cazul amenzii care însoțește pedeapsa închisorii, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii.

Minor. Măsură preventivă privativă de libertate (arestare). Deducerea perioadei acestei măsuri din durata măsurii educative neprivative de libertate aplicate was last modified: decembrie 29th, 2017 by Costache Adrian

Căutare