Noile incriminări în domeniul asigurărilor auto

ABSTRACT

Recently, the Romanian Parliament has adopted Law no. 132/2017 regarding the obligatory insurance of auto civil responsibility for damages produced to third parties by vehicle accidents and trams, containing discussable incriminations.

Key words: accident, auto insurance, Law no. 132/2017 regarding the mandatory insurance of auto responsibility for damages produced to third parties by accidents of vehicles, trams, civil liability, damage. 

Actul normativ Obiectul
Legea nr. 132/2017 asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2017, a fost publicată Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie*.

Prezintă interes art. 38 din Legea nr. 132/2017:

,,Art. 38. Infracțiuni

(1) Emiterea și comercializarea polițelor de asigurare RCA[1] false sau falsificate constituie infracțiune, care se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Utilizarea în reparația vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafăcute și/sau falsificate de către unitățile reparatoare auto.

Notă parțial aprobativă:

1. Incriminarea este bine-venită.

Alineatul (1) al art. 38 din Legea nr. 132/2017 conține o normă de incriminare cadru. Așadar, sunt incidente dispozițiile art. 322 și art. 323 teza a II-a din noul Cod penal (în continuare C.pen.)[2], întrucât polița de asigurare RCA este un înscris sub semnătură privată. În cazul emiterii unei polițe de asigurare RCA false, se reține infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în art. 322 alin. (1) C.pen.; falsificarea are loc prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări; verbum regens – emiterea – ne arată acest lucru. Dacă se comercializează o poliță de asigurare RCA falsificată, atunci se reține infracțiunea de uz de fals prevăzută în art. 323 teza a II-a C.pen. Tot astfel, dacă se folosește o asemenea poliță de asigurare.

2. Alineatul (2) al art. 38 din Legea nr. 132/2017 pare neterminat. Se înțelege că utilizarea în reparația vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafăcute și/sau falsificate de către unitățile reparatoare auto constituie infracțiune, dar nu este stabilită nicio pedeapsă și nici nu se face trimitere la Codul penal sau la o normă penală singulară.


* Rubrică realizată de dr. Gheorghe Ivan, redactor-șef – revista ,,Pro Lege”, procuror – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul de documentare și statistică judiciară, prof. univ. – Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, cercetător științific asociat − Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, coordonatorul Centrului pentru studii în materie de justiție penală și al Laboratorului de investigații și cercetare criminalistică − Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală Galați, e-mail: ivan_gheorghe_p@yahoo.com; ivan_gheorghe@mpublic.ro.

[1] Asigurarea RCA semnifică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie [art. 1 lit. a) din Legea nr. 132/2017].

[2] ,,Art. 322. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.

,,Art. 323. Uzul de fals

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

Noile incriminări în domeniul asigurărilor auto was last modified: octombrie 25th, 2017 by Costache Adrian

Căutare