Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi. Aplicare obligatorie

ABSTRACT

In the declared criminal appeals in question, the decision of the court of first instance was abolished, in the sense that, on the basis of art. 66 par. (1) lett. a) and b) of the new Criminal Code, was applied to the defendant M.A.I. the complementary punishment of prohibiting the exercise of the right to be elected in public authorities or in any other public office and the right to take up a position involving the exercise of state authority for a period of two years.

The Appellate Court held that the judgment delivered by the court of first instance in respect of the defendant M.A.I. is unlawful by reference to the provisions of art. 234 par. (1) and art. 65 par. (1) of the abovementioned code.

Taking into account the provisions of art. 234 par. (1) of the new Criminal Code, in addition to the main prison sentence, the court of first instance was obliged to apply to the defendant M.A.I. and the complementary punishment of banning the exercise of certain rights.

Key words: ban on the exercise of rights, accessory punishment, complementary punishment, principal punishment, robbery.

I. Prezentare speță. Hotărârea instanței de fond. Prin Sentința penală nr. 196/2014 a Judecătoriei Carei:

A. În baza art. 229 alin. (3) lit. h) din noul Cod penal (în continuare C.pen.) cu aplicarea art. 77 lit. a) și d) din același cod, a fost condamnat inculpatul M.A.I. la 3 ani închisoare pentru infracțiunea de furt calificat, săvârșită la data de 29 iulie 2013, persoana vătămată fiind SC R. SA.

B. În temeiul art. 234 alin. (1) lit. d) C.pen. cu aplic. art. 77 lit. d) din același cod, a fost condamnat inculpatul sus-menționat la 3 ani închisoare pentru infracțiunea de tâlhărie, săvârșită în noaptea de 30/31 iulie 2013, persoana vătămată fiind P.S.

C. În baza art. 38 alin. (1) raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., inculpatului M.A.I. i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, în final, având de executat pedeapsa de 4 ani închisoare.

D. I s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata executării pedepsei.

Hotărârea instanței de apel. Soluția pronunțată de către instanța de fond în ceea ce-l privește pe inculpatul M.A.I. este nelegală prin raportare la dispozițiile art. 234 alin. (1) și art. 65 alin. (1) C.pen.

Ținând seama de dispozițiile art. 234 alin. (1) C.pen., pe lângă pedeapsa principală, instanța era obligată să aplice inculpatului și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

Față de cele expuse, instanța de apel a aplicat inculpatului M.A.I. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de doi ani.

(C. Ap. Oradea, S. pen., Dec. pen. nr. 6/2015)

II. Notă aprobativă. 1. Ca modalitate de aplicare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi obligatorie [art. 67 alin. (2) C.pen.] sau facultativă [art. 67 alin. (1) din același cod[1]]; aplicarea ei este deci obligatorie atunci când este prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită. Legea prevede, într‑adevăr, pentru infracțiunea de tâlhărie calificată prevăzută în art. 234 C.pen.[2], în afara închisorii (ca pedeapsă principală), și interzicerea exercitării unor drepturi (ca pedeapsă complementară). În acest caz, instanța de fond era obligată să aplice și interzicerea exercitării unor drepturi[3].

În conformitate cu art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen.[4], instanța de apel a interzis exercitarea a două dintre drepturile indicate în acest text legal.

2. Este de menționat că instanța de fond nu putea să interzică exercitarea drepturilor sus-menționate ca pedeapsă accesorie (pct. I lit. D), atât timp cât nu le-a interzis ca pedeapsă complementară conform art. 65 alin. (1) C.pen.[5]


[1] ,,Art. 67. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

[2] ,,Art. 234. Tâlhăria calificată

(1) Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări:

a) prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante;

b) prin simularea de calități oficiale;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

d) în timpul nopții;

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional,

se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

(2) Tâlhăria săvârșită în condițiile art. 229 alin. (3) se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală.

[3] A se vedea, pe larg, Gh. Ivan, M.-C. Ivan, Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal, ediția 3, revizuită și adăugită, Editura C.H. Beck, București, 2017, p. 227.

[4] ,,Art. 66. Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

[…]

[5] ,,Art. 65. Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d)-o), a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară (sublinierea noastră – Gh. Ivan).

[…]

Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi. Aplicare obligatorie was last modified: octombrie 10th, 2018 by Costache Adrian

Căutare