REVISTA PRO LEGE NR. 2/2017

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Independența procurorului – o altfel de pledoarie
Autor: Simona Frolu

Dosar: Obligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect

Paradoxul ca metodă de legiferare
Autor: Liviu Popescu

Punct de vedere cu privire la neobligativitatea etapei procesuale a continuării efectuării urmăririi penale față de suspect
Autor: Bogdan Codreanu

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Infracțiunea de realizare de opere derivate fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de lege
Autor: Daniela Dediu 

Obstrucționarea justiției
Autori: Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan

Compatibilitatea legislației din România cu prevederile Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Violența în familie. Posibilitatea continuării urmăririi penale, în pofida retragerii plângerii prealabile sau a împăcării
Autor: Ana-Maria Pîrvu

Unele considerații asupra începerii urmăririi penale in rem și a adoptării soluției de clasare. Problematica investigației preliminare (actelor premergătoare)
Autor: Simona Rusu

Aspecte teoretice și practice privind morțile suspecte ale persoanelor deținute în penitenciare
Autor: Pavel Palcu

Sinteze teoretice de practică judecătorească – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan

Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la infracțiunea de conflict de interese pe anul 2016

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către directorul executiv al Centrului Județean din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în legătură cu aprobarea unui act prin care s-a obținut, indirect, un folos patrimonial pentru soție. Renunțarea la aplicarea pedepsei

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către directorul coordonator în cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în legătură cu întocmirea unui act prin care s-a obținut, indirect, prin intermediul societății la care era asociat unic, un folos patrimonial pentru sine. Calitatea de funcționar public al inculpatului

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un consilier local de comună. Achitare în cazul adoptării unui act normativ

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un inginer silvic în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru o rudă de gradul I. Elemente constitutive

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru sine și pentru soția sa. Starea de necesitate

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un primar de comună în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru fiul său. Acordul de recunoaștere a vinovăției

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director de școală gimnazială în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru fiica sa. Amânarea aplicării pedepsei. Neîntrunirea condițiilor privind renunțarea la aplicarea pedepsei

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un președinte al consiliului județean în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru soția, fiica și ginerele său. Neîntrunirea condițiilor privind infracțiunea continuată

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director executiv în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în legătură cu întocmirea unor acte prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru sine. Procedura simplificată a judecății în cazul recunoașterii învinuirii

Conflictul de interese și abuzul în serviciu – distincție. Eroarea de drept penal

Conflictul de interese și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, ori încheierea de tranzacții financiare – coexistență. Incompatibilitatea judecătorului

Alte aspecte relevante din practica judecătorească cu privire la infracțiunea de conflict de interese

Infracțiunea de conflict de interese săvârșită de către un director de bancă privată. Achitare – lipsa calității de funcționar public

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

A. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Forma agravată a infracțiunii de luare de mită. Admisibilitate

Infracțiunea de trafic de droguri în formă simplă. Admisibilitate

B. Completul competent să judece recursul în interesul legii

Imposibilitatea retragerii de către inculpat, în fața instanței de judecată, a consimțământului valabil exprimat în cursul urmăririi penale pentru încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Neobligativitatea informării suspectului/inculpatului despre schimbarea încadrării juridice. Neconstituționalitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Dreptul la apărare. Lipsa unei proceduri judiciare efective care să stabilească dacă probele deținute de către organele de urmărire penală ar trebui să-i fie făcute cunoscute apărării, încalcă dreptul la un proces echitabil prevăzut în art. 6 alin. (1) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauzele conexate C-124/16, C-188/16 și C-213/16 (22 martie 2017)

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauzele conexate C-217/15 și C-350/15 (5 aprilie 2017)

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Practica judiciară a Curții de apel Craiova pe anul 2015, în materie procesual penală

Încheierea intermediară pronunțată în cursul procedurii în camera preliminară. Imposibilitatea atacării cu contestație

Propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale. Nerespectarea dispozițiilor privind citarea inculpatei și prezența obligatorie a acesteia la soluționarea unei asemenea propuneri

Inadmisibilitatea cererii ulterioare de contestație la executare. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei

Participarea procurorului militar la judecarea cauzei care are ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurii arestării preventive. Eventualele nulități procedurale

Infracțiunea de neexecutare din motive imputabile sau de nerespectare a hotărârilor judecătorești pronunțate de instanța de contencios administrativ. Situația premisă. Legea penală mai favorabilă

Revocarea și înlocuirea măsurii arestării preventive, în condițiile incidenței Deciziei nr. 553/2015 a Curții Constituționale a României. Pericolul pentru ordinea publică

Necitarea comunei în calitate de persoană vătămată

Contestația la executare. Computarea din durata pedepsei a perioadei considerate ca executate pe baza muncii prestate în timpul executării pedepsei pe teritoriul altui stat

Nulitatea dispoziției de trimitere în judecată. Unele neregularități ale actului de sesizare a instanței

Actualități legislative – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Noile modificări și completări ale legii avocaturii

Varia

Scrisoarea ministrului justiției adresată unui viitor ministru al justiției. Să împărtășim o ambiție de dragul justiției
Autor: Jean-Jacques Urvoas

Unele aspecte de lege ferenda în legătură cu statutul procurorilor și cu formarea profesională a acestora
Autor: Valentin-Cristian Ștefan

Restituiri Rubrică realizată de Simona Frolu

Augustin Lazăr: Există o ,,enigmă Ceaușescu”? Speculații asupra împrejurărilor execuției fostului dictator, apărute în presa străină (Universul Juridic, anul I, nr. 1, iunie 1990)

In memoriam

Raul Petrescu – magistrat și profesor
Autor: Ilie Picioruș 

Vitrina cărții juridice Rubrică realizată de Simona Frolu

Pro-Lege_2017_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2017 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare