Raul Petrescu – magistrat și profesor

S-a născut la data de 30 iulie 1916 în municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, într-o familie cu tradiții juridice, tatăl său fiind avocat.

Absolvent al Facultății de Drept din Cluj, promoția 1938, a fost numit în același an, prin Înaltul Decret Regal nr. 3084, în funcția de ajutor de judecător la Judecătoria III Urbană București.

În perioada 1941-1958 a îndeplinit funcția de judecător la Judecătoria Vidra, Tribunalul Ilfov, Judecătoria Rurală Comana-Vlașca, Tribunalul Popular Raional Brănești, Tribunalul Popular Raional Mihăilești, Tribunalul Popular Raional Grivița Roșie, Tribunalul Capitalei și Tribunalul Suprem.

În anul 1958 a fost transferat în funcția de procuror la Procuratura Generală (în prezent, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), unde și-a desfășurat activitatea până la data pensionării (1984).

În anul 1991 a fost reîncadrat în funcția de procuror la Procuratura Generală, continuându-și activitatea până la vârsta de 81 de ani (anul 1997), când a fost pensionat pentru a doua oară.

De-a lungul celor peste 50 de ani în magistratură (mai întâi în calitate de judecător și apoi ca procuror), Raul Petrescu a dovedit o pregătire profesională de excepție, vaste cunoștințe, cu precădere în domeniul dreptului civil, dar și de cultură generală.

Referințele colegilor și ale șefilor ierarhici, de-a lungul îndelungatei cariere, sunt la modul superlativ, având numai calificative profesionale de „foarte bine”.

Raul Petrescu a avut o elocvență desăvârșită pe care și-a exercitat-o mai întâi ca judecător, iar, în a doua parte a carierei sale, în calitate de procuror de ședință la cea mai înaltă instanță, precum și la Curtea Constituțională a României.

Doctor în drept al Facultății de Drept din București încă din anul 1948, Raul Petrescu a avut și o activitate publicistică de excepție.

A publicat numeroase articole de specialitate în revistele juridice ale vremurilor cărora le-a fost contemporan și este autorul unor lucrări din domeniul dreptului, precum: „Statutul persoanei și acțiunile sale”, „Acțiunile statutului civil al persoanei”, „Probleme teoretice și practice de drept civil”, „Introducere în studiul dreptului civil. Curs”, „Subiecții de drept comercial. Falimentul”, „Teoria obligațiilor. Răspunderea delictuală”, „Drept succesoral”, „Principalele contracte de drept civil”, „Constituirea, funcționarea și modificarea societății comerciale”, „Principalele contracte de drept comercial”, „Drept comercial român”, „Teoria generală a obligațiilor comerciale”, „De la faliment la reorganizare judiciară”.

După anul 1989 Raul Petrescu și-a descoperit vocația de profesor.

Cu un dezvoltat spirit didactic și pedagogic, Raul Petrescu și-a desfășurat activitatea și ca profesor la disciplina „Drept comercial”, în cadrul Facultății de Drept a Universității „Spiru Haret”, fiind apreciat și iubit de studenți.

Raul Petrescu a fost un reper profesional și moral pentru colegii de serviciu, generații de magistrați fiindu-i recunoscători pentru îndrumările și sfaturile primite.

Crezul său într-un act de justiție de calitate și faptul de a se fi pus în slujba justițiabililor, cu credință și devotament, rămân jaloanele ce au marcat îndelunga sa carieră.

Va rămâne în memoria instituțională ca unul din pilonii săi de susținere.

Procuror-șef adjunct secție Ilie PICIORUȘ

Raul Petrescu – magistrat și profesor was last modified: iulie 7th, 2017 by Costache Adrian

Căutare