REVISTA PRO LEGE NR. 1/1998

I. STUDII

Constantin Sima, Măsurile de siguranță – originea și evoluția conceptului

Vasile Păvăleanu, Incriminarea faptelor de sustragere de la operațiunile de vămuire a bunurilor prin noul Cod vamal al României

Tiberiu-Constantin Medeanu, Starea și protecția mediului

Ion Retca, Asistența juridică obligatorie în cursul urmăririi penale a învinuitului sau inculpatului care îndeplinește obligații militare

Dorin Ciuncan, Temeinicia încuviințării ridicării imunității parlamentare

Alexandru Țuculeanu, Comentarii la modificările aduse Legii pentru organizarea judecătorească prin Legea nr. 142/1997, în privința exercitării autorității ministrului justiției asupra procurorilor

Dorin Ciuncan, Incapacitatea de a consimți la adopție

Virgil Pop, Noile reglementări în materia răspunderii disciplinare a magistraților

II CONTROVERSA

Ion Retca, Competența penală după intrarea în vigoare a legilor pentru modificarea și completarea Codului penal și Codului de procedură penală

Ion Retca, Atribuția Ministerului Public de efectuare a urmăririi penale

Aurel Botezan, Dacă, din oficiu sau ca urmare a plângerii persoanei interesate, se infirmă rezoluția de confirmare a neînceperii urmăririi penale și se restituie dosarul organului de cercetare penală, procurorul este sau nu obligat să dispună și începerea urmăririi penale

Aurel Botezan, Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de cercetare a poliției

Constantin Sima, Majorarea salariului de bază brut în cazul procurorilor care efectuează supravegherea urmăririi penale sau urmărire penală proprie

Dorin Octavian, În legătură cu majorarea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 50/1996

Ion Dumitru, Condițiile de acordare a indemnizației prevăzute de art. 104 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

III DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

IV JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Jurisprudența penală

Jurisprudența în materie de contencios administrativ

Jurisprudența comercială

V COMENTARII

Aurel Botezan, Executarea pedepsei la locul de muncă

Ioan Amariei, Semnificația juridică a conceptului de imobil deținut în baza unei hotărâri judecătorești, în accepțiunea art. 271 alin. 2 Cod penal

VI VARIA

Jan Baldyga, Analiza procedurilor penale cu referire la cazuri de infracțiuni asupra drepturilor producătorilor de fonograme, pe teritoriul Poloniei

Comisia Europeană a Drepturilor Omului, decizia de admisibilitate a cererii nr. 25497/94 prezentată de D.L împotriva României

Agendă

Index legislativ uzual 1 aprilie 1997 – 30 septembrie 1997

PL1_1998

REVISTA PRO LEGE NR. 1/1998 was last modified: iunie 24th, 2019 by Costache Adrian

Căutare