REVISTA PRO LEGE NR. 1/2003

Tănase Joița, Combatarea corupției – sarcină prioritară a Ministerului Public

ANALIZE, STUDII, COMENTARII

I. DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

Victor Nicolcescu, Unele considerații referitoare la exceptarea de la grațiere a condamnaților pentru infracțiuni săvârșite în stare de recidivă sau care sunt recidiviști prin condamnări anterioare

dr. Valerică Dabu, Noi reglementări privind spălarea produsului infracțiunii (Legea nr. 656/2002)

dr. Ioan Lascu, Protecția martorilor. Noutate de reglementare în legislația românească

conf. dr. Medeanu Tiberiu Constantin, Considerații privind plângerile împotriva actelor de urmărire penală

Kövesi Laura Codruța, Punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate conturilor bancare

Ioan Eugen Radu, Cucoș Camelia, Tăierea și sustragerea de ramuri de arbori. Furt sau infracțiune silvică

Dumitru Dumitru Daniel, Discuții. Plângere prealabilă. Neprezentarea părții vătămate la două termene de judecată consecutive. Apărătorul ales sau mandatarul nu pot suplini – sine die – lipsa părții vătămate. Consecințe

colonel magistrat Virgil Jurcă, Ordinul legii și al autorității legitime

Adrian Ștefan Tulbure, Câteva argumente pentru un nou principiu al dreptului procesual penal „dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil”

conf. univ. Ilie Pascu, Unele considerații privind proiectul celui de al patrulea Cod penal român

Gheorghe Vizitiu, O problemă legată de urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute de art. 266 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale

Nicoleta Daniela Braun, Exercitarea căilor de atac în raport de rămânerea definitivă la date diferite a laturii civile și a laturi penale a hotărârii judecătorești penale

Alexandru Țuculeanu, Modificările aduse codului de procedură penală în privința arestării preventive

II. DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL

Aurel Botezan, Legea nr. 487 din 11 iunie 2002 Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice

Ion Retca, Competența teritorială a notarului public

lector dr. Angela Tatu, Discuții în legătură cu aplicarea dispozițiilor art. 26 și 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

conf. univ. dr. Gheorghe Dobrican, Participarea procurorului în procesul civil

RECENZII

Grigore Gr. Theodoru – Teoria și practica recursului penal, Editura Junimea, Iași 2002, 434 p.

Dr. Alexandru Țuculeanu – Reținerea. Arestarea preventivă, Obligarea de a nu părăsi localitatea – realități și perspective, Ed. Lumina Lex, București 2003, 224 p.

III. JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Secția penală

Secția civilă

IV. JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Cauza Pantea împotriva României, cu comentariu de C. Sima

Pro-Lege_2003_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2003 was last modified: iulie 1st, 2019 by Costache Adrian

Căutare