REVISTA PRO LEGE NR. 1/2018

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Independența procurorilor și statul de drept
Autori: Augustin Lazăr, Ovidiu Predescu

Dosar: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Unele problematici

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: sesizare penală și, ulterior, solicitare de informații în cadrul unui dosar penal
Autor: Liviu Popescu

Natura juridică a informării Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Procedura de solicitare de informații de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Autor: Remus Jurj-Tudoran 

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Prescripția răspunderii penale în interpretarea legii penale mai favorabile
Autor: Mircea Petrescu

Scurte considerații referitoare la efectele unei cereri de consimțământ, în baza principiului specialității în materia extrădării, asupra cursului prescripției răspunderii penale
Autor: Daniela Dediu

Necesitatea administrării încă din faza de urmărire penală a probei cu expertiza medico-legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei și valoarea probatorie a acesteia
Autor: Cristian Anghel

Competența Direcției Generale Anticorupție de a efectua acte de cercetare penală
Autor: Justina Condoiu

Posibilitatea excluderii declarațiilor de martor în cazul incidenței art. 118 din Codul de procedură penală
Autor: Andrei-Ioan Dascălu

Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului
Autori: Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)
Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Sinteze teoretice de practică judecătorească

Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la infracțiunile care aduc atingere patrimoniului cultural (partea I) – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Elena Georgiana Hosu, Gheorghe Ivan

Infracțiunea de executare de lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. Amânarea aplicării pedepsei

Infracțiunea de executare de lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. Achitare – faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni

Executarea de lucrări fără autorizație de construire la imobilul cuprins în zona de protecție a unui monument istoric de importanță națională. Distrugerea unei locuințe preistorice. Încadrare juridică

Infracțiunile de executare de lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia și de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente – concurs real. Amenda

Distrugerea parțială și degradarea unui monument istoric, datând din anul 1622. Executarea fără autorizația prevăzută de lege a unor lucrări la imobilul-monument istoric, precum și efectuarea de săpături neautorizate în zona unui sit arheologic. Încadrare juridică. Achitare – necunoașterea de către inculpat a calității de monument istoric al imobilului

Infracțiunea de executare de lucrări fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia. Stare de necesitate. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii

Obiectul material al infracțiunii de distrugere simplă – bunul aflat în coproprietate forțată și situat în zona de protecție a unui monument istoric. Daune morale

Distrugerea bunului cultural anterior sustras

Practică judiciară în materie civilă: ocrotirea persoanei fizice – Rubrică realizată de Antonia Eleonora Constantin

Punere sub interdicție. Competență teritorială absolută. Domiciliul persoanei a cărei punere sub interdicție este solicitată. Persoană internată pe o durată nedeterminată într-o unitate sanitară sau într-un centru de îngrijire

Încheierea de suspendare a judecății, în temeiul art. 1551 din Codul de procedură civilă anterior (din 1865), în vigoare la data începerii procesului. Expertiza medico-legală psihiatrică. Imposibilitatea examinării nemijlocite a persoanei de către comisia de medici specialiști. Refuzul de prezentare la Institutul Național de Medicină Legală pentru examinare. Efectuarea expertizei pe baza actelor de la dosarul medical

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
A. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Evaziunea fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 241/2005. Infracțiune unică. Admisibilitate

B. Completul competent să judece recursul în interesul legii

Raportul dintre infracțiunile de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Subzistența primei infracțiuni. Admisibilitate

Hotărârea judecătorească de achitare – neconstituire temei al stabilirii caracterului nelegal al măsurii preventive privative de libertate. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Constituționalitate

Eliminarea fizică a mijloacelor de probă în cazul excluderii juridice a probelor obținute în mod nelegal. Constituționalitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Proces echitabil. Garanții procedurale suficiente care i-au permis acuzatului dintr-un caz de terorism să înțeleagă verdictul pronunțat de către o curte cu jurați alcătuită în mod special

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi) în cauza C-676/16 (17 ianuarie 2018)

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2015, în materie penală 

Amânarea aplicării pedepsei – o alternativă la condamnare. Suspendarea condiționată a executării pedepsei – o alternativă la executarea unei pedepse

Amenda penală. Necesitatea stabilirii numărului zilelor-amendă

Concursul de infracțiuni. Condamnare potrivit legii vechi și condamnare potrivit legii noi – situație neacoperită de către Decizia nr. 265/2014 a Curții Constituționale a României. Urma papilară – probă indirectă

Complicitatea prin adeziune tacită la tentativa la infracțiunea de omor. Durata internării într-un centru de detenție, în cazul incidenței unor cauze modificatoare de pedeapsă

Amânarea aplicării pedepseiobligația de a nu conduce anumite vehicule stabilite de către instanță

Actualități legislative  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Ordinul european de anchetă în materie penală

Doctrină străină

Separation of powers and judicial independence: current challenges
Autor: Marta Cartabia

Separarea puterilor și independența judecătorească: provocări actuale
Autor: Marta Cartabia

Le parquet europeen
Autor: Jean-Claude Marin

Parchetul european
Autor: Jean-Claude Marin

Varia

Contribuția profesorului Mina Minovici la dezvoltarea medicinii legale în țara noastră
Autor: Augustin Lazăr

In memoriam

Gheorghe Părăușanu procuror și învățător
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege_2018_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2018 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare