REVISTA PRO LEGE NR. 1/2019

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Pensionarea magistraților – necesitatea unei uniformizări
Autor: Gheorghe Ivan

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Activitate economică ce implică operațiuni taxabile aferente vânzărilor la distanță cu caracter de continuitate efectuate de către persoane fizice neautorizate – infracțiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005?
Autor: Marian Drăgulescu

Rezolvarea cauzelor penale de către procuror
Autor: Mari-Claudia Ivan

Accesul la informațiile clasificate în procesul penal și în procedura expulzării. Este necesară crearea unei secții de avocați speciali în cadrul baroului?
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Unele considerații asupra reținerii, predării și percheziționării trimiterilor poștale
Autor: Florena-Esther Sterschi

Valențele probatorii ale declarațiilor olografe
Autor: Mihai-Costin Toader

Planificarea urmăririi penale ca regulă de tactică criminalistică
Autor: Pavel Palcu

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

A. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Primul termen al recidivei include și pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 551 din Legea nr. 254/2013 privitoare la compensare în cazul cazării în condiții necorespunzătoare. Admisibilitate

B. Completul competent să judece recursul în interesul legii

Instanța competentă să soluționeze cererea formulată de către persoana condamnată în cursul executării pedepsei – instanța în a cărei circumscripție se află locul de deținere la data formulării cererii. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Neconstituționalitate
Autor: Gheorghe Ivan

Repere de jurisprudență a Curții Constituționale în materia Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Autor: Luminița Nicolescu

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Dreptul la un proces echitabil. Nedezvăluirea înregistrării video efectuate cu ocazia unei cumpărări autorizate de droguri
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Dreptul la tăcere din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Autor: Alexandra Delia Sabău

Consolidarea încrederii în sistemul judiciar
Autor: Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C‑310/16 (17 ianuarie 2019). „Trimitere preliminară – taxa pe valoarea adăugată (TVA) – protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – articolul 325 alineatul (1) TFUE – Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene – procedură penală privind infracțiuni în materie de TVA – principiul efectivității – administrarea probelor – interceptarea convorbirilor telefonice – autorizație acordată de o autoritate judiciară necompetentă – luarea în considerare a acestor interceptări ca elemente de probă – reglementare națională – interdicție”

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de apel Oradea pe anul 2015, în materie procesual penală (Partea a II-a)

Nepronunțarea primei instanțe asupra unei fapte reținute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare – rejudecarea cauzei de către această instanță

Îngrădirea dreptului la muncă în cursul procesului penal, ca motiv de înlăturare a obligației impuse inculpatului, ce a îndeplinit o funcție de demnitate publică, de a nu o mai exercita, pe timpul controlului judiciar

Contestația în anulare formulată împotriva dispozițiilor prin care s-a soluționat latura civilă a unei cauze penale: competența soluționării revine secției penale a curții de apel, și nu secției civile a acestei instanțe; inaplicabilitatea dispozițiilor noului Cod de procedură civilă, deși acestea constituie dreptul comun în materie procedurală; neincidența prevederilor procesual penale referitoare la revizuire

Actualități legislative  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Numirea/revocarea procurorilor în cadrul celor două direcții ale Ministerului Public. Inechitate

Varia

Autoritatea judiciară în lumea contemporană. Judiciarizarea vieții publice și raporturile cu celelalte autorități
Autor: Augustin Lazăr

Carta etică europeană privind folosirea Inteligenței Artificiale în sistemele judiciare și în mediul lor
Autor: Consiliul Europei, Comisia Europeană pentru Eficacitatea Justiției

O altă perspectivă asupra viitorului justiției sau zorii pătrunderii inteligenței artificiale în sălile de judecată– Scurte considerații (profane) la momentul adoptării Cartei etice europene cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare –
Autor: Cătălin-Andrei Popescu

Basic Principles on the Independence of the Judiciary

Principii de bază privind independența sistemului judiciar

Semnal – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

O nouă publicație juridică – Revista Procuraturii Republicii Moldova

Restituiri  Rubrică realizată de Simona Frolu

O nouă reformă penală? (,,Curierul judiciar”, Anul XLIX, 1940, nr. 8, 25 februarie 1940)
Autor: N. Negru

In memoriam

Geza Balla
Autor: Ilie Picioruș

REVISTA-PRO-LEGE-NR.-1-2019

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2019 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare