REVISTA PRO LEGE NR. 1/2020

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Macro-criminalitatea, conflictul armat și protecția mediului
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Studii Articole Discuții Comentarii Analize

Concluzii privind operaționalizarea Parchetului European (EPPO) în România
Autor: Anca Jurma

Care vor fi provocările transpunerii și aplicării Directivei 2016/1919/UE privind asistența juridică gratuită (…) în procedurile penale
Autor: Gabriela Scutea

Mijloace de probă utilizate în procesul penal obținute de organe extrajudiciare
Autor: Marian Drăgulescu

Despre posibilitatea de a reține în sarcina aceluiași inculpat, în concurs real, infracțiunile de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) și (3) și art. 274 din Legea nr. 86/2006, și constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1), (2), (3) și (6) din Codul penal, atunci când membrii grupului infracțional sunt aceiași cu participanții la infracțiunea de contrabandă calificată
Autor: Justina Condoiu

Utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor în procesul penal și garanțiile prevăzute de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului
Autor: Dana-Cristina Bunea

Cheltuielile judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Aspecte teoretice și practice
Autor: Clement-Mihai Resmeriță

Justiția de tranziție. Noțiune, tipologii, modelul românesc
Autori: Teodor Manea, Cătălin Nicolae Constantinescu-Mărunțel

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN și REMUS JURJ-TUDORAN

A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE CIVILĂ

Măsuri de protecție specială prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Plasament. Încetare. Copil major. Continuarea studiilor universitare o singură dată în fiecare formă de învățământ la zi. Înțeles. Efecte

Existența unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenței, în vederea confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infracțiune sau a garantării executării cheltuielilor judiciare

B. SECȚIA I CIVILĂ

Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Prejudiciu produs prin expropriere. Limitele rejudecării cauzei în apel după casare. Principiul disponibilității

Expropriere. Apel. Procuror. Regularitate. Despăgubiri. Efectele deciziei curții constituționale. Principiul disponibilității. Încălcare. Dobânda legală. Actualizarea cu indicele prețurilor de consum

C. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de înscrisuri sub semnătură privată falsificate, care a avut ca rezultat obținerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei săvârșită de către aceeași persoană care, în calitate de autor sau participant secundar, a contribuit la comiterea falsului

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN

Decizia Curții Constituționale a României nr. 535 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală

Decizia Curții Constituționale a României nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Articolul 10 din Convenție. Dreptul de a primi și transmite informații deținute de autoritățile judiciare. Refuzul instanțelor naționale de a permite reclamanților accesul la un dosar penal soluționat și de a comunica ordine de arestare preventivă privind terțe persoane. Cererile de acces la informații nu au fost motivate. Lipsa interesului public

Articolul 6 din Convenție (materie penală). Neîncălcare. Imparțialitate. Același judecător a făcut parte din două complete de apel în două cauze disjunse între care exista o legătură și care îl priveau pe reclamant. Unele dintre probele administrate în primul proces au fost examinate și în al doilea proces. Respingerea cererii de abținere

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE –Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera întâi), în cauzele conexate C-566/19 PPU și C-626/19 PPU, din 12 decembrie 2019. „Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alin. (1) – Noțiunea de «autoritate judiciară emitentă» – Criterii – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru (Luxemburg și Țările de jos) pentru efectuarea urmăririi penale”

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră), în cauza C-627/19 PPU, din 12 decembrie 2019. „Întrebare preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Autoritate judiciară emitentă – Mandat european de arestare emis de un procuror belgian – Condiția existenței unei căi de atac jurisdicționale eficiente împotriva deciziei de emitere a unui mandat european de arestare”

DIN JURISPRUDENȚA CURȚILOR DE APEL –Rubrică realizată de FLORENA-ESTHER STERSCHI

Accident de circulație. Cazul în care conducătorul auto se angajează într-un comportament ilicit în trafic, prin nerespectarea regulilor legate de prioritate și de viteză. Încadrarea juridică a faptei în infracțiunea de omor calificat prevăzută de art. 188 alin. (1) raportat la art. 189 alin. (1) lit. f) Cod penal. Schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de ucidere din culpă prevăzută de art. 192 alin. (1), (2) și (3) Cod penal

Restituirea cauzei la parchet în fază de judecată. Constatarea nulității absolute a încheierii de finalizare a camerei preliminare

DIN JURISPRUDENȚA INSTANȚELOR STRĂINE – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN și ȘERBAN-FLORIN BENGESCU

Practica judiciară a Statelor Unite ale Americii privind infracțiunile contra mediului

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Groapa comună din satul Horlești comuna Rediu județul Iași – urmărirea penală a istoriei îndepărtate

Din practica Tribunalului Penal International: dosarul generalului de brigadă Jean-Pierre Bemba Gombo, achitare pentru crime de război și crime împotriva umanității

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ-TUDORAN

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale

Legea nr. 4/2020 pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Ordonanța de urgență nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

IN MEMORIAM

Samoilă Joarză
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-1_2020

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2020 was last modified: martie 31st, 2020 by Costache Adrian

Căutare