REVISTA PRO LEGE NR. 1/2021

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Despre aplicarea principiului ,,poluatorul plătește”. Este nevoie de reintroducerea sancțiunii penale pentru respectarea lui de către poluatori?
Autor: Remus Jurj

DOSAR: Competența de efectuare a urmăririi penale de către procurorul militar sau de către procurorul civil în cazurile în care s-a dispus reunirea unui dosar în care autorul infracțiunii este militar

Reunirea cauzelor în cursul urmăririi penale. Competența de instrumentare a cauzei reunite în baza art. 43 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală, în care este implicat și un militar
Autor: Oana Chichernea

Punct de vedere cu privire la competența de efectuare a urmăririi penale de către procurorul civil sau de către cel militar, în situația în care sunt reunite și cauze în care sunt implicați militari
Autor: Justina Condoiu

Opinie cu privire la dezlegarea unei controverse din domeniul procedurii penale, în materia competenței de efectuare a urmăririi penale de către procurorul militar sau de către procurorul civil în cauze reunite în care sunt implicați și militari
Autor: Adrian Dicu-Brătescu

Studii Articole Discuții Comentarii Analize

Infracțiuni la regimul silvic
Autor: Cătălin Olivian Ionașcu

Infracțiunea prevăzută de art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive. Aspecte de neconstituționalitate
Autor: Leontin Matei

Autoritatea de lucru judecat a ordonanțelor prin care este stins procesul penal
Autor: Florin-Vasile Dăianu

Independența procurorului Curții Penale Internaționale – condiție actuală incontestabilă?
Autor: Alina Gentimir

Sinteză privind pachetul de reformă pentru modernizarea sistemului de justiție francez
Autor: Dragoș-Nicolae Dumitru

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN și REMUS JURJ

A. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Eroare judiciară. Privare nelegală de libertate. Noțiuni. Interpretare restrictivă. Despăgubiri. Recurs. Inadmisibilitate

B. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Decizia nr. 21 din 7 iulie 2020

Decizia nr. 69 din 3 noiembrie 2020

C. COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Decizia nr. 23 din 14 septembrie 2020

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 507 din 30 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor  art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

Decizia Curții Constituționale a României nr. 748 din 20 octombrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Articolul 10 din Convenție. Libertatea de exprimare. Neîncălcare. Condamnarea penală a unui jurnalist pentru delictul de ascundere a încălcării confidențialității anchetei penale ca urmare a publicării unui portret-robot al pretinsului autor al unor infracțiuni grave. Prezentarea senzațională a portretului-robot urmărea doar satisfacerea curiozității publicului. Portretul-robot nu mai corespundea, la data publicării sale, semnalmentelor pretinsului autor al faptelor. Publicarea fără vreo preocupare în privința fiabilității și efectelor acestei publicități asupra anchetei penale aflate în curs a depășit responsabilitățile jurnaliștilor. Consecințele negative pe care le-a avut publicarea asupra desfășurării anchetei penale. Procesul penal și amenda aplicată jurnalistului nu au avut un efect descurajator în privința exercitării libertății de exprimare

Articolul 8 din Convenție. Viață privată. Obligații pozitive. Refuzul autorităților naționale de a recunoaște identitatea masculină a unor persoane transgender. Integritatea psihică a persoanelor în cauză. Lipsa unei proceduri clare și previzibile pentru recunoașterea juridică a identității de gen care să permită, ca urmare a schimbării sexului, schimbarea prenumelui sau a codului numeric personal din documentele oficiale într-un mod rapid, transparent și accesibil. Ruperea justului echilibru între interesul general care nu a fost identificat cu claritate și interesele reclamanților

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE –Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Directiva 2003/6/CE – Articolul 14 alineatul (3) – Regulamentul (UE) nr. 596/2014 – Articolul 30 alineatul (1) litera (b) – Abuzul de piață. Sancțiuni administrative care prezintă un caracter penal – ecooperare cu autoritățile competente – Articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul de a păstra tăcerea și de a nu contribui la propria incriminare

Decizia-cadru 2005/212/JAI – Confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea – Directiva 2014/42/UE – Înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană – Reglementare națională care prevede confiscarea, în beneficiul statului, a bunului utilizat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă – Bun care aparține unui terț de bună credință

DIN JURISPRUDENȚA CURȚILOR DE APEL – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Infracțiuni la regimul silvic

Din practica Curții de Apel Galați

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Din practica Tribunalului internațional pentru acuzarea persoanelor responsabile de încălcări grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991, cu privire la inculpatul Radovan Karadžić

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Legea nr. 2 din 4 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului

Legea nr. 6/2021 din 18 februarie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

RESTITUIRI – Rubrică realizată de SIMONA FROLU

Despre judecătorii de instrucțiune (,,Dreptul”, Anul XXIV, nr. 53, 1 septembrie 1895)
Autor: C.N. Tataranu

IN MEMORIAM

Horia-Mihai Diaconescu – magistrat și profesor
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-1_2021

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2021 was last modified: iulie 2nd, 2021 by Costache Adrian

Căutare