REVISTA PRO LEGE NR. 1/2007

I. Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

I. Competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de a prelua cauzele penale în temeiul art. 209 alin. (41). II. Din nou despre preluarea cauzelor penale de către parchetele ierarhic superioare
Autori: Lucian Doxan, Gheorghe Mocuța

Modalități de preluare a cauzelor penale aflate în urmărire penală de către parchetele ierarhic  superioare reglementate de art. 209 alin. (41) Cod procedură penală
Autor: Alic Saiciuc

Restabilirea situatiei anterioare săvârsirii infractiunii
Autor: Constantin Sima

Câteva considerații privind noțiunea de sesizare prevăzută de art. 300 și art. 332 Cod procedură penală
Autor: Emil Butucianu

Descoperirea și combaterea falsurilor în acte prin mijloace criminalistice
Autor: Laura Gabriela Iancu

I. Înțelesul noțiunii de “legalitate” din cuprinsul art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004. II. Verificarea soluțiilor sub aspectul temeiniciei și al legalității
Autor: Dorinel Oancea, Simona Brădiceanu

Cauzele care generează și condițiile care favorizează corupția, rezultate din activitatea Direcției Naționale Anticorupție – partea I  
Autor: Dorin Ciuncan

Demnitate. Garantarea demnității. Constituționalitatea abrogării dispozițiilor care incriminau insulta și calomnia.   
Autor: Valerică Dabu, Remus Borza

Soluționarea în recurs a laturii civile a procesului penal – partea I
Autor: Dinu Lăzărescu

Rolul anchetei medico-psihiatrice în cazurile cu minori delincvenți
Autor: Daniela Sanda Mateș

Plângerea împotriva actelor procurorului
Autor: Otilia Abram

2. Drept civil și procesual civil

Contractul de navlosire concept și caracterizare
Autor: Vasile Drăghici  

3. Drept comunitar

Istoricul formării Comunității Europene și a Uniunii Europene. Sistemul instituțional al Uniunii Europene
Autor: Simona Brădiceanu

Mandatul de arestare European
Autor: Sorin Vasilescu

Dimensiunea penală a sistemului internațional de justiție – Jurisdicții penale internaționale
Autor: Ivan-Cucu Constantin-Virgil

4. Opinii ale unor magistrați și cercetători din Uniunea Europeană

Națiunile Unite și Crima Organizată Transnațională. Concluzii și recomandări ale Conferinței Internaționale privind Prevenirea și combaterea Spălării Banilor.
Autori: Phil Williams, Ernesto U. Savona

II. Jurisprudență

Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I/2006
Autor: Constantin Ilaș

Pro-Lege_2007_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2007 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare