REVISTA PRO LEGE NR. 1/2012

I. Analize, studii, comentarii

Considerații privind controlul de constituționalitate pe acte normative abrogate și cu soluții legislative preluate în alte acte normative
Autor: Carmen-Cătălina Gliga

1. Drept penal și procesual penal

Modul de interpretare și aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1086 / 20.11.2007 referitoare la excepția de neconstituționalita-te a dispozițiilor art. 172 alin. (1) și art. 173 alin. (1) din Codul de procedură penală
Autor: Cristina Carmen Acsente 

Punct de vedere asupra rejudecării recursului în anulare din perspectiva ultraactivității legii
Autori: Iuliana Nedelcu, Antonia Eleonora Constantin

Competența de efectuare a urmăririi penale față de un cetățean străin, membru al parlamentului din țara sa
Autor: Constantin Sima

Încadrarea juridică a faptei de a face declarații mincinoase în fața unui organ judiciar pentru a zădărnici tragerea la răspundere penală a unui infractor
Autor: Janina Joarză

Legalitatea interceptărilor în faza actelor premergătoare (I)
Autori: Dabu Valerică, Loredana Radu

Punerea în mișcare a acțiunii penale în condițiile art. 278¹ alin. (8) lit. c) Cod procedură penală
Autor: Graure Gheorghe

Conflictul de interese
Autor: Nicolae-Cristian Ursulescu

Posibile încadrări juridice ale faptelor săvârșite de persoanele care dețin țigarete fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false
Autor: Herciu Gheorghe

Punct de vedere cu privire la compatibilitatea art. 81 din Codul penal cu art. 1451 din Codul de procedură penală
Autor: Pompilia Stîrcu

Noi considerații asupra recursului penal
Autor: Iulian Carabulea

2. Varia

Prevenirea și combaterea terorismului aerian
Autor: Nicolae Lupulescu 

De la criminalitate informatică la hacktivism
Autor: Dumitru Dumbravă 

II. Jurisprudență

Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I 2011 în materie penală
Autor: Daniela Moraru

Pro-Lege_2012_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2012 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare