REVISTA PRO LEGE NR. 1/2013

Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Posibilitatea aplicării dispozițiilor art. 3201 din Codul de procedură penală în cazul tentativei la infracțiunea de omor deosebit de grav raportat la dispozițiile art. 3201 alin. (7) teza ultimă precum și la dispozițiile art. 1411 și art. 144 din Codul de procedură penală
Autor: Gabriel-Doru Zamfirescu

Controverse   

Parlamentari în justiție  
Autor: Liviu Popescu 

Momentul dobândirii mandatului parlamentar și intrării în exercițiul mandatului de parlamentar  
Autor: Constantin Sima 

*  *  *

Cum se impune a fi soluționate propunerile de arestare preventivă sau de trimitere în judecată a persoanelor ce nu au fost găsite, nu au fost audiate și nici nu le-a fost adusă la cunoștință în mod formal învinuirea?  
Autor: Aurelian Constantin Mihailă 

Reguli tactice privind ascultarea martorilor în cauzele având ca obiect accidente de navigație
Autor: Silviu-Vasile Ciocoiu

Principalele aspecte de noutate cuprinse în viitorul Cod de procedură penală, Titlurile I, II și III – Partea generală
Autor: George-Virgil Gavrilă

Elemente de noutate în viitorul Cod de procedură penală: Urmărirea penală – art. 285 -313 noul Cod de procedură penală
Autor: Veronica-Nicoleta Oprea

Elemente de noutate în viitorul Cod de procedură penală. Urmărirea penală – art. 314-341 
Autor: Ion Florin  

Categoria persoanelor juridice „instituții” și aplicarea regulii răspunderii penale limitate a instituțiilor publice din perspectiva noului Cod penal
Autor: Tabără Irina

Tăierea și sustragerea de material lemnos de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național. Stabilirea zonelor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național
Autor: Claudiu Costinel Minea 

2. Drept civil și procesual civil

Latura civilă în cazul asigurării de răspundere civilă
Autor: Aurelian Constantin Mihăilă 

Repere normative europene în aplicarea dispozițiilor legale naționale privind durata concediului de odihnă
Autor: Daniela Brița 

3. Varia

Aplicații practice ale Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, în perspectiva aderării României la spațiul Schengen
Autor: Maria-Camelia Stoina 

Informare cu privire la seminarul „Annual Conference on E.U. Criminal Justice”, Trier, 11-12.10.2012
Autori: Mihai Dumitrescu, Reyhan Mustafa

Pro-Lege_2013_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2013 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare