REVISTA PRO LEGE NR. 1/2017

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Marile sisteme procesuale penale și sistemul procesual penal român
Autori: Ovidiu Predescu, Gheorghe Ivan

DosarSistemul dreptului și subsistemul securității naționale

Raporturile dintre sistemul juridic și sistemul securității naționale (I)
Autor: Simona Frolu

Raporturile dintre sistemul juridic și sistemul securității naționale (II)
Autor: Constantin Sima

Sistemul dreptului și subsistemul securității naționale
Autor: Gheorghe Ivan

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Particularitați ale subiectului activ al infracțiunilor de terorism
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Infracțiunea complexă în formă agravantă
Autor: Mari-Claudia Ivan

Însușirea retragerii plângerii prealabile și a împăcării de către procuror
Autor: Daniela Dediu

Corelația dintre confiscarea extinsă și investigația financiară în procesul penal român
Autori: Nicolae-Alexandru Moiceanu, Mihai-Costin Toader

Una din problematicile punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică
Autor: Gheorghe Ivan, Vasile Ioniță

Modalitatea de calcul a termenului de 5 zile prevăzut în art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală în lumina Deciziei Curții Constituționale a României nr. 336/2015
Autor: Ana-Maria Pîrvu

Unele considerații asupra acordului de recunoaștere a vinovăției
Autor: Simona Rusu

Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei. Corelația cu instituția judecătorului de drepturi și libertăți
Autor: Anca-Raluca Sas

Aprecierea probelor din perspectiva noilor reglementări procesuale
Autor: Cornelia-Camelia Șoica-Duma

Din nou despre art. 318 din Codul de procedură penală
Autor: Dan Cristian Tătar

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Neîndeplinirea condiției tipicității infracțiunii de transmitere fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate. Scopul infracțiunii. Admisibilitate

Infracțiunea de proxenetism în formă simplă. Admisibilitate

Asistența juridică obligatorie a inculpatului persoană juridică. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Tiba contra României. Încălcarea dreptului la libertate și siguranță prin modalitatea de punere în executare a mandatului de aducere
Autor: Răzvan Horațiu Radu

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C-439/16 PPU (27 octombrie 2016)

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C-452/16 PPU (10 noiembrie 2016)

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de Apel Craiova pe anul 2015, în materie penală

Fapte care nu prezintă pericolul social al unor infracțiuni. Sancțiunile și cheltuielile judiciare avansate de stat în cazul aplicării dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 255/2013. Aplicarea prin analogie a dispozițiilor Codului de procedură penală anterior

Prelungirea măsurii internării într-un centru de detenție în cazul minorului judecat pentru alte infracțiuni concurente săvârșite anterior luării măsurii

Minor. Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969, din alte cauze decât comiterea unei noi infracțiuni

Forma agravată a infracțiunii de furt. Circumstanța agravantă a pluralității făptuitorilor

Revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. Modalitatea de executare a pedepsei ce se poate stabili prin acordul de recunoaștere a vinovăției

Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere potrivit legilor penale succesive. Nereținerea stării de recidivă. Nesuportarea de către inculpați și suspecți a cheltuielilor judiciare avansate de stat privind avocații din oficiu

Tentativa la infracțiunea de furt calificat. Distincția între actele de executare și actele preparatorii

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Individualizarea pedepsei. Neagravarea situației inculpatului în propria cale de atac

Infracțiunea prevăzută în art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate. Achitare pentru lipsa tipicității

Eroarea de fapt principală, în cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Imposibilitatea achitării inculpatului în cadrul procedurii în cazul recunoașterii învinuirii

Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte săvârșită ca urmare a provocării

Tratamentul sancționator al infracțiunilor concurente săvârșite după liberarea inculpatului din centrul educativ, dar după ce devenise major

Actualități legislative – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Serviciul tehnic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Noile modificări ale Codului penal și Codului de procedură penală

Restituiri Rubrică realizată de Simona Frolu

Constantin Hamangiu: Testament („Pandectele Române”, anul XI, 1932) 

In memoriam

Din activitatea procurorului Ovidiu Petrescu
Autori: Daniela Brița, Mircea Petrescu, Nicolae Volonciu

Vitrina cărții juridice Rubrică realizată de Simona Frolu

Pro-Lege_2017_1

REVISTA PRO LEGE NR. 1/2017 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare