REVISTA PRO LEGE NR. 2/1990

I. Studii

Participarea terților în procesul penal  
Autor: Emil Gherguț 

Reflectarea cerințelor legitimei apărări în practica judiciară
Autor: Nicolae Ionescu  

Aplicarea pedepsei accesorii în cazul în care se dispune executarea pedepsei închisorii prin obligarea la muncă corecțională ori suspendarea condiționată a executării pedepsei 
Autor: Ioan Vîrciu

Infracțiunea de omor și infracțiunea de loviri cauzatoare de moarte
Autor: Cezar Dîscă

Adoptarea soluțiilor de scoate de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia și forma actului de soluționare 
Autor: Andrei Cocieru

Probleme teoretice și practice privind dreptul de superficie 
Autor: Eugenia Popa

Prejudiciul ca element al răspunderii civile 
Autor: Ion Luca

Dreptul de regres împotriva autorului faptei ilicite pentru sumele plătite cu titlu de pensie sau ajutor social 
Autor: Mîndru Iancu

Mijloace procesuale în cercetarea infracțiunii de pruncucidere 
Autor: Gheorghe Hurjui

II. Controversa

Cauza de nepedepsire prevăzută în art. 3 alin. 2 din Decretul-lege nr. 24/1990 
Autor: Radu Lupașcu  

Înțelesul noțiunii de sluțire în sensul legii penale 
Autor: Angela Nicolae  

III. Practica judiciară comentată

Circumstanța atenuantă a provocării în practica judiciară 
Autor: Dragoș Adochiței  

Încadrarea juridică a furtului săvîrșit prin întrebuințarea de violențe asupra lucrului 
Autor: Petru Arsenescu  

Succesiuni. Averea monahilor. Testament. Nulitate 
Autor: Livia Doina Iancu  

IV. Acte normative noi

Sancționarea încălcării dispozițiilor privind impozitarea în mica industrie 
Autor: Dorin Ciuncan  

V. Din practica instanțelor

VI. Varia

VII. Răbdătoarea hîrtie a dosarelor

VIII. Îndreptar legislativ

ProLege_1990_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/1990 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare