REVISTA PRO LEGE NR. 2/1999

I. STUDII

C. Sima, Măsurile de siguranță din dreptul penal român în raport cu alte sisteme și perspectiva evoluției acestora

Ion Retca, Din nou despre calitatea de militar

Dorin Ciuncan, Forma de vinovăție necesară pentru realizarea laturii subiective în cazul infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată

Vasile Luha, Scurte precizări în legătură cu regimul penal al cecului

Alexandru Țuculeanu, Condițiile de fond și de procedură ale arestării preventive. Conformitatea legii române cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului

Ioan Amarie, Despre obligativitatea organului de urmărire penală de a încuviința pe învinuit sau inculpat că are dreptul de a fi asistat de un apărător în tot cursul procesului penal

Ioan Poiană, Ioan Lascu, Statul de drept și starea de necesitate

Victor Nicolcescu, Considerații referitoare la atribuțiile Ministerului Public în cazurile de intervenție în forță a militarilor Jandarmeriei române

Adrian Ștefan Tulbure, Limite ale principiului subordonării ierarhice a procurorului în procesul penal

Ioan Amarie, Dozarea biochimică a alcoolului în cazul infracțiunii prevăzute în articolul 37 alineat 1 din Decretul nr. 328/1966. Acte precedurale și procesuale anulabile

II CONTROVERSA

Dorin Ciuncan, Un punct de vedere asupra incriminării evaziunii fiscale prin neplata accizelor la alcool potrivit Legii nr. 42/1993 republicată și ulterior abrogată prin ordonanța de urgență nr. 82/1997

Ioan Poiană, Ioan Lascu, Incriminarea penală a unor fapte de spălare a banilor

Ioan Amarie, Încadrarea juridică a faptei administratorului asociației de locatari sau asociației de proprietari de a sustrage bani din gestiune

III DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizii ale Curții Constituționale

IV JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Secțiile Unite

Secția de contencios administrativ

V COMENTARII

Vasile Păvăleanu, Practică judiciară a instanțelor din județul Suceava în materie penală în semestrul I/1998

Virgil Ilie Jurcă, Raportul juridic civil – element determinat în diferențierea infracțiunilor de furt și de abuz de încredere

Radu Lupașcu, Suspendarea condiționată a executării pedepsei, concurs de infracțiuni

Gheorghe Vizitiu, Particularitățile teoretice și practice ale urmăririi penale în cauze complexe privind evaziunea fiscală

VI VARIA

Maria Nemoianu, Organizarea învățământului profesional

Ion Retca, Dreptul magistraților de a beneficia de rambursarea a 50% din costul cărților de specialitate achiziționate

PL2_1999

REVISTA PRO LEGE NR. 2/1999 was last modified: iunie 25th, 2019 by Costache Adrian

Căutare