REVISTA PRO LEGE NR. 2/2002

I. STUDII

Ioan Doru Cristescu, Sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu infracțiunile către siguranța statului și privind siguranța națională a României

Dragoș Dumitru, Prescripția acțiunii în anulare, a donației prin care au fost predate statului român imobile, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Constantin Sima, Încadrarea juridică a faptei administratorului asociației de locatari care își însușește sume provenite din încasări

Adrian Cojocaru, Discuții privind încadrarea juridică a faptelor de purtare abuzivă

Adrian Ștefan Tulbure, Maria Angela Tatu, Despre convingerea organelor judiciare în teoria probelor

Alexandru Țuculeanu, Sancționarea nerespectării dispozițiilor legale privind măsurile preventive

II ACTE NORMATIVE NOI

Ioan Lascu, Incriminări privind traficul de persoane

Alexandru Țuculeanu, Observații la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/2000 privind Parchetul Național Anticorupție

III COMENTARII

Adrian Ștefan Tulbure, Dorin Ciuncan, Societatea de asigurare, parte responsabilă civilmente sau garant al plății despăgubirilor

Vasile Păvăleanu, Considerații privind plângerea împotriva înscrisurilor și actelor de urmărire penală

T. Stoenică, Silviu Barbu, G. Chihaia, Radu Crișan, Plângerea adresată instanței împotriva înscrisurilor și actelor procurorului

Doru Octavian, Termenul de prescripție a sancțiunii închisorii contravenționale

IV DREPT COMPARAT

R. Cazanciuc, S. Barbu, Ioan Mădălina, Scurtă comparație între sistemul procesual penal finlandez și român în privința cercetării penale și a măsurilor preventive

T. Stoenică, S. Barbu, Ioan Mădălina, Organizarea profesiilor juridice în Japonia judecători și procurori, comparativ cu organizarea sistemului juridic în România

V. OPINII

Constantin Sima, Promovarea în funcție a magistraților

VI JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Secția penală

Secția civilă

Secția comercială

Secția de contencios administrativ

Pro-Lege_2002_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2002 was last modified: iulie 1st, 2019 by Costache Adrian

Căutare