REVISTA PRO LEGE NR. 2/2018

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Infracțiunea prevăzută în art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Subvenție ori compensație?
Autor: Marian Drăgulescu

Instigarea publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism și libertatea de exprimare în practica Curții Europene a Drepturilor Omului
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Infracțiunea prevăzută în art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Autor: Simona Rusu

Reflecții în legătură cu cercetarea crimelor comunismului
Autor: Viorel Siserman 

Videoconferința în cadrul procedurilor penale naționale și de cooperare judiciară internațională în materie penală. Dreptul la un proces echitabil
Autor: Daniela Dediu

Negăsirea persoanei față de care s-a dispus arestarea preventivă
Autori: Mari-Claudia Ivan, Gheorghe Ivan

Audierea martorilor. Unele considerații în lumina Deciziei nr. 562/2017 a Curții Constituționale a României
Autor: Nadia Zlate

Prelungirea dreptului de circulație – natura juridică, căile legale de care dispune persoana pentru obținerea acesteia, soluțiile aflate la îndemâna procurorului
Autor: Adrian Radu

Sinteze teoretice de practică judecătorească

Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la infracțiunile care aduc atingere patrimoniului cultural (partea a II-a) – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Elena Giorgiana Hosu, Gheorghe Ivan

Infracțiunea de distrugere prin inacțiune. Subiectul activ – acționarul majoritar al unei societăți în proprietatea căreia se afla bunul degradat. Prejudiciul ca urmare imediată  și condiție a răspunderii civile delictuale. Cauzele modificatoare de pedeapsă. Aplicarea pedepsei închisorii cu executare în regim privativ de libertate. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii

Furt calificat, și nu însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor. Infracțiune sau contravenție? Obiectul material: statuie antică de marmură și mai multe artefacte din piatră din situl arheologic Apullum – res nullius. Aplicarea legii penale mai favorabile. Condamnarea la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării acesteia

Utilizarea detectoarelor de metale în zonele cu patrimoniu arheologic, fără autorizare prealabilă. Efectuarea de săpături în incinta cetății dacice din Căpâlna, cu intenția de a sustrage artefacte din aur – tentativă la furt calificat sau act pregătitor (preparator)? Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Asociațiile infracționale constituite în vederea efectuării de detecții și săpături neautorizate în siturile arheologice, de localizare și sustragere a unor tezaure, de organizare a unor filiere interne și internaționale de valorificare a bunurilor aparținând patrimoniului cultural național. Încadrarea juridică a faptelor comise

Practică judiciară în materie procesual penală: nulitățile relative – Rubrică realizată de Valentin-Cristian Ștefan

Lipsa din cuprinsul actului de sesizare a organului de urmărire penală a codului numeric personal al petiționarului. Indicarea persoanei vătămate pentru prima dată în cuprinsul actului de sesizare a instanței. Eventuale consecințe ale celor două neregularități asupra legalității sesizării instanței, legalității efectuării actelor de urmărire penală și legalității administrării probelor în faza de urmărire penală

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
A. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Cauza de atenuare a pedepsei prevăzute în art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor. Nereținere în cauze penale distincte. Admisibilitate

Părăsirea locului accidentului. Rănirea ca situație premisă a infracțiunii. Admisibilitate

B. Completul competent să judece recursul în interesul legii

Inexistența cerinței privitoare la identificarea prealabilă a bunurilor aparținând persoanei împotriva căreia se dispune luarea unei măsuri asigurătorii. Admisibilitate

Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale. Termenul în care trebuie depusă propunerea procurorului se calculează pe zile libere, și nu pe zile curente. Admisibilitate

Fondul de garantare a asiguraților – inexistența calității de parte responsabilă civilmente. Admisibilitate

Cererea de recunoaștere a unei hotărâri străine de condamnare – caracter incidental în cadrul operațiunii de contopire. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Minorul-suspect/inculpat. Necitarea persoanelor prevăzute în art. 505 alin. (1) din noul Cod de procedură penală la orice ascultare sau confruntare. Neconstituționalitate

Nereglementarea duratei maxime a controlului judiciar în apel. Neconstituționalitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Proces echitabil. Apărare cu asistarea unui apărător. Imposibilitatea unui avocat de a se apăra singur în cadrul procedurilor penale împotriva sa

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-537/16 (20 martie 2018). Principiul ne bis in idem. Natura penală a sancțiunii administrative. Existența aceleiași infracțiuni. Articolul 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Restrângeri impuse principiului ne bis in idem. Condiții

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de Apel Alba Iulia pe anul 2015, în materie procesual penală 

Nelegitimitatea formulării plângerii împotriva soluției de clasare sau de renunțare la urmărirea penală de către o altă persoană decât cea vătămată prin infracțiune

Infracțiunea de rezultat. Nelegalitatea disjungerii acțiunii civile de aceea penală

Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate și arestate provizoriu în străinătate, în temeiul unui mandat european de arestare. Îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a cererii. Legea aplicabilă

Grupul infracțional organizat și traficul de migranți. Condiții de realizare. Calitatea de subiect pasiv

Existența pe rolul organului de urmărire penală a mai multor plângeri penale având identitate de persoane și de obiect. Reunirea acestora, și nu soluționarea lor distinctă

Actualități legislative  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați. Infracțiune nouă

Victimele infracțiunilor. Noi măsuri de protecție, precum și o altă reglementare a încheierii unui acord de mediere

Doctrină străină

EJN and liaison magistrates – what strength and opportunities for these decentralised networks?
Autor: Peter Polt

Rețeaua Judiciară Europeană și magistrații de legătură – care sunt avantajele și oportunitățile acestor rețele descentralizate?
Autor: Peter Polt 

Varia

Femeia-magistrat
Autor: Ramona Daniela Bulcu

Cronică  Rubrică realizată de Nadina-Magdalena Spînu

Cea de-a X-a reuniune aniversară a rețelei NADAL

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România și Parchetul general al Curții de Casație al Republicii Franceze. Declarație comună de intenție

In memoriam

Victor Scherer, procuror și scriitor
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege_2018_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2018 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare