REVISTA PRO LEGE NR. 2/2021

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

EDITORIAL

Parchetele militare, între loialitate și defetism
Autor: Irinel Rotariu

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Aspecte teoretice și practice privind traficul de ființe umane comis în scopul exploatării economice și exploatării sexuale, prin obligarea victimei la practicarea prostituției
Autor: Oana Chichernea

Întrebări și probleme practice privind cadrul legal de evaluare a culpei profesionale
Autor: Vasile Luha

Lupta împotriva discriminării și a xenofobiei – principii ale Curții Europene a Drepturilor Omului
Autor: Dana-Cristina Bunea

Aspecte de neconstituționalitate ale infracțiunii de abandon de familie sancționate în varianta prevăzută de art. 305 alin. (1) lit. c) din Codul penal
Autor: Aurelian Ion

Despre competența instanței civile de a soluționa o cauză privind făptuitori civili și militari, în situația condamnării civilului după procedura prescurtată a recunoașterii învinuirii, anterior pronunțării soluției față de militar după procedura de drept comun
Autor: Grigore-Florin Popescu

Considerații referitoare la data dispunerii arestării preventive în faza de urmărire penală
Autor: Nicolae Dodoacă

Unele aspecte teoretice și practice privind infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Autor: Dan Cristian Tătar

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN și REMUS JURJ

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Decizia nr. 18/2020 din 19 iunie 2020 – extras

Recurs în interesul legii. Măsura preventivă prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală. Interdicția inițierii ori suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice. Dizolvare și lichidare în procedura falimentului

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 102/2021 din 17 februarie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) și ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului – extras

Decizia Curții Constituționale a României nr. 81/2021 din 16 februarie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 teza a doua raportat la art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României – extras

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de ANTONIA-ELEONORA CONSTANTIN

Articolul 1 din Protocolul nr. 7. Garanții procedurale în cazul expulzării unor străini. Expulzare dispusă de o instanță pentru motive de securitate națională, pe baza informațiilor clasificate care nu au fost comunicate reclamantului. Lipsa unor garanții compensatorii suficiente. Lipsa unui examen din partea jurisdicțiilor naționale independente asupra necesității restrângerilor importante ale drepturilor procedurale ale reclamantului. Acestuia nu i-a fost comunicată nicio informație cu privire la comportamentul său concret susceptibil de a pune în pericol securitatea națională și cu privire la derularea momentelor importante ale procedurii. Încălcarea nu este compensată de faptul că restricțiile în discuție au fost dispuse de cele mai înalte autorități judiciare independente, întrucât nu s-a putut constata exercitarea în concret a puterilor ce le sunt recunoscute acestora de legea națională

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU

Trimitere preliminară – Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană – Actul privind condițiile de aderare la Uniune a Republicii Bulgaria și a României – Articolele 37 și 38 – Măsuri corespunzătoare – Mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției – Decizia 2006/928/CE – Natura și efectele juridice ale mecanismului de cooperare și de verificare și ale rapoartelor întocmite de comisie în temeiul acestuia – Stat de drept – Independența justiției – Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii europene – Legi și ordonanțe de urgență ale guvernului adoptate în România în cursul anilor 2018 și 2019 în domeniul organizării sistemului judiciar și al răspunderii judecătorilor – Numire interimară în funcțiile de conducere ale Inspecției Judiciare – Înființare în cadrul Ministerului Public a unei secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție – Răspundere patrimonială a statului și răspundere personală a judecătorilor pentru erori judiciare

DIN JURISPRUDENȚA CURȚILOR DE APEL – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Din practica Curții de Apel Suceava

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de TAMARA MANEA

Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII – Rubrică realizată de IRINEL ROTARIU

Dosarul Dominic Ongwen

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de REMUS JURJ

Legea nr. 55/2021 din 31 martie 2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Legea nr. 90/2021 din 19 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului

Legea nr. 101/2021 din 26 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Legea nr. 102/2021 din 26 aprilie 2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Legea nr. 113/2021 din 28 aprilie 2021 pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 130/2021 din 12 mai 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

VITRINA CĂRȚII JURIDICERubrică realizată de ALINA IOANA SZABÓ

Kovács Péter – Introducere în jurisprudența Curții Penale Internaționale. Recenzie

IN MEMORIAM

Gheorghe Mocuța – magistrat și profesor
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege_2021_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2021 was last modified: iulie 12th, 2021 by Costache Adrian

Căutare