REVISTA PRO LEGE NR. 2/2022

Recomandări

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

EDITORIAL

Despre ecocid
Autor: Ioana URSACHE

DOSAR

Executarea hotărârilor în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcări ale drepturilor fundamentale din cauza lipsei unei anchete adecvate și efective asupra faptelor de încălcare a drepturilor garantate de Convenție. Măsuri individuale pentru remedierea încălcărilor. Redeschiderea urmăririi penale sau revizuirea hotărârii prin care judecătorul de cameră preliminară a soluționat plângerea împotriva soluției procurorului de neurmărire penală sau netrimitere în judecată

Punerea în executare de către statul român a hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Soare împotriva României, cererea nr. 24329/2002, și Aftanache împotriva României, cererea nr. 999/2019
Autor: Daniela LOVIN

Infirmarea ordonanței de clasare în cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale într-o cauză în care judecătorul de cameră preliminară a respins plângerea contra soluției de clasare a procurorului. Cale procesuală: revizuirea încheierii judecătorului de cameră preliminară conform  art. 465 din Codul de procedură penală sau infirmarea soluției de clasare de către procurorul ierarhic superior și redeschiderea urmăririi penale în baza art. 335 din Codul de procedură penală
Autori: Reyhan MUSTAFA, Carmen DAMIAN

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Poate avea inteligența artificială capacitate penală?
Autor: Georgian-Marcel HUSTI

Principiul universalității în incriminarea infracțiunilor de genocid, crimelor de război, crimelor împotriva umanității
Autori: Irinel ROTARIU

Contradictorialitatea în faza de urmărire penală. Asistarea avocatului la efectuarea actelor de urmărire penală
Autor: Radu Bogdan CĂLIN

Clasarea cauzei in rem în cazul în care nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea
Autor: Vlad VRÂNCEANU

Prezumția de nevinovăție în accepțiunea Curții Europene a Drepturilor Omului
Autor: Dumitru-Vlad BRADEA

Eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei, în contextul pronunțării Deciziei Curții Constituționale a României nr. 22/2018
Autor: Ioan-Florentin ENE

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Oana CHICHERNEA

A. COMPLETELE PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII

Recurs în interesul legii. Cuantificarea diurnei cuvenite judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pe durata delegării sau detașării în altă localitate decât cea de domiciliu

B. SECȚIA PENALĂ

Recurs în casație admis. Cazul de recurs în casație prevăzut de   art. 438 pct. 8 din Codul de procedură penală. Încetarea procesului penal de către instanța de apel. Nelegalitate. Lipsa ordonanței de începere a urmăririi penale. Reluarea în cursul judecății a elementelor care fac obiectul procedurii de cameră preliminară. Încălcarea autorității de lucru judecat a hotărârii judecătorului de cameră preliminară

Plângere împotriva ordonanței de clasare dispusă față de procuror cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența judecătorului de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție

C. SECȚIA I CIVILĂ

Recurs. Privare nelegală de libertate. Încarcerare în vederea executării unei pedepse care a fost executată în străinătate. Stabilirea caracterului nelegal al privării de libertate a reclamantului prin însăși hotărârea instanței penale prin care a fost admisă contestația la executare

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 175 din 24 martie 2022 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

Decizia Curții Constituționale a României nr. 228 din 28 aprilie 2022 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic din legea pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

Decizia Curții Constituționale a României nr. 358 din 26 mai 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Răzvan-Horațiu RADU

Analiza hotărârii în cauza I.V.Ț. împotriva României. Dreptul unui minor la protejarea imaginii sale

Cauza Grzęda împotriva Poloniei. Lipsa accesului la instanță în cazul încetării înainte de termen a mandatului unui judecător, membru al Consiliului Național al Magistraturii

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de Cătălin-Andrei POPESCU

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a patra) în cauza C‑569/20 din 19 mai 2022. „Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Directiva (UE) 2016/343 – Articolul 8 – Dreptul de a fi prezent la proces – Informare cu privire la proces – Imposibilitatea de a localiza persoana suspectată sau acuzată în pofida eforturilor rezonabile depuse de autoritățile competente – Posibilitatea unui proces și a unei condamnări în lipsă – Articolul 9 – Dreptul la un nou proces sau la o altă cale de atac care să permită o reexaminare a fondului cauzei”

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de Tamara MANEA

Abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) și c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

IN MEMORIAM

Vladimir Stoica – procuror criminalist de excelență
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-2_2022

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2022 was last modified: iulie 12th, 2022 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare