REVISTA PRO LEGE NR. 2/2007

Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Cauzele justificative în dreptul penal
Autor: Mariana Boier

Infracțiunea de proxenetism și infracțiunile privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Autor: Liliana Arbureanu

Unele considerații privind admisibilitatea suspendării condiționate a executării pedepsei în caz de concurs de infracțiuni atunci când pedeapsa aplicată este închisoarea de 2 ani la care s-a adăugat și pedeapsa amenzii
Autor: Emil Butucianu

Prevenirea și combaterea flagelului drogurilor în România
Autor: Constantin Sima

Concurența neloială în lumina Legii nr. 11/1991
Autori: Ilie Pascu, Sorin Corlățeanu

O problemă practică în legătură cu aplicarea dispozițiilor art. 83 și art. 85 Cod penal
Autor: Mihai Andi Malaiu 

Dacă procurorul trebuie înștiințat despre data la care, în sala de consiliu, poate susține cererea sa prin care solicită judecătorului autorizarea sau prelungirea autorizării de interceptare și înregistrare a convorbirilor
Autor: Emil Butucianu

Protecția afacerilor prin instituirea secretului bancar și al instituțiilor de credit. Opozabilitatea secretului bancar față de autorități. Protecția secretului instituțiilor de credit în noul Cod penal și noua lege a instituțiilor de credit
Autor: Dabu Valerică

Cauzele care generează și condițiile care favorizează corupția, rezultate din activitatea Direcției Naționale Anticorupție – partea II
Autor: Dorin Ciuncan

Controverse

Subordonarea în cadrul Ministerului Public. Reguli și excepții
Autor: Liviu Popescu

Raporturile ierarhice în cadrul Ministerului Public 
Autor: Constantin Sima

Unele considerații privind limitele în care își exercită atribuțiile Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în raport de D.N.A. și D.I.I.C.O.T.
Autor: Ion Băcan

Atribuțiile Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de conducere a Direcției Naționale Anticorupție
Autor: Mirela Negruțiu

Soluționarea în recurs a laturii civile a procesului penal – partea II
Autor: Dinu Lăzărescu

2. Drept civil și procesual civil

Răspunderea civilă pentru fapta proprie cu referire la prejudiciul moral
Autor: Titus Duță

3. Drept comparat

Drept german
Autori: Claire Saas, Sebastian Trautmann

Drept italian
Autor: Marco Venturou

Drept polonez
Autor: Celina Nowac  

Ordinea publică și prostituția
Autor: Marie-Helene Renaut

Pro-Lege_2007_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2007 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare