REVISTA PRO LEGE NR. 2/2009

Analize, studii, comentarii

I. Drept penal și procesual penal

Considerații asupra controlului constituționalității legilor și ordonanțelor care nu mai sunt în vigoare
Autor: Liviu Popescu

Prelungirea dreptului de circulație de către procuror, în situația reținerii permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a acestuia
Autor: Claudiu Costinel Minea

Aplicarea prevederilor art. 2781 C.p.p în practica instanțelor judecătorești
Autor: Grațiela Prefac

Competența instanței de a se pronunța asupra plângerii de tergiversare a cercetărilor
Autor: Iulian Crăciunescu

Practică neunitară. Plângerea formulată împotriva ordonanței de scoatere de sub urmărire penală dată în temeiul art. 249 C.p.p. cu referire la art. 11 pct. 1 lit. b C.p.p., rap. la art. 10 lit. b1 C.p.p.
Autor: Liviu Popescu

Analiza infracțiunilor prevăzute în O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
Autor: Ion Ciucu

Consecințele nerespectării art. 264 C.p.p. Neregularități ale actului de sesizare. Aspecte din practica judiciară a Curții de Apel Târgu-Mureș
Autor: Gabriela Ghițu

Unele aspecte referitoare la legalitatea obținerii și administrării mijloacelor de probă în dovedirea infracțiunii prevăzută de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicată
Autor: Mariana Milășan

Relațiile dintre Parlamentul European, Europol și Eurojust în perioada 2004-2008 așa cum reies în rapoartele Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne
Autor: Meda Grama

Delincvența juvenilă
Autor: Kiss Alexandru

II. Drept civil și procesual civil

Aspecte din practica judiciară cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului față de care s-a luat măsura de protecție specială a plasamentului la asistent maternal profesionist
Autor: Cristiana Câmpeanu

Considerații teoretice privind calificarea juridică a acțiunii izvorâtă din săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 215 C.p. și art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ca fiind de natură civilă, comercială sau litigiu de muncă, atunci când este soluționată separat de procesul penal. Aspecte privind timbrajul unor astfel de acțiuni
Autor: Simona Ricu

III. Drept comparat

Privire comparativă asupra infracțiunii de „Distrugere” în Codul penal român și Codul penal suedez
Autor: Cristian Banea

IV. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Judecarea cauzei penale într-un termen rezonabil conform jurisprudenței CEDO
Autor: Mirela Arsenie  

V. Varia

Observații și propuneri la Pactul privind Justiția
Autor: Constantin Sima

Legea nr. LXXX din anul 1994 despre raporturile de serviciu și gestionarea datelor (traducere din limba maghiară)

Pro-Lege_2009_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2009 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare