REVISTA PRO LEGE NR. 2/2010

I. Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Acțiunea în despăgubire în cazul erorii judiciare în materie penală
Autori: Aurel Mascaș, Ioana Dudaș

Implicații practice ale principiului bunei credințe în dreptul penal
Autor: Marcela Pîrvu

Dublu standard? Aplicație
Autor: Liviu Popescu

Distincția dintre legile temporare și legile permanente; Decretul-lege nr. 24/1990
Autor: Constantin Sima

Considerații teoretice și practice privind latura obiectivă a infracțiunii de luare de mită
Autor: Gheorghe Stoian

Infracțiunea de „punere în circulație a unui autovehicul sau tramvai neînmatriculat/ neînregistrat ori cu numere false de înmatriculare” prev. de art. 85 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 195/2002. Noțiunile de autovehicul neînmatriculat/ neînregistrat și numere false de înmatriculare/înregistrare 
Autor: Claudiu Costinel Minea

Lacuna în dreptul penal
Autor: Otilia Micloșină

Recidivă post-condamnatorie și post-executorie – concurs de recidive; grațierea uneia din pedepsele primului termen al recidivei; tehnică juridică
Autori: Dumitra Vulcănescu, Andra Asănică

Dificultăți ivite în practica judiciară privind infracțiunile de tăieri ilegale de arbori
Autori: Gladiola Nicoleta Bugărin, Ricuța Adriana Papp

Controlul judecătoresc asupra soluțiilor adoptate de procuror cu privire la netrimiterea în judecată în contextul dispozițiilor art. 2781 alin. 3 și art. 2781 alin. 2 C.p.p. sub aspectul naturii juridice a termenelor procedurale
Autor: Mariana Ivaniuc

Considerații privind sesizarea instanței civile de către procuror în temeiul art. 245 alin. (1) lit. c1) C.p.p.
Autor: Mihaela Laura Pamfil

Traficul de țigări. Infracțiune sau contravenție?
Autor: George Octavian Ciobîcă

Pluralitatea constituită de infractori în reglementarea legii penale în vigoare și a noului Cod penal. Elemente de drept comparat
Autori: Ilie Pascu, Sorin Corlățeanu

2. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Rolul procurorului într-un proces echitabil
Autor: Mirela Voinea

Protecția conferită de art. 1 din Protocolul 1 la CEDO bunurilor în accepțiunea speranței legitime – aspecte practice –
Autor: Valeriu Iulian Chihaia

3. Varia

O nouă viziune asupra facilităților fiscale acordate parcurilor industriale, științifice și tehnologice, în temeiul dispozițiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, din perspectiva reglementărilor naționale și comunitare privind acordarea și monitorizarea ajutorului de stat
Autor: Antonia Eleonora Constantin

II. Jurisprudență

Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul II 2009 în materie penală
Autor: Daniela Moraru

Pro-Lege_2010_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2010 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare