REVISTA PRO LEGE NR. 2/2011

I. Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Aspecte actuale din practica parchetelor
Autor: Aurelian Mihăilă

Concursul între infracțiunea de ultraj și infracțiunea de sfidare a organelor judiciare
Autor: Constantin Sima

Probleme de practică neunitară în soluționarea cauzelor privind infracțiuni silvice
Autor: Alexandra Mihai

Valorificarea în planul soluțiilor adoptate în cazul infracțiunii de ucidere din culpă a concluziilor unei expertize criminalistice sau, după caz, a unei expertize tehnice auto
Autor: Ion Bunescu

2.  Drept civil și procesual civil

Considerații asupra propunerilor de modificare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopțiilor
Autor: Antonia Eleonora Constantin

3. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Incidența hotărârilor CEDO asupra soluțiilor de netrimitere în judecată
Autor: Liviu Popescu

Jurisprudența recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului
Autor: Mariana Ghimbășanu

4. Varia

Răspunderea disciplinară, componentă a statutului magistraților
Autor: Liviu Popescu

Transparența actului de justiție. relații publice. Relații cu mass-media. Particularități la nivelul parchetelor
Autor: Gabriela Ilie

II. Jurisprudență

Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul II 2010 în materie penală
Autor: Daniela Moraru 

Pro-Lege_2011_2

REVISTA PRO LEGE NR. 2/2011 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare