REVISTA PRO LEGE NR. 3/1995

I. STUDII

Elena Boroi, Trăsături caracteristice ale Ministerului Public

Mândru Iancu, Aplicarea dispozițiilor art. 18/1 C. pen.

Virgil Pop, Măsura ridicării de obiecte și măsura asigurătorie a sechestrului. Prezentare comparativă

Constantin Sima, Măsurile de siguranță – probleme controversate din practica judiciară

Ion Doltu, Rolul procurorului în prima fază a procesului penal, cu privire la respectarea normelor procesual penale care asigură și garantează dreptul la apărare al învinuitului și inculpatului

Ion Dumitru, Obligativitatea asistenței juridice în cazul când învinuitul este reținut

Ioan Lascu, Reclamația prealabilă la autoritatea administrativă emitentă, în cadrul contenciosului administrativ

II DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

III PRACTICA JUDICIARĂ

Practica judiciară penală a Curții Supreme de Justiție

Practica judiciară penală a Curții de Apel Galați

Practica judiciară civilă a Curții Supreme de Justiție, în compunerea prevăzută de art. 39 alin. 2 și 3 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 58/1968

Practica judiciară civilă a Curții Supreme de Justiție

Practica judiciară comercială a Curții Supreme de Justiție

Practica de contencios administrativ a Curții Supreme de Justiție

Jurisprudența Înaltei Curți de Casație, Secțiunea a II-a și a Secțiilor unite, în materie penală

IV COMENTARII

Traian Ranga, Întreruperea executării pedepsei închisorii pentru motive de boală

Vasile Păvăleanu, Practica Tribunalului Suceava în cazul infracțiunilor de omor calificat și de omor deosebit de grav

Dorin Ciuncan, Încadrarea juridică dată faptei de a falsifica un cec de decontare cu limită de sumă sau de a emite o filă cec cu depășirea disponibilului

Dorin Ciuncan, Falsificarea unui lingou străin din aur

Ioan Lascu, Acordarea de daune morale în cazul săvârșirii infracțiunilor de viol și de incest

Tiberiu Medeanu, Legalitatea luării măsurii preventive de către procurorul delegat să efectueze urmărirea penală

Aurel Botezan, Suciu Dănilă, Durata arestării inculpatului după reluare, în caz de redeschidere a urmăririi penale

C. Bădălău, Florica Radovan, Recurs declarat împotriva deciziei pronunțate de tribunal. Inaplicabilitatea dispozițiilor art. 385/1 alin. ultim C.proc.pen.

V VARIA

Virgil Constantin Ivan, Congresul al IX-lea al O.N.U. pentru Prevenirea Crimei și Tratamentul Delicvenților

Informații Index al actelor normative uzuale publicate în perioada 1 septembrie 1994 – 31 decembrie 1994

PL3_1995

REVISTA PRO LEGE NR. 3/1995 was last modified: iunie 20th, 2019 by Costache Adrian

Căutare