REVISTA PRO LEGE NR. 3/1997

I. STUDII

I. Alexandru Crișan, Simeon Murgu, Ministerul Public, parte integrantă a autorității judecătorești

II. Constantin Virgil Ivan, Instituția procurorului – independență – responsabilitate

III. Virgil Pop, Legea Procuraturii din Republica Austria

Vasile Păvăleanu, Efectul suspensiv al recursului în cazul măsurilor preventive

Dorin Ciuncan, Nominalizarea participării procurorului în completul de judecată

Ion Dumitru, Participarea obligatorie a procurorului la judecarea în primă instanță a cauzelor penale, la tribunale și curți de apel

II CONTROVERSA

Marin Susman, Capsele genofix – muniție sau materii explozive

Dorin Octavian, Definirea scuterelor și motoretelor drept autovehicule

Ion Dumitru, Vechimea în muncă în raport cu timpul lucrat în Republica Moldova

III DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

IV JURISPRUDENȚA

Jurisprudența Curții Supreme de Justiție în materie penală

Jurisprudența Curții Supreme de Justiție în materie de contencios administrativ comercială

Jurisprudența Curții Supreme de Justiție în materie civilă

Jurisprudența Curții Supreme de Justiție în materie comercială

Sinteza recursului în anulare în materie penală declarate în anul 1996

V COMENTARII

Ioan Lascu, Circumstanțele reale și personale. Modul de răsfrângere a lor asupra participanților. Faptul că unul dintre participanții la comiterea unei fapte penale este frate cu autorul principal constituie o circumstanță personală care-i profită numai lui, nu și celorlalți participanți

Radu D. Lupașcu, Din nou despre aplicarea pedepsei în cazul concursului între circumstanțele atenuante și starea de recidivă

Aurel Botezan, Punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă a inculpatului prin rechizitoriu fără ascultarea acestuia, deși nu s-a aflat în vreuna din excepțiile prevăzute de art. 150 alin. 1 C. pen. Dacă o asemenea împrejurare poate constitui temei al restituirii cauzei la procuror în conformitate cu art. 333 C.proc.pen. pentru refacerea urmăririi penale

VI VARIA

Antoaneta Popescu, Sinteză a deciziilor pronunțate de C.E.D.H. în anul 1996

Index legislativ uzual 1 ianuarie 1997 – 31 martie 1997

PL3_1997

REVISTA PRO LEGE NR. 3/1997 was last modified: iunie 21st, 2019 by Costache Adrian

Căutare