REVISTA PRO LEGE NR. 3/1999

I. STUDII

Alexandru Țuculeanu, Garanțiile constituționale ale libertății individuale

Ovidiu Miclea, Condițiile tentativei

Ion Șipoteanu, Calculul termenului de reabilitare judecătorească a condamnatului a cărui pedeapsă a fost redusă conform Decretului nr. 11/1998

Luise Rusu, Studiu comparativ asupra infracțiunilor de tulburare de posesie prevăzute în art. 220 c.pen. și în art. 108 din Legea fondului funciar

Dorin Ciuncan, Răspunderea juridică a comisionarilor în vamă

Anca Jurma, Evaziune fiscală. Comparație între infracțiunea prevăzută în art. 13 din Legea nr. 87/1994 și contravenția prevăzută în art. 17 lit. b) din aceeași lege

Ion Marița, Asemănări și deosebiri în reglementarea activității de cercetare desfășurată de societățile bancare rezultate din compararea dispozițiilor legilor nr. 33/1991 și nr. 58/1998

Dorin Ciuncan, Valoarea probantă legală

Adrian Ștefan Tulbure, Autoritatea lucrului judecat în procesul penal

II CONTROVERSA

Ioan Amarie, Latura subiectivă a infracțiunii de furt. Însușirea lucrului pentru a determina partea vătămată la o anumită conduită

Virgil Ilie Jurcă, O propunere de lege ferenda în legătură cu modificarea sau completarea art. 88 din Codul penal

Ioan Burlacu, Câteva considerații asupra legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor

Dorin Ciuncan, Încadrarea juridică a tâlhăriei săvârșite într-o locuință sau în dependințe ale acesteia

III DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

IV JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Jurisprudența penală

Jurisprudența civilă

Jurisprudența de contencios administrativ

V COMENTARII

Ion Retca, Consecințele condamnării comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita această profesie

Virgil Ilie Jurcă, Consimțământul tacit la încorporare pentru îndeplinirea serviciului militar în termen

Codrin Horațiu Miron, Organul căruia i se adresează plângerea prealabilă și competența de soluționare a ei în cazul infracțiunii de furt între soți care a produs consecințe deosebit de grave prevăzute în art. 210 C.pen. raporta la art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 3 C.pen.

VI VARIA

Vasile Păvăleanu, Responsabilitatea penală a persoanelor morale în noul cod penal francez

Titi Stoenică, Silviu Gabriel Barbu, Organizarea și funcționarea justiției militare în România. Privire comparativă cu sistemul justiției militare ungare

PL3_1999

REVISTA PRO LEGE NR. 3/1999 was last modified: iunie 25th, 2019 by Costache Adrian

Căutare