REVISTA PRO LEGE NR. 3/2002

Sinteza privind activitatea Ministerului Public în semestrul I 2002

George Antoniu, Un nou pas pe calea reformei penale

ANTEPROIECT CODUL PENAL

Angela Nicolae, Procurorul european

Anca Jurma, Spălarea banilor și procedura semnalării operațiunilor financiare suspecte în legislația italiană

Maria Nemoianu, Considerații cu privire la actele de terorism incriminate prin Ordonanța de Urgență nr. 141/2001

C. Păun, Unele considerații privind conceptele juridice și reglementările existente pe plan internațional în domeniul criminalității informatice

Gheorghe Viorel Roibu, Recidiva o problemă permanentă

Tiberiu Medeanu, Adina Velescu, Traficul de influență. Dinamica și efectele confiscării foloaselor

Lascu Ion, Extrădarea și condițiile extrădării

Ion Pitulescu, Terorismul în legislația penală din România

Ion Retca, Procurorii competenți în procedura extrădării

Alexandru Țuculeanu, Deosebirea dintre măsura administrativă prevăzută de art. 31 din Legea nr. 218/2002 – privind organizarea și funcționarea poliției române – și măsura preventivă prevăzută de art. 143 din Codul de procedură penală

Kibedi Katalin Barbara, Dificultățile actului de justiție în lumea contemporană

Victor Nicolcescu, Ultraj. Medic, subiect pasiv al infracțiunii

Aurelia Popa, Considerații cu privire la dreptul succesorilor foștilor proprietari ai imobilelor preluate de stat în mod abuziv de a solicita restituirea acestora, în temeiul Legii nr. 10/2002

Romul Petru Vonica, Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

Alexandru Țuculeanu, Arestarea unei persoane în cursul procedurii de extrădare

Ilie Pascu, Legitima apărare în noua reglementare

V JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Secția penală

Secția civilă

Secția de contencios administrativ

Pro-Lege_2002_3

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2002 was last modified: iulie 1st, 2019 by Costache Adrian

Căutare