REVISTA PRO LEGE NR. 3/2018

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins.

Editorial

Despre mit, ca fundament al credinței în justiție
Autor: Simona Frolu 

Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Analize

Avocatul – subiect activ al infracțiunilor de corupție
Autor: Vasile Ioniță, Gheorghe Ivan

Finanțarea terorismului – teorie și practică judiciară
Autor: Remus Jurj-Tudoran

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor în varianta asimilată acestei infracțiuni
Autor: Mircea Petrescu

Ultrajul, în special prin insultă – act de subminare a autorității de stat
Autor: Viorel-Florin Șerban, Valeriu Iordache

Ordinul european de anchetă. Aspecte teoretice și practice privind procedura de emitere și executare
Autor: Daniela Dediu

Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale
Autor: Mari-Claudia Ivan

Independența procurorului versus subordonarea ierarhică. Considerente de doctrină juridică – infirmarea soluției
Autor: Simona Rusu

Admisibilitatea cererilor de stabilire pe cale judiciară a ratei dobânzii în cazul împrumuturilor acordate într-o monedă străină (CHF/Euro)
Autor: Diana Berlic

Sinteze teoretice de practică judecătorească

Sinteză teoretică de practică judecătorească cu privire la confiscarea extinsă – Rubrică realizată de Augustin Lazăr, Cornelia-Adriana Șandru, Gheorghe Ivan

Confiscarea extinsă numai pentru fapte săvârșite, bunuri dobândite și cheltuieli efectuate după intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012. Neluarea în considerare a veniturilor declarate după formularea acuzației. Cheltuieli stabilite prin estimare

Confiscarea specială, și nu confiscarea extinsă. Nestabilire prin acordul de recunoaștere a vinovăției

Confiscarea extinsă. Preexistența unei hotărâri de condamnare. Contractul de împrumut încheiat între rude sau prieteni

Confiscarea extinsă. Necesitatea existenței unor probe indubitabile

Practică judiciară în materie civilă: probleme de drept controversate în cauzele privind regimul străinilor – Rubrică realizată de Liviu Drăgănescu

Luarea măsurii de declarare ca indezirabil a unui străin, în temeiul art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, pentru considerente de securitate națională, în situația în care returnarea străinului se dispune  într-un stat în care viața acestuia este pusă în pericol. Incidența în cauză a dispozițiilor art. 2, art. 3 și art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a dispoziților art. 1 din Protocolul nr. 7 adițional la această convenție

Din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Revocarea liberării condiționate. Recalcularea restului de pedeapsă rămas neexecutat potrivit dispozițiilor referitoare la compensare în ipoteza cazării în condiții necorespunzătoare. Admisibilitate

Din jurisprudența Curții Constituționale a României  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”. Neconstituționalitate

Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii-predicat. Neconstituționalitate

Detenția la domiciliu. Neconstituționalitate

Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Libertatea de exprimare. Dezvăluirea unor informații cu caracter de secret militar în contextul unei investigații jurnalistice

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene  Rubrică realizată de Remus Jurj-Tudoran

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C-268/17 (25 iulie 2018). Cooperare judiciară în materie penală. Mandatul european de arestare. Principiul ne bis in idem. Persoană căutată care a avut calitatea de martor într-o procedură anterioară referitoare la aceleași fapte. Emiterea mai multor mandate europene de arestare împotriva aceleiași persoane

Din jurisprudența curților de apel – Rubrică realizată de Gheorghe Ivan
Practica judiciară a Curții de Apel Oradea pe anul 2015, în materie penală 

Infracțiune privitoare la regimul cecului, precum și aceea de înșelăciune prin emitere de cecuri și bilete la ordin fără acoperire în formă continuată. Lipsa laturii subiective. Achitare

Lovirea sau alte violențe. Analogia ca modalitate de stabilire a legii penale mai favorabile. Împăcarea. Nesoluționarea acțiunii civile

Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi. Aplicare obligatorie

Concursul de infracțiuni. Calculul sporului

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în condițiile în care aceasta fusese anulată

Înșelăciunea în formă continuată – data săvârșirii. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, și nu revocarea acesteia

Luarea de mită – Acceptare tacită a promisiunii unor foloase necuvenite. Achitare – insuficiența unicei probe în acuzare: înregistrarea audio/video

Momentul până la care se poate încheia acordul de mediere. Greșita individualizare a pedepsei amenzii. Revocarea liberării condiționate în cazul condamnării la pedeapsa amenzii pentru o nouă infracțiune

Actualități legislative  Rubrică realizată de Gheorghe Ivan

Nerespectarea regimului precursorilor de droguri. O nouă formă a acestei infracțiuni

Judecătorii Curții Constituționale a României. Noi măsuri de protecție în materie procesual penală

Varia

Audience solennelle de rentrée 2009
Autor: Patrice Davost

Ședința solemnă de început de an 2009
Autor: Patrice Davost

Restituiri  Rubrică realizată de Simona Frolu

Natura și întinderea răspunderii medicului (,,Pandectele Române”, Partea a IV-a, 1931)
Autor: Radu M. Goruneanu

In memoriam

Stelian Ovidius Păun, procuror
Autor: Ilie Picioruș

Vitrina cărții juridice  Rubrică realizată de Simona Frolu

Pro-Lege_2018_3

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2018 was last modified: octombrie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare