REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2003

Ilie Botoș, The strategy for a functional reform of the Romanian Public Ministry

Alexandru Țuculeanu, Modificările aduse Codului de procedură penală în privința arestării preventive în cursul urmăririi penale  – I

ANALIZE, STUDII, COMENTARII

Alic Saiciuc, Plângerea împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procuror

Conf.univ.dr. Dabu Valerică, Reflecții privind unele modificări aduse Legii nr. 87/1994, prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Ilie Pascu, Gestionarea frauduloasă și delapidarea. Aspecte comune și specifice

Ion Ristea, Aspecte privind calcularea termenelor în cazul măsurii arestării preventive

Ioan Lascu, Răspunderea penală a persoanei juridice

Conf.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Spațiul judiciar european

Cucoș Camelia, Radu Eugen Viorel, Recidiva în cazul infracțiunilor silvice săvârșite sub forma a două contravenții silvice în intervale de 2 ani

Constantin Ilaș, Practica de casare a Curții de Apel Iași, în semestrul I – 2003 – în materie penală

Dr. Constantin Sima, Abrogarea unei infracțiuni în condițiile în care mai este prevăzută în alte două acte normative

5 ani fără VASILE PAPADOPOL

Nicolae Lupulescu, Extrădarea în Uniunea Europeană

Liviu Popescu, Puterea de instrucțiune și de injoncțiune a procurorului ierarhic superior

Cristina Nicoară, Prorogarea competenței materiale specifică Ministerului Public

JURISPRUDENȚA CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Secția penală

Secția civilă

Pro-Lege_2003_3-4

REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2003 was last modified: iulie 3rd, 2019 by Costache Adrian

Căutare