REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2022

Recomandări

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins și poate fi descărcată în format .pdf

EDITORIAL

Justiție și reformă în vreme de război
Autor: Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Stop-cadru al instituției întreruperii cursului prescripției răspunderii penale, la intersecția dintre principiile doctrinei clasice și jurisprudența Curții Constituționale
Autor: Oana CHICHERNEA

Audierea martorului cu identitate protejată – succinte considerații teoretice
Autor: Aurelian Mirel TOADER

Legalitatea probelor efectuate prin delegare – aspecte teoretice și practice
Autor: Ionuț-Cristian NEAGU

Noțiunea de constrângere. Comparație între dreptul penal român și standardul impus în dreptul internațional penal prin Statutul de la Roma
Autor: Cătălin CONSTANTINESCU-MĂRUNȚEL

Unele considerații teoretice și practice cu privire la contestația la executare în procedura penală din România
Autor: Alexandra Delia SABĂU

Considerații privind competența instanțelor și parchetelor militare în raport de calitatea de militar
Autor: Irinel ROTARIU

Considerații privind infracțiunea de fals în declarații în contextul îndeplinirii formalităților necesare pentru stabilirea domiciliului
Autor: Dragoș-Nicolae DUMITRU

Analiza de ansamblu a Legii nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (I)
Autori: Ioana URSACHE, Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Examen comparativ al condițiilor de admisibilitate a mecanismelor de unificare a practicii judiciare în procedura civilă – recurs în interesul legii și hotărâre preliminară
Autori: Luminița NICOLESCU, Ruxandra-Paula RĂILEANU

Succintă prezentare a recomandărilor celui de-al treilea raport al Comitetului părților la Convenția Consiliului Europei împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzurilor Sexuale, asupra implementării Convenției de la Lanzarote
Autor: Ioana URSACHE

Identificarea hotărârilor judecătorești nelegale neatacate de procuror și analizarea soluțiilor de achitare, restituire și trimitere, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, în perioada 2017-2022
Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Oana CHICHERNEA

A. COMPLETELE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Sesizare pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Conducerea interimară a inspecției judiciare. Vid legislativ. Adoptarea de către guvern a unei ordonanțe de urgență prin care s-a reglementat procedura de asigurare a interimatului. Distincție față de numirea în funcție efectuată direct de către executiv. Situație extraordinară a cărei reglementare nu putea fi amânată. Analiza cauzei în raport cu elementele de interpretare a dreptului Uniunii Europene rezultate din jurisprudența CJUE

B. SECȚIA PENALĂ

Cerere de extrădare pasivă formulată de Federația Rusă. Persoană extrădabilă, cetățean al Federației Ruse și al Republicii Moldova, aflat pe teritoriul României. Motiv facultativ de refuz al extrădării prevăzut de art. 22 alin. 2 din Legea nr. 302/2004. Caracter sistemic al încălcării drepturilor fundamentale ale omului în statul solicitant. Predare susceptibilă să aibă consecințe de o gravitate deosebită asupra persoanei extrădabile. Respingerea cererii de extrădare

C. SECȚIA I CIVILĂ

Cerere pentru emiterea unui ordin de protecție ulterior confirmării ordinului de protecție provizoriu. Competență teritorială

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI – Rubrică realizată de Aurelian-Constantin MIHĂILĂ

Decizia Curții Constituționale a României nr. 708 din 28 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (2) și ale art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma ”cifra de afaceri” din Codul penal

Decizia Curții Constituționale a României nr. 363 din 8 iunie 2022 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Răzvan-Horațiu RADU

Art. 8 din Convenție. Dreptul la viață privată. Obligații pozitive. Deficiențe importante în ceea ce privește investigarea penală a faptelor reclamate de hărțuire sexuală la locul de muncă. Eșecul în ceea ce privește protejarea integrității reclamantei. Neîndeplinirea de către stat a obligației de a lua măsuri de protecție împotriva victimizării secundare

Cauza Kavala împotriva Turciei. Sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pentru neexecutarea hotărârilor Curții

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia) în cauzele conexate C-273/20 și C-355/2020 din 1 august 2022. ,,Trimitere preliminară – Spațiu de libertate, securitate și justiție – Politica de imigrare – Dreptul la reunificarea familiei – Directiva 2003/86/EC – Articolul 10(3)(a) – Articolul 16(1)(b) – Conceptul de ,,copil minorˮ – Conceptul de ,,relație de familie realăˮ – Adult care solicită reunificarea familiei cu un minor care a obținut statutul de refugiat – Data relevantă pentru stabilirea calității de minorˮ

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de Tamara MANEA

Abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) și i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII –Rubrică realizată de Irinel ROTARIU

Mecanismul internațional rezidual pentru tribunalele penale internaționale: condamnarea unor persoane pentru obținerea de mărturii mincinoase și dispreț față de realizarea actului de justiție într-o cauză de competența Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

VARIA

Aspecte de ordin practic privind combaterea spălării banilor, așa cum au fost surprinse în raportul elaborat în octombrie 2022 de către Agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală (Eurojust)
Autor: Gabriel PETRACHE

IN MEMORIAM

Vasile Greblea – procuror criminalist de excelență
Autor: Ilie Picioruș

Pro-Lege-3-4_2022

REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2022 was last modified: decembrie 20th, 2022 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare