REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2023

Recomandări

(!) Revista în formatul tipărit se află în josul paginii, după cuprins și poate fi descărcată în format .pdf

EDITORIAL

70 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Quo vadis?
Autor: Răzvan-Horațiu RADU

STUDII ARTICOLE – DISCUȚII – COMENTARII – ANALIZE

Managementul parchetelor de pe lângă judecătorii în situația absenței sau a imposibilității exercitării funcției de către prim-procuror
Autor: Tamara MANEA

Unele reflecții cu privire la infracțiunea de pornografie infantilă, prevăzută de art. 374 alin. (11) Cod penal
Autor: Bogdan NICULESCU

Pedeapsa complementară a degradării militare
Autor: Irinel ROTARIU

Articolul 250 din Codul penal român. Infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos
Autor: Dan Cristian TĂTAR

DIN JURISPRUDENȚA CIVILĂ A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN și Oana CHICHERNEA

A. SECȚIA I CIVILĂ

Acțiune în răspundere civilă delictuală. Eroare judiciară. Răspunderea patrimonială a statului român. Caracterul special al reglementării față de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

B. COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

Sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile. Inadmisibilitate. Ordin de protecție. Revocare. Durata maximă a ordinului de protecție. Durata termenului de apel

C. COMPLETUL PENTRU SOLUȚIONAREA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII

Recidiva internațională. Recunoașterea hotărârii judecătorești străine de condamnare exclusiv pe cale incidentală. Efecte. Imposibilitatea aplicării regimului sancționator al recidivei postcondamnatorii ce implică o contopire cu pedeapsa aplicată prin hotărârea străină

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI – Rubrică realizată de Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Art. 8 din Convenție. Viață privată. Obligații pozitive. Copil născut în străinătate dintr-o gestație pentru altul (GPA). Stabilirea legăturii de filiație față de părinții de intenție. Încălcarea justului echilibru ce trebuie să existe între interesele aflate în discuție și, în special, a cerințelor de celeritate și eficiență în acord cu interesul superior al copilului. Incertitudinea juridică asupra filiației copilului. Necesitatea asigurării unui rezultat „rapid” și „eficient” în conformitate cu interesul superior al copilului în ceea ce privește stabilirea legăturii de filiație între părintele biologic și copilul născut în străinătate prin GPA. Abordare diferită în privința tatălui biologic și a mamei de intenție. Imposibilitate generală și absolută de recunoaștere a legăturii de maternitate. Posibilitatea recunoașterii acestei legături prin adopție

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – Rubrică realizată de Cătălin-Andrei POPESCU

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Camera a cincea) în cauza C‑333/22 din 16 noiembrie 2023. „Trimitere preliminară – Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva (UE) 2016/680 – Articolul 17 – Exercitarea drepturilor de către persoana vizată prin intermediul autorității de supraveghere – Verificarea legalității prelucrării datelor – Articolul 17 alineatul (3) – Obligația minimă de informare a persoanei vizate – Conținut – Validitate – Articolul 53 – Dreptul de a exercita o cale de atac judiciară efectivă împotriva autorității de supraveghere – Noțiunea de «decizie obligatorie din punct de vedere juridic» – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 8 alineatul (3) – Controlul unei autorități independente – Articolul 47 – Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă”

DIN JURISPRUDENȚA PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A MAGISTRAȚILOR – Rubrică realizată de Tamara MANEA

Abaterile disciplinare prevăzute de art. 99 lit. j) și m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Jurisprudență

DIN JURISPRUDENȚA CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE ȘI INFRACȚIUNI CONTRA UMANITĂȚII –Rubrică realizată de Irinel ROTARIU

Convenția Ljubljana-Haga privind cooperarea internațională în cercetarea și urmărirea penală a crimelor de genocid, crimelor împotriva umanității, crimelor de război și a altor crime internaționale

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE – Rubrică realizată de Remus JURJ

MEMORIE INSTITUȚIONALĂ – Rubrică realizată de Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

Decorație poloneză conferită în 1937 Președintelui Secției a II-a a Curții de Apel din București

Pro-Lege-3-4_2023

REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2023 was last modified: mai 14th, 2024 by Costache Adrian

Recomandări

Căutare