REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2011

I. Analize, studii, comentarii

1. Drept penal și procesual penal

Unele discuții privind recursul în procesul penal
Autor: Victor Nicolcescu

Efectul devolutiv al apelului când hotărârea primei instanțe a fost pronunțată în procedură simplificată prevăzută de art. 3201 din Codul de procedură penală
Autor: Pompilia Stîrcu

Titularii cererii de reabilitare și termenele de reabilitare în noua legislație penală
Autor: Gheorghe Graure

Discuții cu privire la întinderea revizuirii. Aspecte teoretice și practice
Autor: Gabriela Ilie

Părăsirea locului accidentului. Eliminarea condiției referitoare la numărul de zile de îngrijiri medicale
Autor: Dan Cristian Tătar

Principiile extrădării ca instituție a dreptului penal român
Autor: Dragoș Cristian Cerăceanu

Metodologia investigării infracțiunilor de evaziune fiscală
Autor: Ioan-Adrian Alexe

2. Drept civil și procesual civil

Răspunderea civilă a serviciilor de procuratură și răspunderea civilă individuală a procurorilor pentru prejudiciile cauzate de erorile judiciare
Autor: Nicoleta Ștefanov

3. Jurisprudența C.E.D.O. – studii și comentarii

Limitări ale drepturilor garantate de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Autor: Valeria Gherman

4. Varia

Aspecte teoretice și practice privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările ulterioare
Autor: Silvia Mihaela Daneliuc

Drept și libertate. Importanța diferențierii între drept și libertate
Autori: Valerică Dabu, Remus Borza

Principalele modificări aduse Codului de procedură civilă și Legii nr. 304/2004 prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
Autor: Rodica Bratu

II. Jurisprudență

Hotărârea din 17 Noiembrie 2011 pronunțată de Curtea Europeană de Justiție în cauza C-327/10 Hypotečni Banka vs. Udo Mike Lindner. Interpretarea art. 81 TFUE, art. 16 alin. (2), art. 17 pct. 3 și art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 și art. 6 alin. (1) din Directiva 93(13) CEE a Consiliului din 5 Aprilie 1993
Autor: Antonia Eleonora Constantin

Pro-Lege_2011_3-4

REVISTA PRO LEGE NR. 3-4/2011 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare