REVISTA PRO LEGE NR. 3/2005

I. ANALIZE, STUDII, COMENTARII

Gabriela Ghiță, Contrafacerile. I. Factori favorizanți și efecte. II. Tehnici și metode de combatere a contrafacerilor

Ioan Lascu, Condiții generale ale măsurilor de siguranță reglementate în noul Cod penal

Petre Dungan, Considerații privind criminalitatea organizată. Reglementări naționale

Constantin Sima, Interpretarea art. 160h alin. 1 C.p.p. în vederea luării măsurii arestării preventive față de minorul cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani

Simona Brădiceanu, Legalitatea luării măsurii arestării preventive față de minorul cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani

Doina Armean, Legalitatea luării măsurii arestării preventive față de minorul cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani

Tiberiu Medeanu, Tortura în viziunea jurisprudenței și doctrinei juridice

Valeriu Petrovici, Numirea managerilor publici în cadrul Ministerului Public – obligație instituită prin lege

Nicolae Lupulescu, Cercetarea medico-legală la fața locului a urmelor biologice

Liviu Popescu, Asigurarea magistraților pentru viață, sănătate și bunuri conform art.77 din Legea nr. 303/2004

Valeriu Petrovici, Interpretarea art. 77 alin. 1 din Legea nr.303/2004 în ceea ce privește asigurarea magistraților pentru risc profesional, viață, sănătate și bunuri

Verginica Simionescu, Interpretarea art.100 din Legea nr.92/1992, privind asigurarea magistraților pentru viață, sănătate și bunuri

Dorin Ciuncan, Plângerea contra soluțiilor procurorului șef. Suportarea cheltuielilor judiciare

Constantin Sima, Condițiile numirii managerilor publici în cadrul Ministerului Public

Simona Brădiceanu, Încadrarea fără concurs în cadrul Ministerului Public a managerilor publici

Liviu Popescu, Acordarea sporului de 40% procurorilor promovați pe loc la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dorinel Oancea, Încadrarea juridică a faptelor de încheiere a unor contracte de leasing formale în scopul de a beneficia de facilitățile vamale oferite pentru aceste operațiuni

Dorin Ciuncan, Noțiunea de ordine publică în înțelesul art. 148 lit. h) din codul de procedură penală

Simona Brădiceanu, Mandatul de arestare european

Liviu Popescu, Despre preluarea unor anumite cauze

Valeriu Petrovici, Încadrarea juridică a faptei cetățenilor străini care tranzitează teritoriul României cu un autoturism achiziționat în străinătate, ale cărui numere de înmatriculare au expirat

Simona Brădiceanu, Fapta cetățenilor străini care tranzitează teritoriul României cu un autoturism achiziționat în străinătate ale cărui numere de înmatriculare au expirat

Dorinel Oancea, Controverse privind aplicarea art.77 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 și a art.31 alin.3 din H.G. nr.85/2003 în ipoteze particulare privind pe făptuitorii cetățeni străini

Valeriu Petrovici, Condițiile de numire în funcția de manager economic

Sandu Marcel, Discuții privind  carențele  reglementării infracțiunii  de  abuz  în  serviciu prin  îngrădirea unor  drepturi

I. Băcan, Unele aspecte privind exercitarea de către procuror a recursului în interesul legii în cauzele penale

Robert M. Cazanciuc, Colecta publică

Cristina Nicoară, Studiu privind necesitatea înființării, în mod obligatoriu a tuturor tribunalelor specializate pentru minori și familie – comparație între reglementările vechi și noi ale Legii nr. 304/2004

 *  *  * Recursuri în interesul legii

II. JURISPRUDENȚA ÎNALȚEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Secția penală

Secția civilă

Secția contencios-administrativ

Secția comercială

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2005 was last modified: iulie 3rd, 2019 by Costache Adrian

Căutare