REVISTA PRO LEGE NR. 3/2007

Analize, studii, comentarii

I. Drept penal și procesual penal

Criminalitatea contra patrimoniului cultural național în România
Autor: Augustin Lazăr 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la libertate și siguranță (art. 5)
Autor: Cornel Herlea

Infracțiuni de evaziune fiscală, prevăzute în Legea nr. 241/2005
Autor: Veronica Dumitrache 

Curtea Europeană de Justiție. Rol și atribuții. Organizarea Curții de Justiție a Comunității Europene. Procedura hotărârii comunitare
Autori: Vasile Luha, Mihaela Rodica Chicea

Procedura urmăririi penale în cauzele cu minori (capitolul I și II)
Autor: Ioan Cârlan 

Înțelesul noțiunii de „procuror superior comun” prin  prisma dispozițiilor legale  care reglementează conflictul de competență
Autor: Simona Brădiceanu 

Imunitatea Președintelui României
Autor: Constantin Sima

Investirea instanței de către procuror
Autor: Valeriu Petrovici

Controverse

Acte de urmărire penală. Delimitare în sistemul art. 278 C.p.p. Aplicație: amenda judiciară
Autor: Liviu Popescu

Inadmisibilitatea plângerii formulate conform art. 275 – 278 C.p. împotriva ordonanței procurorului de aplicare a amenzii judiciare
Autor: Valeriu Petrovici

2. Drept civil și procesual civil

Dreptul la sporul de vechime în muncă. Suprimarea unui drept. Ordonanță a guvernului neconstituțională și abrogată. Inadmisibilitatea excepției de neconstituționalitate. Competența instanței de a constata neconstituționalitatea unei ordonanței abrogate și a soluționa litigiul
Autori: Valerică Dabu,  Remus Adrian Borza

3. Drept comparat

Prezența Ministerului Public în domeniul penitenciar în dreptul comparat cu o notă de Daniela Brița
Autor: Jose Luis de Castro Antonio

Argumentul suveranității în contestarea mandatului de arestare european  
Autori: Michal Krolikowski, Malgorzata Znojec

Integrarea drepturilor europene în dreptul britanic  
Autori: J.R. Spencer, Nicola Padfield

Pro-Lege_2007_3

REVISTA PRO LEGE NR. 3/2007 was last modified: martie 15th, 2019 by Costache Adrian

Căutare